Видатні випускники

 

Струганець Любов Василівна

Струганець Любов Василівна

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання української мови і культури мовлення ТНПУ ім. В. Гнатюка

 

Біографія

Народилася 25 липня 1967 року у м. Тернополі. У 1988 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний інститут. Працювала вчителем української мови і літератури у середній школі № 24 м. Тернополя. З 1989 року – викладач Тернопільського державного педагогічного інституту. Після навчання в аспірантурі у 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Культура української мови і мовна особистість учителя”. У 1998–2001 роках була докторантом кафедри стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова (Київ). У листопаді 2002 року в Інституті української мови НАН України захистила докторську дисертацію на тему “Динаміка лексичних норм в українській лексикографії ХХ століття”. З липня 2003 року – завідувач кафедри методики викладання української мови і культури мовлення Тернопільського державного (з серпня 2004 – національного) педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Сфера наукових інтересів – культура мови, соціолінгвістика, лексикологія і стилістика української мови, методика навчання у вишах. У науковому доробку понад 100 публікацій. Серед них – навчальний посібник “Теоретичні основи культури мови” (Тернопіль, 1997), словник термінів “Культура мови” (Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000), монографія “Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХ століття” (Тернопіль: Астон, 2002), навчально-методичні посібники для вищої школи. Керує мовознавчою секцією у філологічній комісії Тернопільського міського осередку Наукового товариства імені Шевченка. Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій у Національному педагогічному університеті імені М. Драгоманова (Київ) і в Прикарпатському національному університеті імені В. Стефаника (Івано-Франківськ).

 

Лановик Мар’яна Богданівна

Лановик Мар’яна Богданівна

доктор філологічних наук, професор

 

Біографія

Доктор філологічних наук, професор. Народилась 11 квітня 1972 року у м. Тернополі. У 1994 р. закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. З 1994 по 1997 була аспірантом кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства. 25.11.1997 в Інституті літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему „Функціонування літературно-художнього образу в українсько-англійських перекладах (на матеріалі англійських перекладів поезій І.Калинця та І.Драча)” зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури.

З 2003 по 2006 р. була докторантом кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства. 26.02.2007 в Інституті літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України захистила докторську дисертацію „Проблеми художнього перекладу як предмет літературознавчої рефлексії” зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури. З 1994 року викладала низку навчальних дисциплін на філологічному, психолого-педагогічному факультетах, факультеті іноземних мов.

Розробила ряд навчальних курсів, серед яких – українська усна народна творчість, порівняльне літературознавство, історія літератури Великобританії, історія літератури США, антична література, україномовні спецкурси з історії та теорії літератури для студентів філологічного факультету; англомовні спецкурси з проблем перекладознавства для студентів факультету іноземних мов. З 2001 – член спеціалізованої вченої ради по захистах кандидатських дисертацій при ТНПУ ім. В.Гнатюка. На сьогодні – автор близько ста публікацій з проблем історії та теорії літератури, порівняльного літературознавства, перекладознавства, фольклористики. У 2003 р. нагороджена почесною відзнакою Міністерства культури і мистецтв України „За досягнення в розвитку культури і мистецтв”.

Основна сфера професійних зацікавлень – літературознавча та культурологічна парадигматика, герменевтика, семіотика, фольклористика, перекладознавство, проблеми міжнаціональної та міжмистецької взаємодії.

 

Лановик Зоряна Богданівна

Лановик Зоряна Богданівна

доктор філологічних наук, професор

 

Біографія

Народилась 11 квітня 1972 року у м.Тернополі. У 1994 р. закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. З 1994 по 1997 була аспірантом кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства. 25.11.1997 в Інституті літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему „Творчість Остапа Тарнавського у двоколійному літературному процесі” зі спеціальності 10.01.01 – українська література. 1997-2003 рр. – асистент, а пізніше – доцент кафедри історії української літератури.

З 2003 по 2006 р. була докторантом кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства. 27.02.2007 в Інституті літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України захистила докторську дисертацію „Біблійна герменевтика: становлення, методологія (символіко-алегоричний аспект літературознавчого дискурсу)” зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури.

З 1994 року викладала низку навчальних дисциплін на філологічному факультеті та факультеті іноземних мов. Розробила ряд навчальних курсів, серед яких – українська усна народна творчість, історія української літератури першої половини ХІХ ст., історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття, історія зарубіжної літератури ХІХ ст., історія зарубіжної літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття, „Вступ до літературознавства”, спецкурси з історії та теорії літератури для студентів філологічного факультету та факультету іноземних мов, зокрема „Історія української літератури діаспори”.

З 2008 – член спеціалізованої вченої ради по захистах кандидатських дисертацій при ТНПУ ім. В.Гнатюка. На сьогодні – автор близько ста публікацій з проблем історії та теорії літератури, біблійної герменевтики, історії літератури української діаспори, фольклористики. У 2003 р. нагороджена почесною відзнакою Міністерства культури і мистецтв України „За досягнення в розвитку культури і мистецтв”.

Основна сфера професійних зацікавлень – історія та теорія літератури, біблійна герменевтика, фольклористика, українська емігрантська література, проблеми міжмистецької взаємодії.

 

Козачок Ярослав Вікторович

Козачок Ярослав Вікторович

доктор філологічних наук, професор, проректор з навчально-виховної роботи Національного авіаційного університету

 

Біографія

Народився 17 січня 1965 року в м. Бучач Тернопільської області. Закінчив із золотою медаллю Бучацьку сш № 1. У 1986 році з відзнакою закінчив філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я.Галана. У ТДПІ з 1986 року. Працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента до 2001 року. З 1988 по 1990 роки проходив стажування в Інституті літератури ім. Т.Шевченка НАН України.

У 1991 році закінчив аспірантуру КДПІ ім. Горького. З 1995 по 1999 рік навчався в докторантурі Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. З 2001 по 2002 роки – доцент кафедри гуманітарних дисциплін Тернопільського інституту післядипломної освіти. З 2002 по 2006 роки – проректор Національного авіаційного університету, професор кафедри журналістики.

З 2006 по 2009 роки перебував на державній службі в Секретаріаті Президента України на посадах головного консультанта-інспектора, заступника завідувача відділу, завідувача відділу, заступника керівника департаменту, заступника керівника Головної служби з внутрішньополітичних питань та регіональної політики – керівника департаменту. З грудня 2009 року – професор кафедри української літератури та компаративістики Київського університету ім. Б.Грінченка.

Державний службовець 3 рангу. З березня по липень 2010 року – професор кафедри української літератури та компаративістики Київського університету ім. Б.Грінченка.

З липня 2010 року – завідувач кафедри журналістики, а з вересня – проректор  Національного авіаційного університету. Автор понад 50 наукових праць, серед яких 3 монографії, 2 посібники та підручники. Є членом 2 спеціалізованих вчених рад – Київського національного університету ім. Т.Шевченка та Київського університету імені Б.Грінченка. Доктор філологічних наук, профессор, відмінник освіти України, нагороджений Почесною грамотою МОН України.

 

Семків Ростислав Андрійович

Семків Ростислав Андрійович

директор видавництва "Смолоскипом"

 

Біографія

Випускник філологічного факультету 1997 року, кандидат філологічних наук, доцент кафедри літератури та іноземних мов Києво-Могилянської академії.

Директор видавництва "Смолоскипом". Лауреат ІІ премії літературного конкурсу "Смолоскипу" в номінації "Есеїстика" за 1999 рік. В 2000 році була видана збірка есеїв "Фрагенти". З осені 2004 року виконує обов'язки директора. Основний напрямок діяльності - менеджмент усіх програм та ініціатив "Смолоскипа".

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси