Миколенко Тетяна Михайлівна

Миколенко Т. МКандидат філологічних наук, доцентДоцент кафедри української мови та методики її навчанняe-mail: parasin@ukr.net


Профіль Google Scholar

 ORCID

Research ID
Research Gate

Народилася 7.10.1979 р. у м.Тернопіль. З 1986 до 1996 рр. навчалася у ЗОШ І-ІІІ ступенів № 16, а з 1996 до 2001 рр. – у Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.


У 2001 році отримала диплом з відзнакою зі спеціальності: «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та зарубіжна література», кваліфікація: вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури.

З 2001 до 2004 рр. навчалася в аспірантурі при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

У 2006 р. в Інституті української мови НАН України захистила кандидатську дисертацію «Український міський сленг (на матеріалі усного мовлення тернопільців)» зі спеціальності: 10.02.01 – українська мова.

З 2005 до 2014 рр. працювала на кафедрі української мови Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента.

З 2014 р. працює на кафедрі української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Досвід роботи: 13 років. Автор близько 50 праць. Підготувала 3 відгуки на автореферати кандидатських дисертацій та близько 10 рецензій на навчальні матеріали. Брала участь у наукових конференціях.


Стажування

З 1.12.2014 до 30.12.2014 р. проходила стажування на кафедрі української мови Львівського національного університету ім. Івана Франка.

З 2015 р. є співорганізатором захисту діалектологічної практики «Діалектологічне свято», який відбувається у межах факультету.

У 2016 р. брала участь в опрацюванні теми «Вербальний континуум літературної мови в інтегральному вимірі (концептуальні, семантико-стилістичні, соціонормативні параметри)» (НДР № 0116U002575) під керівництвом проф. Л. В. Струганець.

У 2017 р. брала участь у розробці проекту фундаментального дослідження «Спортивна лексика української мови початку ХХІ століття: категоризація і прагматика».Сфера наукових інтересів

Соціальні діалекти (арго, жаргон, сленг), гендерна лінгвістика, синтаксис, історія української літературної мови, українська мова (за професійним спрямуванням).


Відзнаки

За здійснення індивідуальної роботи зі студентами та підготування студентів до участі в олімпіадах та конкурсах нагороджена грамотою Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (2010 р.).

За сумлінну творчу працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня Університету  нагороджена грамотою Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2012 р.).


Основні публікації

Монографії

 1. Підготовка вчителя-філолога у педагогічному вищому навчальному закладі: монографія / за ред. В. Мельничайка, Л. Струганець. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2017. 420 с. (у співавторстві).


Словники

 1. Фразеологія творів Бориса Харчука. Словник / укл.: Бабій І. М. та ін.; гол. ред. Панцьо С. Є. Тернопіль: Джура, 2012. 748 с. (у співавторстві).


Посібники

 1. Миколенко Т. М. Матеріали до вивчення історії української літературної мови. Вступ: посібник для студентів філологічних факультетів. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. 48 с.

 2. Миколенко Т. М. Соціальні діалекти української мови. Міський сленг: навчально-методичний посібник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. 60 с.Методичні рекомендації

 1. Матеріали діалектологічної практики: зб. текстів / уклад. Панцьо С. Є. та ін.. Тернопіль: АСТОН, 2013. 155 с. (у співавторстві).

 2. Миколенко Т. М. Соціальні діалекти української мови. Міський сленг: тестові завдання. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. 32 с.

 3. Миколенко Т. М. Тестові завдання з історії української літературної мови (нова українська літературна мова). Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. 62 с.

 4. Миколенко Т. М. Синтаксис української мови. Просте речення. Частина перша. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. 32 с.

 5. Миколенко Т. М. Самостійна робота з дисципліни «Історія української літературної мови»: для студентів-філологів вищих педагогічних навчальних закладів України. Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2017. 40 с.


Статті

 1. Миколенко Т. М. Основа творення розмовних назв міських об’єктів // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія «Філологія». Івано-Франківськ: Вид-во ПНУ, 2011. Вип. ХХІХ–ХХХІ. С. 166–169.

 2. Миколенко Т. М. Специфіка опрацювання курсу історії української літературної мови в умовах кредитно-трансферної системи // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія «Педагогіка». 2012. № 1. С. 108–111.

 3. Миколенко Т. М. Сленгова номінація компонентів тематичного поля РУХ // Мова і культура (Науковий журнал). К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2011. Вип. 13. Т. ХІІ (152). С. 170–178.

 4. Миколенко Т. М. Мова міста: динаміка та сучасний етап вивчення // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць К.: ВПЦ «Київський ун-т», 2013. Вип. 43. Ч. 3. 2013. С. 77–82.

 5. Миколенко Т. М. Роль основи порівняння у формуванні компаративного образу // Українське мовознавство. 2015. Вип. 45(1). С. 275281.

 6. Миколенко Т. М. Варіанти контрольної роботи з курсу «Історія української літературної мови» // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: «Мовознавство». Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016. Вип. ІІ (26). С. 60–64.

 7. Миколенко Т. М. Антропоцентризм фразеологізації Б. Лепкого // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: «Літературознавство»: матеріали міжнародної наук. конференції «Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки». Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. Вип. 47. С. 343–354.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси