Гаврищак Галина Романівна

Гаврищак Кандидат педагогічних наук,


доцентe-mail: ggavrishak@gmail.com.ua


Профіль GoogleScholar 

                 ORCID Біографія

У 1995 р. закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Праця і професійне навчання» та здобула кваліфікацію вчителя праці і основ механізації сільського господарств;

у 1996 р. – за спеціальністю «Англійська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови.

У 1996–1997 рр. – старший інспектор відділу міжнародних зв’язків Тернопільського державного педагогічного інституту;

 у 1997–2004 рр. – аспірант кафедри машинознавства та комп’ютерної інженерії;

 в  2004–2011 рр. – асистент кафедри машинознавства та комп’ютерної інженерії. 


З 2011р. працювала на посаді доцента кафедри машинознавства та комп’ютерної інженерії;

 з 2016р. – доцента кафедри технологічної освіти та охорони праці.


У 2004 р.  захистила кандидатську дисертацію «Дидактичні умови реалізації індивідуального підходу до учнів в процесі вивчення креслення у загальноосвітній школі» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання креслення. 


Стажування:
У Львівському торговельно-економічному університеті (з 27.11.2018 р. по 26.05.2019 р.), у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя (з 19.09.2016 р. по 19.03.2017р.), у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності (з 11.05.2017 р. по 12.06.2017 р.).


Сфера наукових інтересів:

– Індивідуалізація і диференціація навчальної графічної діяльності; 
– ступенева підготовка майбутніх фахівців технологічної освіти.


Основні  публікації:

1. Havryshchak H.R., Horbatiuk R.M. Graphic training of the computer profile's future engineer-teachers. Materialy VIII mezinarodni vedeckoprakticka konference "Efektivni nastroje modernich ved ".Dil 17. Pedagogika: Praha. Publishing House "Education and Science", 2012. P. 43-46. 


2. Гаврищак Г.Р. Історія науки і техніки: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів вищих навчальних закладів 4-го рівня акредитації напряму підготовки 6.010100 Педагогічна освіта. Тернопіль: Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2015. 40 с. 


3. Гаврищак Г.Р. Методика креслення: методичні рекомендації до вивчення курсу студентами інженерно-педагогічного факультету спеціальності 6.010103 Технологічна освіта. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. 64 с. 


4. Гаврищак Г.Р. Транспортна географія: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів вищих навчальних закладів 4-го рівня акредитації напряму підготовки 7.010104 Професійна освіта. Транспорт . Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. 44 с. 


5. Збірник тестових завдань для державної атестації бакалаврів з галузі знань 01 Освіта напряму 014 Середня освіта. Трудове навчання та технології / Т. П. Сорока, Ю. О. Туранов, Г. М. Мамус і ін. Тернопіль: Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2017. 260 с.


6. Halyna Mamus, Halyna Havryshchak Maria Markovych. Forming of aesthetic perception in the future service sector specialists during their professional training. SUSTAINABLE development under the conditions of European integration: collective monograph / [editorial board Darko Bele, Lidija Weis, Nevenka Maher]. Ljubljana: VŠPV, Visoka šola za poslovne vede = Ljubljana School of Business, 2019. P. 440-447.


7. Алілуйко М.С., Гаврищак Г.Р. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства Тернопільської області. Матеріали Всеукраїнської науково-пракичної інтернет-конференції “Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку”, 30-31 жовтня 2019 р. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. С.158–161.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси