Фурманкевич Наталія Михайлівна
Кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики

Фурманкевич Наталія Михайлівна
Закінчила філологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (2006); факультет журналістики Львівського національного університету ім. І. Франка (2007); аспірантуру Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка (2009).

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію «Рекламний дискурс в електронних мас-медіа України: соціолінгвістичні особливості, форми творення в Інтернеті».

З 2009-2010 рр. – відповідальний редактор інформаційно-розважальної газети «Студlife на “5”». Відповідальний секретар збірника наукових праць  «Медіапростір». 

Автор монографії, понад 40 наукових праць, навчально-методичних рекомендацій для студентів.

Учасник 25 міжнародних та всеукраїнських наукових, науково-практичних конференцій.

Викладає дисципліни: «Теорія та історія соціальних комунікацій», «Радіорежисура», «Журналістський фах (Радіовиробництво)», «Комунікаційні системи Північної Америки».

Сфера наукових інтересів: комунікаційні технології: рекламні, іміджеві, ПР, інформаційні війни; вплив ЗМК на громадську думку; теорія та історія соціальних комунікацій.

Основні публікації: 
1. Фурманкевич Н. М. Product placement на вітчизняному та зарубіжному ринках / Н. М. Фурманкевич // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – Львів, 2007. – Вип. 15. – С. 416-422. 
2.  Фурманкевич Н. М. Ефекти рекламного мовлення / Н. М. Фурманкевич // Вісник Луганського нац. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія: Філологічні науки. – Луганськ, 2008. –  № 3. – С. 208-215.
3. Фурманкевич Н. М. Комунікація в аспекті реклами та паблік рілейшнз / Н. М. Фурманкевич // Світові стандарти сучасної журналістики : збірник наукових праць / МОН України. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького.  –  Черкаси, 2010. –  С. 519-522.
4. Фурманкевич Н. М. Характер взаємодії засобів масової комунікації і громадської думки / Н. М. Фурманкевич  //  Держава та регіони : науково-виробничий журнал. Серія: Соціальні комунікації.  –  Запоріжжя : Освіта, 2011. – Т. 2. – С. 118-121.
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_sk/2011_3/files/SC311_22.pdf.
5. Фурманкевич Н. М. Масові комунікації як різновид соціального спілкування / Н. М. Фурманкевич //  Соціальні комунікації : збірник наукових статей.  –  Тернопіль : Літературний Тернопіль, 2012.  – С. 35-39.
6. Furmankevych N. M.  Cechy płоci jako głownego czynnika napędowego w polityce personalnej krajowych kanałow telewizyjnych / Furmankevych N. M. // Zbiór raportów naukowych. «Pytania. Odpowiedzi. Hipotezy : nauka XXI stulecie». – Gdańsk, Warszawa : Wydawca : Sp. z o. о. «Diamond trading tour», 2014. – С. 41–46.
7. Furmankevych N. M.  Gender Stereotypes in Ukrainian Mass Media Realities / N. M. Furmankevych  // French Journal of Science and Education, Paris,  2014,  No. 2. – P. 477-487.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси