Бочар Ігор Йосипович

Бочар

Кандидат технічних наук,


доцентe-mail: igorbochar8414@ukr.net


Профіль Google Scholar Біографія
У 1988 р. закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни і праця», присвоєно кваліфікацію «Вчитель трудового навчання». 

У ТНПУ працює з 1986 р, на кафедрі – з 1991 р.

З 1989 р. працював на посаді асистента кафедри. З 1999 р. – доцент кафедри. 

У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію «Розробка технологічних основ формування багатошарового покриття на карбіді кремнію та дисиліциді молібдену» (спеціальність 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів). 

Стажування
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (з 25.03.2019 р. по 24.04.2019 р.), Львівський торговельно-економічний університет (з 27 листопада 2018 р. по 26 травня 2019 р.).


Сфера наукових інтересів:
- Розробка технологічних основ формування багатошарового покриття на керамічних матеріалах.
- Ступенева підготовка майбутніх фахівців технологічної освіти. 

 Основні публікації:
1.Бочар І.Й. та інші. Охорона праці в закладах освіти: методичні рекомендації / Бочар І.Й., Сорока Т.П., Гевко І.В., Струганець Б.В., Сопіга В.Б. Тернопіль: Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка, 2019. 76 с.

2.Бочар І. Й., Ковбашин В. І. Спосіб обробки реакційно-спечених виробів на основі карбіду кремнію та дисиліциду молібдену. ХХІ Наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя:  матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 16–17 трав. 2019 р.). Тернопіль: В-во ТНТУ ім. І.Пулюя, 2019. С. 108–109.

3.Культура безпеки. Ч. 2. Охорона праці, охорона праці в галузі: методичні рекомендації / Бочар І.Й., Сорока Т.П., Сопіга В.Б., Монько Р.М., Сокотов Ю.В. Тернопіль: Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка, 2019. 77 с.

4.Bochar I., Kovbashyn V. Method of reaction-sintered products processing based on silicon carbide and molibdenum disilicide. Scientific Journal of the Ternopol National Technical University ISSN 2522-4433. Web: visnyk.tntu.edu.ua. Вісник Тернопільського національного технічного університету. Тернопіль: В-во ТНТУ.  №2 (94), 2019. С. 75–79. 

5.Вochar I., Kovbashyn V. The study of technologies to improve physical-mechanical and chemical properties of  reaction  sintered ceramic materials on the basis of silicon carbide. Scientific Journal of the Ternopol National Technical Universi. Web: visnyk.tntu.edu.ua. Вісник Тернопільського національного технічного університету. Тернопіль: В-во ТНТУ. № 2 (86), 2017. С. 14–20.  
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси