Рутило Микола Іванович

РутилоКандидат технічних наук,

доцентe-mail: rutmik@ukr.net  

Профілі
 Google Scholar 
ORCID 
SCOPUS


У 1994 році закінчив інженерно-педагогічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту (нині Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», спеціальність «Праця і професійне навчання», здобувши кваліфікацію вчителя праці і професійного навчання. 

З 1994 року працює у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. У 2007 р. переведений на посаду асистента кафедри машинознавства та комп'ютерної інженерії.

З 2010 по 2012 р. навчався в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка на заочній формі.

У 2012 році, після успішного захисту кандидатської дисертації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ), присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – «Електротехнічні комплекси та системи». Тема дисертації – «Енергоощадні швидкісні режими вентиляційних систем птахівничих приміщень».

З 2013 р. переведений на посаду доцента кафедри машинознавства та транспорту, а у 2015 р. присвоєно вчене звання доцент кафедри машинознавства та транспорту.

Є автором понад 40 наукових і навчально-методичних праць.

Науково-педагогічний стаж роботи – 14 років. 


Стажування


3 23 жовтня по 22 листопада 2017 р. пройшов підвищення кваліфікації у формі стажування на кафедрі систем електроспоживання та комп'ютерних технологій в енергетиці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

З 19 березня по 20 квітня 2018 р. пройшов підвищення кваліфікації зі спеціальності “Енергетичний менеджмент” за напрямом "Енергетичний аудит" на кафедрі електроенергетики та систем управління Національного університету “Львівська політехніка”. 

З 1 жовтня 2020 р. по 31 березня 2021 р. пройшов підвищення кваліфікації (стажування) на кафедрі технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 


Сфера наукових інтересів

Автоматизовані системи керування частотно-регульованим електроприводом технологічних машин, імітаційне моделювання технічних систем, нетрадиційні джерела енергії та когенераційні системи.

Основні публікації


1. Рутило М.І. Імітаційне моделювання системи керування потоковою лінією виробництва твердого біопалива / В.С. Федорейко, М.І. Рутило, І.С. Іскерський // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – Вип. 13, Т. 4. – 2013. – С. 71–77.

2. Рутило М.І. Підвищення енергоефективності електротехнологічного комплексу для виробництва твердого біопалива з використанням нейроконтролера / В.С. Федорейко, М.І. Рутило, І.С. Іскерський // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ : НГУ, 2013. – №5. – С. 78–85.

3. Рутило М.І. Використання термоелектричних модулів у теплогенераторних когенераційних системах / В.С. Федорейко, М.І. Рутило, І.Б. Луцик, І.С. Іскерський, Р.І. Загородній // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ : НГУ, 2014. – № 6. – С. 111–116.

4. Рутило М.І. Енергоефективне керування електроприводом технологічних машин за його енергетичними параметрами / М.І. Рутило // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. – К.: НУБіП України, 2015. – Вип. 209. – Ч. 2. – С. 237 – 241.

5. Рутило М.І. Моделювання процесів дозування компонентів сумішей у твердобіопаливних технологіях // Енергетика і автоматика : електрон. наук. фах. вид. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 2015. – № 1. – С. 64 – 71. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eia_2015_1_10.pdf

6. Рутило М.І. Контроль температурних режимів роботи термоелектричних модулів у когенераційних установках // Енергетика і автоматика : електрон. наук. фах. вид. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К.:  2015. –  № 2 (24). C. 75– 81. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eia_2015_2_12.pdf 

7. Рутило М.І. Моделювання електрогенеруючого блоку когенераційної системи теплогенератора / В.С.Федорейко, М.І. Рутило, І.Б. Луцик, Р.І. Загородній // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ : НГУ, 2017. – № 2. – С. 87–92.

8. Rutylo M.I. Experimental studies and numerical simulation of speed modes of air environment in a poultry house (Експериментальне дослідження та чисельне моделювання швидкісних режимів повітряного середовища в пташнику) / M.I. Rutylo, V.I. Trokhaniak, I.L. Rogovskii, L.L. Titova, O. R. Luzan, O.O. Bannyi  // INMATEH - Agricultural Engineering vol. 59, no.3 / 2019 National institute of research-development for machines and Installations designed to agriculture and food industry - INMA Bucharest. Р. 9–18.

9. Rutylo M.I. Optimization of heat production processes in the biofuel vortex combustion system / M.I. Rutylo, V.S. Fedoreiko, I.S. Iskerskyi, R.I. Zahorodnii // Naukovyi Visnyk NHU, 2020, № 6 – S. 83–88.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси