Кафедра журналістики

Викладачі кафедри журналістики

Завідувач: Поплавська Наталія Миколаївна

               доктор філологічних наук, професор

Диспетчер: Пелешок Ольга Олексіївна

Сайт кафедри: http://kafgyrn.tnpu.edu.ua/Поштова скринька: journ@tnpu.edu.ua

 


Історія кафедри

Підготовку студентів за спеціальністю «Журналістика» на філологічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка розпочато у 2004 р. при кафедрі теорії літератури, порівняльного літературознавства та журналістики (завідувач – професор Гром’як Р.Т.). Кафедру журналістики утворено відповідно до наказу по університету №236 від 31.08.2005 р. Вона забезпечує викладання дисциплін теорії і практики журналістики, організацію практичної підготовки, науково-дослідної і самостійної діяльності студентів.

З 2004 року викладачами кафедри розпочата підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» із напрямку підготовки 0302 «Журналістика» із професійною орієнтацією на спеціальність 6.030300 – «Журналістика» (чотири роки підготовки, перший випуск – 2008 рік); з 2008 року – підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з напряму підготовки 0302 – «Журналістика» із професійною орієнтацією на спеціальність 7.030201 «Журналістика» (один рік підготовки, перший випуск – 2009 рік).

У 2005-2009 рр. кафедру очолював кандидат філологічних наук, доцент Петро Степанович Федоришин. З травня 2009 р. кафедрою завідує доктор філологічних наук, професор Наталія Миколаївна Поплавська. Викладацький склад: професори – доктор історичних наук І.В.Крупський, доценти – к.філол.н., заслужений журналіст України П.С.Федоришин, к.філол.н. Н.Л.Дащенко, к.іст.н. П.З.Гуцал, к.н. із соціальних комунікацій О.В.Кушнір, асистенти – к.н. із соціальних комунікацій Н.М.Фурманкевич, к.н. із соціальних комунікацій Г.П.Синоруб, к.н. із соціальних комунікацій Т.В.Решетуха, к.н. із соціальних комунікацій Є.П.Федоришин, к.техн.н. Г.М.Йордан, заслужений журналіст України Ю.М.Винокур, О.К.Вільчинський, І.В.Кирич. Починаючи з відкриття спеціальності, у навчальний процес залучаються провідні науковці та практики: проф. О.Сербенська проф. В.Здоровега, проф. М.Тимошик, проф. С.Горевалов, доц. Ю.Романишин та інші. У різні роки у підготовці студентів спеціальності «Журналістика» брали участь: Л.В.Костишин, С.Борисевич, І.І.Бенцал, С.Удич. Серед них П.С.Федоришин, П.З.Гуцал, Ю.М.Винокур, О.К.Вільчинський, Л.В.Костишин є членами Національної спілки журналістів України.

Усі науково-педагогічні працівники кафедри журналістики пройшли стажування в інших навчальних та редакційних установах України. Так, у 2005 р., 2010 р. підвищення кваліфікації пройшли доцент Дащенко Н.Л. (Львівський національний університет ім. І. Франка, Одеський національний університет ім. І. Мечникова), у 2007 р. – Вільчинський О.К. (у журналі „Книжник review” на посаді заступника головного редактора, м. Київ), доцент Гуцал П.З. (Львівський національний університет ім. І. Франка), у 2008 р. – доцент Федоришин П.С. (Відділення «Науково-дослідний центр періодики» при Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника НАН України).

У 2008 р. Кушнір О.В. захистила кандидатську дисертацію «Журнал «Дукля» в українсько-словацьких культурних взаєминах (теоретико-літературні аспекти)» за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики. У 2012 році кандидатську дисертацію «Преса Тернопільщини 1985–1991 років: структурно-змістовий аспект» захистив Вільчинський О.К. На одному з перших засідань кафедри визначено наукову тему «Становлення незалежної журналістики в Україні». Оскільки в 2012 р. було захищено кандидатську дисертацію за темою кафедри, то з вересня 2012 р. окреслено нову тематику колективної наукової роботи: «Публіцистична комунікація: теорія та історія».

На факультеті кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

·         Масова комунікація та інформація

·         Медіаправо

·         Основи журналістики

·         Журналістська етика

·         Журналістикознавство

·         Історія української журналістики

·         Історія зарубіжної журналістики

·         Міжнародна журналістика

·         Медіабезпека

·         Проблематика ЗМІ

·         Сучасна українська публіцистика

·         Теорія та основи видавничої справи

·         Редагування в ЗМІ

·         Реклама і піар

·         Зв’язки з громадськістю

·         Організація роботи віртуальної редакції.

 

Про кафедру

Колектив працює над оновленням і розробкою навчальних програм із різних дисциплін за вимогами кредитно-модульної системи підготовки «бакалавра», «спеціаліста», «магістра».

Упродовж 2008-2009 рр. було проведено акредитацію діяльності кафедри з підготовки бакалавра журналістики, ліцензовано та акредитовано підготовку спеціалістів журналістики. Відповідно у цих роках кафедра мала своїх перших випускників – бакалаврів та спеціалістів. Вони поповнили ряди журналістів у різних ЗМІ Тернополя й області.

Члени кафедри взяли участь у наукових конференціях: «Національна періодика початку ХХ століття: розвиток і реалізація української ідеї державотворення» (Київ); «Харків і харківський університет у розвитку української журналістики» (Харків); «Актуальні проблеми журналістикознавства» (Одеса); «Мовно-культурна комунікація в сучасному світі» (Київ); «Етнос. Культура. Нація» (Дрогобич); «Українська періодика: історія і сучасність» (Львів); «Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору» (Тернопіль);  «Соціальні комунікації сучасного світу» (Запоріжжя); «Мова. Суспільство. Журналістика» (Київ); «Світові стандарти сучасної журналістики» (Черкаси); «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи» (Луцьк) та б ін.

Особливістю творчої роботи більшості членів кафедри є співпраця з місцевими та всеукраїнськими ЗМІ. Викладачі та студенти регулярно організовують зустрічі з провідними фахівцями ЗМІ (В. Бурма, В. Городецька, журналісти радіостанції «Українська хвиля», А.Куликов, Н.Лазука, Я.Штокало-Пархомчук, Ю.Мостова та ін.), громадськими та мистецькими діячами (М.Хмурич, В. Гоцко, Т.Волинець, Д.Павличко, М.Матіос, М.Левицький, І.Ісіченко); ініціюють студентські акції та проекти (благодійна акція «Україномовну книжку – українським дітям у Грузії»; благодійна акція до дня св. Миколая; ток-шоу «Редакційна політика: об’єктивність чи маніпуляція»; постановка вистав пам’яті І. Франка «Спомин любові», травестії «Макбетко» за п’єсою В. Шекспіра); відвідують щорічний книжковий форум у Львові, ініціюють проведення соціальних проектів та організовують їх, проводять дні кафедри та багато інших заходів.

У рамках проведення тижня кафедри журналістики 15 квітня 2011 року відбувся круглий стіл «Районна преса Тернопільщини: тенденції та перспективи розвитку». Викладачі кафедри, редактори районних газет та студенти-журналісти обговорили проблеми місцевої преси, зокрема проект Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації». Учасниками столу були такі редактори: Богдан Дичко, редактор газети «Вісті Придністров’я» (Монастириський р-н); Любомир Габруський, редактор газети «Голос народу» (Чортківський р-н); Оксана Крегель, редактор журналу «Земля Підгаєцька» (Підгаєцький р-н); Юлія Винокур, директор телекомпанії  «TV 4», Петро Федоришин, головний редактор газети «Вільне життя +».

14 травня 2008 року колектив студентів представляв на Всеукраїнському конкурсі студентських засобів масової інформації у Запорізькому національному університеті власну газету «На 100%».

21 листопада 2011 року студенти О.Вербило, Л.Гнатишин, М.Зварич, О.Ковалковська, В.Король, С.Кондра, М.Мельничук, Т.Самонюк, А.Сокальська, Н.Чайка, С.Чихарівська представили на міжнародний конкурс студентських комунікаційних проектів «Мас-Медіа Перспектива» журналістський проект «Допоможем разом!». Суть проекту полягає у волонтерській допомозі дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківської опіки (Петриківський дитячий будинок-інтернат).

З грудня 2011 року кафедра була партнером обласної бібліотеки для молоді щодо реалізації грантової програми зі створення відеоподкасту «Провесінь Тернопілля». У рамках цього проекту студентка Ірина Чіпак виконала дипломну роботу (творчий продукт). Вона виготовила 20 відеопортретів про молодих письменників Тернопільщини. Відеоподкасти розміщено на сайті обласної бібліотеки для молоді.

Студенти спеціальності «Журналістика» щороку беруть участь у всеукраїнських студентських олімпіадах: у 2010 р. С.Андріїшина здобула диплом ІІ ступеня (Харків), у 2011 р. учасниками такої олімпіади були О.Черемшук та В.Маньовська (Суми), у 2012 диплом ІІІ ступеня отримала К.Швець (Херсон).

20 березня 2012 року проведено лекцію-тренінг «Сучасні медіа – нові можливості» за участю представників загальноукраїнського суспільно-політичного проекту «Слово і діло» Тараса Чернова та Олени Некрасової.

19-20 жовтня 2012 року студенти О.Ковалковська, М.Мельничук, Н.Чайка, С.Чихарівська взяли участь у Всеукраїнському медіафестивалі в Запорізькому націанальному університеті із груповим проектом зайняли ІІ місце.

Завідувач кафедри журналістики щорічно бере участь у всеукраїнському семінарі журналістів-викладачів, науковців в Алушті та в засіданнях науково-методичної комісії зі спеціальності при МОНМіС.

За 2011-2012 роки у різних формах підвищували кваліфікацію такі викладачі: П.Гуцал (19-20 жовтня 2011 року) брав участь у спецсемінарі «Сприяння підвищенню стандартів професійної етики і зміцненню саморегуляції в журналістській спільноті України» (Київ); Н.Дащенко (9-12 серпня 2012 року) – в семінарі-тренінгу «Школа з медіаосвіти» (Київ); Т.Решетуха (20-21 вересня 2012 року) – в модулі «Як писати про економіку доступно», проведеному Школою соціальної журналістики (Львів).

Лаборантами кафедри були: Н. Сліпець (2005-2007), Н.Особа (2005-2011), А.Мацейко (2007-2009), О.Пелешок (2011 і досі). З відкриттям медіа-студії її інженером працює Крамар Михайло Іванович.

Кафедра розташована у головному корпусі по вул М. Кривоноса, 2, ауд. 110.

 

Викладацький склад кафедри

Поплавська Наталія Миколаївна

Поплавська Наталія Миколаївна

Закінчила філологічний факультет Кам’янець-Подільського педагогічного інституту (1979). Захистила кандидатську дисертацію «Українська сатира ХVIII ст.: ідейно-художня та жанрова своєрідність» (1988). Захистила докторську дисертацію «Українська полемічно-публіцистична проза кінця XVI – XVII ст.: сучасна рецепція та реінтерпретація» (2008). Автор монографії «Полемісти: риторика переконування» (2007). Завідувач кафедри журналістики з 2009 р., доктор філологічних наук, професор.

Наукові зацікавлення: риторична та полемічна традиції, теорія та історія публіцистики, історія української публіцистики, риторична традиція в українській медіавістиці.
Дащенко Наталія Левківна

Дащенко Наталія Левківна

Закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту (1991). Захистила кандидатську дисертацію «Паронімічна атракція в українській поезії 60–80-х рр. ХХ ст.» (1996). Кандидат філологічних наук, доцент. На кафедрі журналістики з 2005 р.

Наукові зацікавлення: лінгвістика тексту, стилістичні особливості та редагування текстів різних стилів; медіакультура, медіаосвіта.

 Гуцал Петро Зеновійович

Гуцал Петро Зеновійович

Закінчив історичний факультет Львівського державного університету ім.І.Франка (1980). Захистив кандидатську дисертацію «Українська еміграція США і Канади та національно-визвольний рух на західноукраїнських землях (1914-1923)» (2005). Кандидат історичних наук, доцент. Член Національної спілки журналістів України. На кафедрі журналістики з 2006 р.

Наукові зацікавлення: українська преса періоду українських визвольних змагань (1914–1920 рр.); історичне краєзнавство та біографістика.

 


Кушнір Оксана Василівна

Кушнір Оксана Василівна

Закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету ім.В.Гнатюка (2000) та магістратуру Національного університету «Києво-Могилянська академія» (2002), магістр філології. Захистила кандидатську дисертацію «Журнал «Дукля» в українсько-словацьких культурних взаєминах (теоретико-літературні аспекти)» (2008). Кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент. Працює на кафедрі журналістики з 2005 р.

Наукові зацікавлення: теоретичні аспекти розвитку і становлення української журналістики.

 
Фурманкевич Наталія Михайлівна

Фурманкевич Наталія Михайлівна

Закінчила філологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (2006). Захистила кандидатську дисертацію «Рекламний дискурс в електронних мас-медіа України: соціолінгвістичні особливості, форми творення в Інтернеті» (2009). Кандидат наук із соціальних комунікацій. Асистент кафедри з 2010 р.

Наукові зацікавлення: теорія та історія соціальних комунікацій, прикладні соціальні комунікації, рекламні та іміджеві комунікації, інформаційні війни, мова сучасних ЗМІ та реклами та комунікаційні технології загалом.

 


Синоруб Галина Петрівна

Синоруб Галина Петрівна

Закінчила психологічний факультет Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти (1998) та магістратуру з психології у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2006). Захистила кандидатську дисертацію «Поняття конфліктного наповнення діяльності мас-медіа в теорії соціальних комунікацій (контекст формування поведінки аудиторії)» (2009). Кандидат наук із соціальних комунікацій. Асистент кафедри з 2011 р..

Наукові зацікавлення: конфліктне наповнення діяльності мас-медіа, особливості й типологія інформації в інтернет-медіа, міжособистісна інтернет-комунікація.

 

Йордан Ганна Мирославівна

Йордан Ганна Мирославівна

Закінчила Українську академію друкарства (1998, Львів) за спеціальністю «Технологія поліграфічного виробництва, інженер-технолог поліграфічного виробництва». Захистила кандидатську дисертацію «Технологія та обладнання для мікрохвильового висушування книжкових блоків» (2009).

 Автор монографії «Технологія та обладнання для мікрохвильового висушування книжкових блоків». Нагороджена знаком «Відмінник освіти України», дипломом Лауреата обласної премії імені І. Пулюя; має патенти і свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Кандидат технічних наук. Асистент кафедри з 2011 р.

Наукові зацікавлення: архітектоніка сучасних ЗМІ, дизайн сучасних ЗМІ, новітні медіа, оцінка якості друкованих ЗМІ, сучасні технології газетного і журнального виробництва.

 Решетуха Тетяна Василівна

Решетуха Тетяна Василівна

Закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка, філологічний факультет (1996); Тернопільський інститут народного господарства, факультет економіки і управління (1992).

Захистила кандидатську дисертацію «Видавнича справа Тернопілля кінця XIX – першої третини XX століття (на матеріалі українськомовних видань) (2011). Кандидат наук із соціальних комунікацій. Асистент кафедри з 2012 р.

Наукові зацікавлення: історія та сучасний стан видавничої справи Тернопільщини, історія журналістики Тернопільщини кінця ХІХ – першої третини ХХ століття.

 Федоришин Євген Петрович

Федоришин Євген Петрович

Закінчив факультет іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (2007), аспірантуру при кафедрі радіомовлення і телебачення Львівського національного університету ім. І. Франка. Захистив кандидатську дисертацію «Журналістська об’єктивність при відтворенні реальності та фактори впливу на подання інформації у медійному просторі Північної Америки» (2012). Асистент кафедри з 2012 р.

Наукові зацікавлення: журналістська об’єктивність, маніпуляційні процеси у медіа, мелодраматичні засоби впливу, комунікаційні системи Америки.

 

Вільчинський Олександр Казимирович

Вільчинський Олександр Казимирович

Закінчив факультет журналістики Львівського державного університету ім. І. Франка (1985). Член Національної спілки журналістів України, Національної спілки письменників України, Асоціації українських письменників (АУП). Автор романів «Неврахована жертва», «Суто літературне вбивство», «Останній герой» та ін. Лауреат премії «Коронація слова». Очолював газету «Тернопіль вечірній», нині веде авторську сторінку в газеті «20 хвилин».

Захистив кандидатську дисертацію «Преса Тернопільщини 1985–1991 років: структурно-змістовий аспект» (2012). Асистент кафедри з 2005 р.

Наукові зацікавлення: становлення незалежної преси на Тернопіллі 1989-1991 рр.; літературна праця журналіста.

 

Вільчинський Олександр КазимировичКирич Ірина Володимирівна

Кирич Ірина Володимирівна

Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка (2006) та магістратуру Тернопільського національного економічного університету (2007). Магістр «менеджер-управитель державних установ та організацій». Навчається в аспірантурі при кафедрі pадiомовлення i телебачення Львівського національного університету ім. І. Франка. Асистент кафедри з 2008 р.У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію «Суспільне радіомовлення: моделі функціонування та шляхи реалізації».

Наукові зацікавлення: аспекти збереження авторського права в інтернет-ЗМІ; використання комунікативних технологій в практичній діяльності журналіста.

 

Винокур Юлія Миколаївна

Винокур Юлія Миколаївна

Закінчила факультет журналістики Київського інституту політології і соціального управління (1991). Член Національної спілки журналістів України, Незалежної асоціації телерадіомовців України, лауреат премії «Людина року - 2007» (Тернопіль). Директор ТОВ «ТV-4», депутат міської ради. Асистент кафедри журналістики з 2005р. Заслужений журналіст України (2009 р.)

Наукові зацікавлення: законодавчі аспекти управління у медіа, громадська журналістика в Україні.

 Першодруки кафедри журналістики

У 2012 році кафедра журналістики започаткувала збірник наукових праць із соціальних комунікацій, який планує видавати в майбутньому щопівроку. Зацікавлених читачів просимо звертатися на кафедру (головний корпус, ауд.110, вул. М. Кривоноса, 2 м. Тернопіль).

Книга Соціальні комунікації

Соціальні комунікації : збірник наукових статей з соціальних комунікацій / ред. кол. : Н. Поплавська та ін. – Тернопіль : Тернограф , 2012. – 80 с.

У збірнику вміщено статті, які представляють актуальні напрями наукових досліджень у сучасній соціальнокомунікаційній сфері. Досвідчені й молоді науковці України представляють свої дослідження типології навітніх медіа, їх жанрової структури, проблемно-тематичного поля, масовокомунікаційних технологій та їх впливу на сучасний соціокумунікаційний процесс.

Представлено три вектори досліджень у межах напрямку «Соціальні комунікації»: журналістика та інформація, видавнича справа та редагування, PR та реклама.

Як загалом, так і за окремими публікаціями збірник може зацікавити фахівців сучасного українського медіа-середовища.

Книга Медіапростір

Медіапростір : збірник наукових статей з соціальних комунікацій / ред. кол. : Н. Поплавська та ін. – Тернопіль : Терно-граф , 2012. – 110 с.

Збірник наукових праць, присвячений 55-річчю доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Наталії Миколаївни Поплавської

Збірник наукових праць присвячено дослідженню проблем медіаосвіти, медіаеколог ії, медіавпливам на аудиторію, комунікаційним технологіям в мас-медіа, рекламі та PR у контексті сучасних соціальних комунікацій, технологіям впливу реклами та PR, журналістики в системі соціокомунікаційної діяльності, тематичної та жанрової палітри ЗМІ, мові ЗМІ в сучасному просторі України, регіональним ЗМІ, їхнім реаліям та перспективам, сучасним тенденціям розвитку видавничої справи.

Авторський колектив, до якого увійшли провідні науковці та практики у сфері соціальних комунікацій, а також молоді науковці, провели значну роботу з дослідження й аналізу великого масиву масовокомунікаційних процесів і явищ. Дослідницьку роботу виконано із застосуванням обґрунтованої методології, основою якої став пошук нових ідей, шляхів і тенденцій розвитку медійного простору в Україні. Автори сформулювали нові висновки щодо ролі, значення та місця сучасних масовокомунікаційних процесів у медійному простор і України.

Збірник наукових праць “Медіапростір” є актуальним також і з огляду на відсутність в Україні комплексних наукових досліджень із вищепереліченої тематики. Може бути корисним для широкого загалу фахівців із питань медійного середовища, для практиків цієї сфери, а також для студентів та викладачів.

Menu
Гаряча лінія
телефон: 43-58-80 email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси
Natural Natural Natural