Дащенко Наталія Левківна 
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики  з 2005 р.
изображение_viber_2021-03-31_15-52-33.jpg

 

e-mail: nataladash@tnpu.edu.ua


Профіль   Google Scholar        ORCID       Publons     

Закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я. Галана за спеціальністю «Українська мова та література» (1991 р.).

3 квітня 1996 р. захистила кандидатську дисертацію «Паронімічна атракція в українській поезії 60-80 рр. ХХ ст.». Вчене звання доцента присвоєно 2004 р.

Позавикладацька діяльність: стажування на кафедрі радіомовлення і телебачення Львівського національного університету ім. І. Франка (2003-2004 н. р.); стажування на кафедрі журналістики Одеського національного університету ім. І. Мечникова (2010 р.); стажування на кафедрі реклами та зв’язків із громадськістю Класичного приватного університету (м. Запоріжжя); пройшла курс навчання у Школі з медіаосвіти (Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, Академія української преси, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (2012 р.)).

Член оргкомітету Всеукраїнської наукової конференції «Християнство в українській історії, культурі й освіті» (21-22 вересня 2000 р.); Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретичні і практичні аспекти культури мови» (14-15 жовтня 2004 р.); Міжнародної наукової конференції «Публіцистична комунікація: теорія, історія, сьогодення» (24-26 жовтня 2013 р.). 
Літературний редактор Наукових записок ТДПУ ім. В. Гнатюка серія «Педагогіка» (1999-2002 р). Заступник головного редактора збірника наукових праць із соціальних комунікацій «Медіапростір».

З 2003 р. – член Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка. Як науковий секретар Тернопільського міського осередку ім. Шевченка вела роботу у колі науковців різних навчальних та наукових закладів м. Тернополя, зокрема щодо організації та проведення наукових читань, сесій, видання наукових збірників, у яких була членом редколегії (Т. 1, 2. – 2004, 2006).

Автор понад 60 наукових та методичних публікацій, учасник міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Викладає дисципліни: «Практична стилістика», «Комунікативна риторика», «Редагування в ЗМІ», «Медіакультура», «Кросмедіа» тощо.

Сфера наукових досліджень: лінгвістика тексту, стилістичні особливості та редагування текстів різних стилів, риторика, медіакультура. 

Основні публікації:
1. Дащенко Н. Л. Лінгвістика тексту й основи лінгвоаналізу : методичні рекомендації для студентів факультету ПВПК / Н. Л. Дащенко. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – 63 с.
2. Дащенко Н. Л. Експресивні засоби газетного дискурсу / Н. Л. Дащенко // Лінгвостилістика: об’єкт – стиль, мета – оцінка : зб. наук. праць, присв. 70-річчю від дня народження проф. С. Я. Єрмоленко ; відп. ред. В. Г. Скляренко. – К., 2007. – С. 316-323. 
3. Дащенко Н. Л. Самвидавівська газета «Тернове поле»: проблемно-тематичний та жанровий аспекти / Н. Л. Дащенко // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету ім. І. Огієнка. Серія : Філологічні науки. – Вип. 25. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2011. – С. 438–442.
4. Дащенко Н. Л. Журналістська практика : методичні матеріали для студентів та керівників практики зі спеціальності «Журналістика» / Упорядник Н. Л. Дащенко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – 66 с.
5. Мистецтво магістра. Magister artium :  посібник / Упор. Н. Л. Дащенко, Н. М. Фурманкевич, П. З. Гуцал. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013.  – 160 с.
6. Дащенко Н. Л. Вербалізація поняття любов у поезії Марії Матіос / Н. Л. Дащенко // Культура слова. –  К.: ВД Д. Бураго, 2013. –  Вип. 79. – С. 104-112.
7. Дащенко Н. Л. Лексико-семантичні вияви у регіональній періодиці / Н. Л. Дащенко // Українське журналістикознавство. – 2016. – № 17. – С. 6-12.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси