Мамус Галина Мефодіївна

Мамус

Кандидат педагогічних наук,


доцент e-mail: m_galina_m@ukr.net

Профіль  GoogleScholar
                  ORCIDБіографія

У 1984 році закінчила Львівський ордена Леніна політехнічний інститут ім. Ленінського комсомолу за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти».

У ТНПУ працює з 1992 року, на кафедрі – з 1993 р.


З 1996 р. працювала на посаді асистента кафедри.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток технічних здібностей майбутніх учителів трудового навчання в процесі конструювання та моделювання одягу (методичний аспект)» (спеціальність – 13.00.02 Теорія та методика трудового навчання).

У 2002 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри трудового навчання.

Стажування:
Луцький національний технічний університет, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (лютий-серпень 2019 р.), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (2015 р.).


Сфера наукових інтересів:

Удосконалення художньо-конструкторської підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій.
Самостійна робота студентів з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій.


Відзнаки:

Грамота Тернопільської обласної державної адміністрації (2012 р.).


 Основні публікації:

1. Мамус Г. М., Шклярук Т. М. Завдання з конструювання та моделювання одягу: навч. посібник. Тернопіль : В-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. 136 с.

2. Мамус Г. М., Терещук Г. В., Чорній М. А. Завдання з технології виготовлення швейних виробів: навч. посібник. Тернопіль: В-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. 64 с.

3. Мамус Г. М., Юсик О. І. Методичні рекомендації щодо впровадження ігрових технологій на заняттях проектування швейних виробів. Тернопіль: В-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. 60 с.

4. Мамус Г.М. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях проектування та виготовлення виробів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2016. № 2. С. 132–137.

5. Художнє проектування та виготовлення костюма / упоряд.: Г. М. Мамус,  Г. В. Терещук, С. П. Павх. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. 120 с.

6. Halyna Mamus, Halyna Нavryshchak, Maria Markovych. Forming of aesthetic perception in the future service sector specialists during their professional training. SUSTAINABLE development under the conditions of European integration: collective monograph / [editorial board Darko Bele, Lidija Weis, Nevenka Maher]. Ljubljana: VŠPV, Visoka šola za poslovne vede = Ljubljana School of Business, 2019. P. 440–447.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси