Факультет філології і журналістики


емблема ФФЖ



     
Декан:  
Вільчинська Тетяна Пилипівна 
              доктор філологічних наук, професор 



     
Заступник декана з навчальної роботи: 
  Вербовецька Оксана Степанівна   кандидат філологічних наук

     
Заступник декана з виховної роботи:
Кость Ірина Ярославівна 


Диспетчер:
Дембіцька Оксана Петрівна 

Поштова скринька:
dek_filfak@tnpu.edu.ua

Телефон:
(0352) 43 58 65


банер 1

Польська мова


Презентаційний короткометражний фільм - дипломна робота студентів спеціальності "Журналістика" Галини Вацлавської та Олександра Мудрієвського

 

Факультет філології і журналістики запрошує на навчання

Факультет філології і журналістики запрошує на навчання


Завантажити буклет можна тут

Історія факультету

Історія філологічного факультету розпочинається з 1940 р., коли в Кременецькому вчительському інституті був створений мовно-літературний факультет. Із 1952-1953 н. р. інститут функціонував як педагогічний. У різні роки тут працювали такі визначні вчені-словесники, як Слинько І. І., Тихохід З. Ю., Покальчук В.Ф., Лук’яненко І.С. (відомий як письменник І. Савич), Андріївський В. П., Барабоха О. Г., Худаш Л. С., Шелест П. Б. та ін. У 1956 р. його було розформовано, а студентів переведено до Львівського університету. Приблизно через чверть віку, в 1979 році, в Тернопільському педагогічному інституті започаткував свою діяльність філологічний факультет, який продовжив кращі традиції мовно-літературного факультету Кременецького вчительського, пізніше педагогічного інституту. 

Першим деканом відновленого факультету був призначений кандидат педагогічних наук Маткін В. В. (1979–1981). Згодом деканами факультету були доктор філологічних наук, професор Гром’як Р.Т.  (1982–1986), кандидат філологічних наук, доцент Грибчук І.С. (1986–1991), кандидат філологічних наук Буда В. А. (1991–2004), доктор філологічних наук, професор Ткачук М.П.(2004-2014), доктор філологічних наук, професор Вільчинська Т. П. (з 2014).  

У 2015 р. філологічний факультет перейменовано на факультет філології і журналістики. Підготовка студентів здійснюється за трьома основними спеціальностями: „Середня освіта (Українська мова і література”), „Середня освіта (Польська мова і література)”, „Журналістика”. Сьогодні факультет філології і журналістики – один із найбільших у ТНПУ. Тут навчається понад 600 студентів денної та заочної форм навчання. 

На факультетi здiйснюється пiдготовка фахiвцiв за такими освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями:

  • бакалавр – учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури; 
  • бакалавр – учитель української мови і літератури, англійської мови і зарубіжної літератури; 
  • бакалавр – учитель польської мови і літератури, української мови і літератури, зарубіжної літератури;  
  • бакалавр журналістики;
  • магістр – філолог, викладач української мови і літератури, вчитель зарубіжної літератури;  
  • магістр – філолог, викладач української мови і літератури, вчитель англійської мови і зарубіжної літератури; 
  • магістр журналістики.

Навчально-виховна робота

     Навчальний процес на факультеті забезпечується відповідною матеріально-технічною базою: спеціалізовані навчальні аудиторії, кімната-музей В. Гнатюка, укомплектований бібліотечний фонд. Навчальні заняття та організаційна робота здійснюються з використанням сучасної комп’ютерної техніки – на базі факультету функціонують комп’ютерні класи та лабораторії.  
Викладачами підготовлені електронні варіанти нормативних навчальних курсів, вибіркових дисциплін фахового спрямування. З метою перевірки знань студентів проводиться комп’ютерне тестування. Розвитку навчально-методичної роботи сприяють тісні взаємозв’язки колективу факультету з викладачами і учнями Тернопільської класичної гімназії, школами м.Тернополя та області, педагогічними коледжами України. За період свого існування підготовлено понад 4500 висококваліфікованих учителів української мови і літератури, російської мови і літератури, зарубіжної літератури, іноземної мови, серед яких є чимало директорів шкіл, відмінників народної освіти, вчителів-методистів, заслужених журналістів України.  Різноманітність спеціальностей, за якими готують фахівців на факультеті, дає змогу випускникам працювати не тільки вчителями, а й перекладачами, журналістами, коректорами, літературними редакторами, дикторами, на державній роботі тощо. Багато випускників стали науковцями і сьогодні викладають у нашому та в інших вищих навчальних закладах.  На факультеті функціонує 4 кафедри: теорії і методики української та світової літературукраїнської мови і методики її навчання,  загального мовознавства і слов’янських мовжурналістики, на яких працює близько 50 викладачів, у тому числі 9 докторів наук, професорів, 40 кандидатів наук, доцентів, 3 асистенти. З 1991 року на факультеті існує очна і заочна аспірантура. З 2001 року відкрита спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій з історії української літератури.  Щорічно на базі факультету філології і журналістики відбуваються ономастичні читання, Всеукраїнські та регіональні наукові конференції, міжнародні літні школи, семінари, круглі столи, майстер-класи, тренінги. Високим науковим рівнем відзначаються фахові періодичні видання – літературознавча та мовознавча серії „Наукових записок Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка”, часопис „Медіапростір”, в яких оприлюднюються результати досліджень не лише науковців факультету, а й учених інших навчальних закладів, наукових інститутів. Вагомим є внесок викладачів в розробку навчально-методичних проблем середньої та вищої школи, підготовка навчальних підручників та посібників, термінологічних словників із грифом міністерства освіти України для студентів-філологів, практикуючих журналістів,  учителів. За останні 5 років викладачами та студентами факультету підготовлено понад 10 монографій, 20 підручників, 700 статей. Щороку студенти факультету друкують свої дослідження у „Студентському науковому віснику” та інших збірниках студентських праць. Останні 5 років поспіль студенти факультету були переможцями і призерами Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури, польської мови, журналістики,  а також переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та творчих проектів.  Важливим етапом у формуванні майбутнього фахівця є фольклорна і діалектологічна практики (для філологів), науково-виробнича практика в мас-медіа (для журналістів), що є частиною науково-дослідної роботи студента. Викладачі факультету беруть активну участь у підготовці і проведенні наукових та науково-методичних конференцій, семінарів, курсів учителів, шкільних предметних олімпіад, постійно працюють зі слухачами Малої академії наук, школи „Відродження”, є учасниками міжнародних проектів, грантів. Кафедри факультету співпрацюють із Варшавським та Люблінським університетами (Польща), Академією ім. Яна Длугоша  (Польша, Ченстохова), Українським вільним Університетом (Німеччина, Мюнхен), Університетом Пассау (Німеччина, Пассау),  Ілліонським університетом (США, Чикаго, Урбана-Шампейн). Викладачі факультету запрошуються для читання курсів за кордоном. Позанавчальна робота на факультеті філології і журналістики ґрунтується на принципах студентського самоврядування. Основним організатором життя молоді є студентський деканат, представники якого входять до ради факультету, студентського профкому тощо. Цікавими й різноманітними є тижні кафедр та день факультету, зустрічі з митцями слова, вчителями-словесниками, культурними й державними діячами, відомими журналістами. Одним із цікавих і важливих напрямків національного виховання студентів-філологів є краєзнавчі експедиції та екскурсії (Київ, Львів, Кам’янець-Подільський, Умань, Хотин, Збараж та ін.), щорічні походи в Карпати.  

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси