Наливайко Марія Ярославівна


Кандидат філологічних наук 

Викладач кафедри української мови та методики її навчання


e-mail: nalyvajko_m@tnpu.edu.ua

Профіль Google Scholar

                     ORCID


Народилася 11.09.1979 р. у м. Львові. З 1986 до 1996 рр. навчалася у СШ № 2  м. Золочева Львівської області, а з 1996 до 2001 рр. – у Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. 

У 2001 році отримала диплом зі спеціальності: «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та зарубіжна література», кваліфікація: вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури. 

З 2001 до 2004 рр. навчалася в аспірантурі при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. 

У 2011 р. в Національному авіаційному університеті захистила кандидатську дисертацію «Неофіційна антропонімія Львівщини» зі спеціальності: 10.02.01 – українська мова. 

З 2001 до 2007 рр. працювала вчителем української мови та літератури в СШ №3 м. Золочева.

З 2007 до 2014 рр. працювала на кафедрі української мови Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

З 2014 р. працює на кафедрі української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Досвід роботи: 11 років. Автор близько 60 праць. Підготувала 2 відгуки на автореферати кандидатських дисертацій. З 2015 р. є організатором захисту діалектологічної практики «Діалектологічне свято», який відбувається у межах факультету.

Учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій (Білорусь, ОАЕ).Стажування

З 10.01.2014 до 10.03.2014 р. проходила стажування на кафедрі української мови Львівського національного університету ім. Івана Франка.Відзнаки


Наливайко М. Я. є лауреатом Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Братів Богдана та Левка Лепких (у складі колективу укладачів словника «Фразеологізми у творах Богдана Лепкого» (2010, 2018 – видання 2 доповнене).

Сфера наукових інтересів

Ономастика, діалектологія, українська мова (за професійним спрямуванням).Основні публікації

Монографії

 1. Підготовка вчителя-філолога у педагогічному вищому навчальному закладі: монографія / за ред. В. Мельничайка, Л. Струганець. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2017. 420 с. (у співавторстві).


Словники

 1. Фразеологія творів Бориса Харчука. Словник / укл.: Бабій І. М. та ін.; гол. ред. Панцьо С. Є. Тернопіль: Джура, 2012. 748 с. (у співавторстві).

 2. Фразеологізми у творах Богдана Лепкого. Словник Гол. ред.. Панцьо С. Є. Тернопіль: Джура. 2010. 220 с.

 3. Фразеологізми у творах Богдана Лепкого. Словник Гол. ред.. Панцьо С. Є. 2-ге вид., перероб. і допов. Тернопіль. 2018. 432 с.Методичні рекомендації

 1. Матеріали діалектологічної практики: зб. текстів / уклад. Панцьо С. Є. та ін.. Тернопіль, 2013. 155 с. (у співавторстві).

 2. Лісняк Н. І., Наливайко М. Я., Лісняк Н. І. Тести з морфології. Частина друга. 2-е вид., перероб. Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016. 82 с.

 3. Лісняк Н. І., Наливайко М. Я. Тести з морфології. Частина 2. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2016.  82 с.

 4. Наливайко М. Я. Контрольна робота з української діалектології: методичні рекомендації для студентів-заочників філологічних факультетів вищих навчальних закладів Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. 2016.  46 с.


Статті

 1. Наливайко М. Я. Діалектна основа прізвиськ жителів Львівщини Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць) . Випуск 21. Ареалогія й ономастика / Відп. ред. І. В. Сабадош. Ужгород, 2016. С.245-247.

 2. Наливайко М. Я. Патроніми в говірках південно-західного наріччя (іменування дочок ) Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк. - Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. Вип. 62. С. 248-250.

 3. Наливайко М. Я. Вироблення умінь і навичок аналізу діалектних текстів у студентів-філологів Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2016. №1. С. 69 – 74.

 4. Наливайко М. Я. Матеріали до Словника прізвиськ жителів Львівщини 2 Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія “Філологія»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, червень 2018. Вип. 2 (70). С. 167 – 170.

 5. Наливайко М. Я. Актуальні питання неофіційної антропонімії International Academy journal. Web of Scholar.  2(20). Vol 5. February 2018. S. 90-93.

 6. Наливайко М. Я. Типологія системи словотвору прізвиськ жителів Львівщини Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів: ЛНУ ім.. І. Франка. 2017.  Вип. 64. Ч. 2. 74-81.

..
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси