Кушнір Оксана Василівна
Кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики

Кушнір Оксана Василівна
Закінчила філологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (2000) та магістратуру Національного університету «Києво-Могилянська академія» (2002 р.), магістр філології.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію «Журнал «Дукля» (Словаччина, 1953-2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти».
Автор понад 30 наукових та навчально-методичних публікацій, монографії. Учасник всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій.

Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Журналістський фах (Аналітична журналістика)», «Постановка голосу», «Історія української журналістики», «Основи наукових досліджень», «Теорія та історія журналістики».

Сфера наукових інтересів: історико-журналістські дослідження, регіональна періодика та преса українців за кордоном, літературна критика та публіцистика у медіадискурсі.

Основні публікації:
1. Кушнір О. В. Жанрові домінанти літературно-критичної публіцистики словацьких українців (на матеріалі публікацій журналу «Дукля», 1953-2004 рр.) / О. В. Кушнір // Діалог. Медіастудії : зб. наук. праць / відп. ред. О. В. Алексанров. – Одеса : Астропринт, 2011. – Вип. 13. – С. 241-253.
2. Кушнір О. В. Переклади у пресі як форма міжкультурної комунікації між українцями та словаками / О. В. Кушнір // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал. Серія: Соціальні комунікації. – Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2011. – № 3. – С. 75-79.
3. Кушнір О. В. Розвиток української преси на теренах Східної Словаччини / О. В. Кушнір // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал. Серія: Соціальні комунікації. – Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2012. – № 2. – С. 68-72.
4. Кушнір О. В. Жанрова система публіцистики журналу «Дукля» (1953-2004 рр.) / О. В. Кушнір // Медіапростір : зб. наук. статей із соціальних комунікацій / ред. кол. : Н. Поплавська та ін.  – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – жовтень. – С. 48–55.
5. Кушнір О. В. Українсько-словацька міжкультурна комунікація на сторінках преси / О. В. Кушнір // Масова комунікація : історія, сьогодення, перспективи : наук.-практ. журн. / відп. ред. С. І. Кравченко ; упоряд. М. А. Рожило. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – № 5–6 (5). – С. 16–22.
6. Кушнір О. В. Преса українців Словаччини : літературно-мистецький і публіцистичний журнал «Дукля» (Пряшів, 1953–2004 рр.) [Текст] : монографія / О. В. Кушнір. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2015. – 180 с.  
       

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси