Лановик Мар’яна Богданівна


Лановик М.Б

Доктор філологічних наук


Професор кафедри теорії і методики української та світової літератури Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

e-mail: m-z@ukr.net


Профіль Google Scholar

               ORCID
               ReseacherIDУ 1994 р. закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

З 1994 по 1997 була аспірантом кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства.

25.11.1997 в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Функціонування літературно-художнього образу в українсько-англійських перекладах (на матеріалі англійських перекладів поезій І.Калинця та І.Драча)» зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури.

З 2003 по 2006 р. була докторантом кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства.

26.02.2007 в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України захистила докторську дисертацію «Проблеми художнього перекладу як предмет літературознавчої рефлексії» зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури.

З 1994 року викладала низку навчальних дисциплін на філологічному, психолого-педагогічному факультетах, факультеті іноземних мов.

Розробила ряд навчальних курсів, серед яких –
українська усна народна творчість,
порівняльне літературознавство,
історія літератури Великобританії,
історія літератури США,
антична література,
історія зарубіжної літератури доби модернізму,
україномовні спецкурси з історії та теорії літератури для студентів філологічного факультету;
англомовні спецкурси з проблем перекладознавства для студентів факультету іноземних мов.

З 2001 – член спеціалізованої вченої ради по захистах кандидатських дисертацій при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (2005-2010 рр. вчений секретар спецради),
з 2010 – член спеціалізованої вченої ради по захистах кандидатських дисертацій при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Член редколегій фахових наукових збірників
«Наукові записки» (Тернопіль, ТНПУ ім. В. Гнатюка),
«Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education» (Краків, Ягеллонський університет).

Автор базового підручника із грифом Міністерства освіти і науки України з навчальної дисципліни «Українська усна народна творчість» (К.: «Знання»), який неодноразово перевидавався і у 2002 році на форумі книговидавців у Львові був визнаний кращим підручником для вищих навчальних закладів;
автор і співавтор наукових монографій, співавтор низки посібників із грифом Міністерства освіти і культури України, у тому числі «Українська еміграція: від минувшини до сьогодення», «Історія української еміграції» (К.: «Вища школа»), «Внесок української еміграції в розвиток національної та світової культури» (Тернопіль, «Економічна думка») та ін.

На сьогодні – автор понад сто публікацій з проблем теорії літератури, порівняльного літературознавства, перекладознавства, історії літератури і фольклористики.

Під її керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації.


Відзнаки

У 2003 р. нагороджена почесною відзнакою Міністерства культури і мистецтв України «За досягнення в розвитку культури і мистецтв»; у 2014 – удостоєна Міжнародної наукової премії імені Миколи Гоголя «Тріумф».Сфера наукових інтересів 


Теорія літератури, літературознавча та культурологічна парадигматика, герменевтика, семіотика, фольклористика, перекладознавство, проблеми міжнаціональної та міжмистецької взаємодії.
Основні публікації


1. Лановик М. Функціонування художнього образу в різномовних дискурсах. Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – 146 с.

2. Українська еміграція: від минувшини до сьогодення. – Тернопіль: Чарівниця, 1999. – 512 с. (у співавторстві).

3. Лановик М., Лановик З. Українська народна словесність. Навчальний посібник. – Львів: Літопис, 2000. – 614 с.

4. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2001 (2003, 2005, 2006). – 591 с.

5. Лановик М. Перекладознавчі проблеми компаративістики крізь призму літературознавчих теорій // Літературознавча компаративістика. Навч. посіб. за ред. Р. Гром’яка – Тернопіль, 2002. – С.272–309.

6. Лановик М. Концепція світу і «світів» в естетиці Романтизму: перекладознавчий аспект // Неймовірно можливі світи: референтність, фікційність, текстуалізація. Монографія / За ред. Р. Гром’яка. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2005. – С. 253–270.

7. Лановик М. Теорія відносності художнього перекладу: літературознавчі проекції. Монографія. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2006. – 470 с.

8. Лановик М. Переклад як інтерпретація // Герменевтика і проблеми літературознавчої інтерпретації. Монографія / За ред. Романа Гром’яка. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2006. – С.124–192.

9. Лановик З., Лановик М. Символ у поетиці містичного // Поетик містичного: Колективна монографія / Упорядк. О. Червінської. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2011. – С.80-114.

10. Лановик М. Геральдика мови і мова геральдики у поезії Ігоря Калинця // Біблія і культура: науково-теоретичний журнал. Випуск 17 / За ред. А. Є. Нямцу. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С.125-149.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси