Гуцал Петро Зеновійович
Кандидат історичних наук, доцент кафедри журналістики

Гуцал Петро Зеновійович
Закінчив історичний факультет Львівського державного університету імені І. Франка (1980 р.)

У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію «Українська еміграція США і Канади та національно-визвольний рух на західноукраїнських землях (1914-1923)».

Член Національної спілки журналістів України та Національної спілки краєзнавців України (2003 р). Член Наукового товариства ім. Т. Шевченка з 2010 року.

Стажувався на кафедрі української журналістики Львівського національного університету ім. І. Франка (2007), на кафедрі теорії та історії держави і права Тернопільського національного економічного університету (2015). 

Автор низки історико-біографічних нарисів про видатних діячів українського культурного процесу і державотворення першої половини XX ст. 

Співавтор видань «Енциклопедія історії України» (Інститут історії України, НАНУ), «Енциклопедія сучасної України (Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ), «Юридична енциклопедія» (Інститут права НАНУ). 
Учасник всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій. 

Викладає дисципліни: «Журналістська етика», «Історія зарубіжної журналістики», «Політичні системи світу», «Документознавство та архівознавство», «Медіаправо», «Авторське право».

Сфера наукових інтересів: українська преса періоду українських визвольних змагань (1914-1920 рр.), історичне краєзнавство та біографістика, українська публіцистика Галичини.

Основні публікації: 
1.  Гуцал П. З. Шкільна газета як засіб формування громадянської позиції учнів / П. З. Гуцал // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка.  – Тернопіль, 2007. – № 6. –  С. 124-127.
2. Гуцал П. З. Газета «Збаразьке слово» як історичне джерело періоду Західно-Української Народної Республіки / П. З. Гуцал // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. – Тернопіль, 2008.  – Вип. 1. – С. 106-110.
3. Гуцал П. З. Науково-освітній і культурний потенціал Тернопільщини / П. З. Гуцал // Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Тернопільська область / За заг. ред. В. П. Кравця.  – К.: Знання України, 2011.  – С. 75-108.  
4. Гуцал П. З. Історія Тернопільщини / П. З. Гуцал // Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Тернопільська область / за заг. ред. В. П. Кравця.  – К.: Знання України, 2011. – С. 16-53. 
5. Гуцал П. З. З історії підготовки педагогічних кадрів на Тернопільщині / П. З. Гуцал // Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Тернопільська область / за заг. ред. В. П. Кравця.  – К.: Знання України, 2011. – С. 109-170. 
6. Гуцал П. З. Брати Хотовицькі: різні життєві шляхи, а доля однакова / П. З. Гуцал // Реабілітовані історією. Тернопільська область. Книга 3. – Тернопіль, 2013. – С. 101–105.
7. Гуцал П. З. Євреї Тернопільщини в Українській Галицькій Армії / П. З. Гуцал // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів : збірник наукових статей. – Львів, 2014. – Вип. 4. – С. 101–112.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси