Гаврилко Ірина Юріївна

Гаврилко


Асистент,

майстер виробничого навчанняe-mail: 
gavrulkoiraj7@gmail.comБіографія

У 2002 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання». 

У ТНПУ працює на посаді майстра виробничого навчання (з 2003 р.).


З 2017 року за сумісництвом працює на посаді асистента кафедри технологічної освіти та охорони праці. 

У 2019 році закінчила Львівський торговельно-економічний університет, здобула кваліфікацію магістра освіти за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа».

Стажування:
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка (з 29.11.16 по 29.12.16 р.).


Сфера наукових інтересів:
Ступенева підготовка майбутніх фахівців технологічної освіти.


Основні публікації:
1.Фізіологія харчування: методичні рекомендації до самостійної роботи для бакалаврів за спеціальністю 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування) / уклад: Павх С.П., Гаврилко І.Ю. Тернопіль: Вид-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2019. 48 с.

2.Туранов Ю.О., Сорока Т.П., Сопіга В.Б. Гаврилко І.Ю. Навчальні практики студентів спеціальності 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування) : методичні рекомендації. Тернопіль : Вид-во Терноп. нац. пед.ун-ту ім.В.Гнатюка. 2019. 48 с.

3.Туранов Ю.О., Сорока Т.П., Сопіга В.Б. Гаврилко І.Ю. Педагогічні практики студентів спеціальності 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування) : методичні рекомендації. Тернопіль : Вид-во Терноп. нац. пед.ун-ту ім.В.Гнатюка. 2019. 48 с.

4.Гаврилко І.Ю., Гірняк Л.І. Перспективні напрямки розвитку індустрії гостинності у м. Львові. Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства : матеріали ХLI Міжнар. наук. студентської конф. за підсумками наук.-досл. робіт студентів за 2017 р., присвяченої 100-річчю Національної академії наук України : (м. Полтава, 17-18 квітня 2018 р.) : тези доповідей. Полтава: ПУЕТ, 2018. С. 345-347.

5.Мамус Г.М., Гаврилко І. Ю. Формування естетичного сприйняття майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійній підготовці. Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну : зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди 40-річчя факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (9-10 жовтня 2018 р.) / За ред. проф. В.П.Титаренко, А.Ю. Цини; Полтав. нац. пед. Ун-т імені В.Г. Короленка, каф. теорії та методики технологічної освіти. Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. С. 340-344.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси