Мединська Олеся Ярославівна
Кандидат філологічних наук, викладач кафедри журналістики

Мединська Олеся Ярославівна
Закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Українська мова та література» з відзнакою (1997 р.); факультет філології та журналістики ТНПУ імені В. Гнатюка, здобула кваліфікацію «Журналіст»; аспірантуру Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію «Модус національного у художній структурі роману-хроніки Валерія Шевчука «Тіні зникомі»». 

Позавикладацька діяльність: пройшла міжнародне стажування в Universität Leipzig, Moldova-Institut Leipzig (2017 р.); стажування з курсу «Технології дистанційного онлайн-навчання» (1 кредит ECTS) (Центр дистанційного навчання та новітніх освітніх технологій ТНПУ ім. В. Гнатюка); проходить стажування (заочна форма) на кафедрі теорії і практики журналістики Львівського національного університету імені І. Франка.

Нагороджена грамотами управління освіти та науки Тернопільської обласної державної адміністрації (2009 р., 2010 р., 2012 р.), подякою голови міста Тернополя (2009 р.).

Автор 22 наукових праць, навчально-методичних рекомендацій для студентів.

Учасник 25 міжнародних та всеукраїнських наукових, науково-практичних конференцій. 

Викладає дисципліни: «Журналістський фах (Репортерська діяльність)», «Теорія та історія публіцистики», «Тенденції розвитку медіагалузі України/Європи», «Правописна культура медіатексту», «Українська мова в ЗМІ».

Сфера наукових інтересів: теорія та історія публіцистики, нові медіа, правописна культура медіатексту. 

Основні публікації:
1. Мединська О. Роман Валерія Шевчука «Тіні зникомі» як художній інваріант наукової версії авторства «Історії Русів» / Олеся Мединська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Літературознавство / за ред. д. ф. н., проф. М. П. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 37. – С. 104-116. 
2. Мединська О. Інтелігенція у модусі національного роману-хроніки Валерія Шевчука «Тіні зникомі» / Олеся Мединська // Філологічні трактати : науковий збірник / за ред. О. Г. Ткаченко. – Суми-Харків, 2013. –  Т. 5 (№ 2). – С. 152-158. 
3. Мединська О. Я. Автотематизм у стратегії модусу національного в романі Валерія Шевчука «Тіні зникомі» / О. Я. Мединська // Матеріали ХI міжнародної науково-технічної конференції «Авіа-2013». – Київ : НАУ, 2013. – С. 41.108-41.112. 
4. Мединська О. Я. Жанрово-композиційні інваріанти роману-хроніки Валерія Шевчука «Тіні зникомі» / О. Я. Мединська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 38. – С. 155-167.
5. Мединська О. Я. Знаки книжної культури в романі-хроніці Валерія Шевчука «Тіні зникомі» / О. Я. Мединська // Ukrajinistika : minulost, pritomnost, budoucnost III Jazyk. Literatura a kultura : kolektivni monografie. – Brno, 2015. – S. 163-170.
6. Мединська О. Я. Проблема екзистенції людини у філософських рефлексіях В. Шевчука і Т. Манна / О. Я. Мединська // Ukrainische Wissenschaft im europÄischen Kontext. Deutsch-ukrainische Wissenschaftsbeziehungen : Sammelband. – München, 2016. – 9. Band. – S. 247-253.
7. Мединська О. Я. Впровадження інтерактивних технологій та методів навчання під час викладання спецкурсу  «Культура ефірного мовлення» / О. Я. Мединська // Медіапростір : збірник наукових статей із соціальних комунікацій / ред. кол. : Н. Поплавська та ін. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – Вип. 9. – С. 38-46.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси