Туранов Юрій Олексійович


ТурановКандидат педагогічних наук,


доцент,


завідувач кафедри сфери обслуговування, технологій та охорони праціe-mail: turanov@ukr.net


Профіль GoogleScholar

               ORCID

Біографія

У 1977 р. закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни» і здобув кваліфікацію вчителя загальнотехнічних дисциплін і фізики.


У 1977–1980 рр. працював вчителем трудового навчання, фізики, математики  загальноосвітніх шкіл.


В університеті працює з 1980 р.


Досвід наукової та науково–педагогічної діяльності:

У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію «Розвиток соціальної активності старшокласників у процесі суспільно-корисної, продуктивної праці (на прикладі трудових об’єднань школярів)» за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.


З 1995 р. – доцент, а з 2015 р. – завідувач кафедри технологічної освіти та охорони праці.Стажування:

Луцький національний технічний університет, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (лютий-серпень 2019 р.);

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (2017 р.);

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка (2016 р.).Сфера наукових інтересів:
Ступенева підготовка майбутніх фахівців технологічної освіти.


Відзнаки:

Нагороджений знаком «Відмінник освіти України».  


Основні публікації

1.Туранов Ю. О., Сорока Т. П., Сопіга В. Б., Гаврилко І. Ю. Педагогічна практика студентів спеціальності 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування): методичні рекомендації. Тернопіль: Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2019. 48 с.


2.Туранов Ю., Уруський А. Підготовка майбутніх учителів і реалізація індивідуального підходу до учнів на уроках трудового навчання та технологій. Освітологічний дискурс : електрон. наук. фахове вид. 2019. № 3–4 (26–27). URL: http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/641. (дата звернення 07.11.2019) 

 

3.Туранов Ю. О., Сорока Т. П. Педагогічні практики студентів спеціальності 014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології : методичні рекомендації. Тернопіль : Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2019. 120 с.


4.Понятишин В. В., Туранов Ю. О. Конструювання столярно-меблевих виробів: курс лекцій : навч. посіб. для студентів спеціальності 014 «Середня освіта» спеціалізації «Технологічна освіта». Тернопіль : Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2016. 152 с. 


5.Терещук Г. В., Туранов Ю. О., Понятишин В. В. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій до використання електроінструменту. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка / ред. Г. Терещук (гол. ред.). 2016. № 2. С. 132–137.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси