Сокотов Юрій Вікторович

Сокотов Юрій Вікторович

Асистент


Біографія
У 2003 році закінчив Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» і здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача технічних дисциплін.

У 2000-2016 рр. працював майстром виробничого навчання в Тернопільському вищому професійному училищі № 4 ім. Михайла Паращука.

2015-2018 роки навчання в аспірантурі ТНПУ ім. В. Гнатюка.

З листопада 2018 року працює на посаді асистента кафедри сфери обслуговування, технологій та охорони праці.

Стажування:
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (з 25.03.2019 р. по 24.04.2019 р.);
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, кафедра промислової інженерії та сервісу (з 30 листопада 2018 р. по 29 травня 2019 р.).

Сфера наукових інтересів:
Ступенева підготовка майбутніх фахівців технологічної освіти. 

Основні публікації:
1. Yu V. Sokotov Methods of industrial and educational designing of furniture in the training of secondary school students and vocational education in designactivities. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2019. Feb VII (76). Р.61-64.

2.Сокотов Ю. В. Добір програмного забезпечення для навчання майбутніх фахівців з деревообробки проектуванню меблевих виробів. Сучасні  інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць.  Вип.  53. Київ; Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2019. С. 83-89.

3.Сокотов Ю. В. Комп’ютерне конструювання меблевих виробів як професійна послуга майбутнього деревообробника. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. Тернопіль. 2019. № 2. С. 142-151. 

4.Культура безпеки. Ч. 2. Основи охорони праці, охорона праці в галузі: метод. реком. / Сокотов Ю.В. і ін. Тернопіль : Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2019. 76 с.

5.Сокотов Ю. В. Дизайн меблів у середовищі Pro100: метод. реком. для студентів спеціальності 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування). Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. 50 с.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси