Особа Наталія Миколаївна  
Магістр педагогічної освіти, викладач української мови та літератури. Старший лаборант кафедри журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка

Особа Наталія Миколаївна
У 2006 році захистила магістерську роботу «Художні виміри національного образу світу у прозі Миколи Вінграновського».

Аспірант заочної форми навчання спеціальності 10.01.01 «Українська література». Працює над кандидатською дисертацією «Пресова сатирична публіцистика Західної України 20-30 рр. ХХ ст. в контексті інтересів української нації: жанровий та тематичний аспекти».
Автор наукових публікацій. 

Учасник міжнародних та всеукраїнських наукових, науково-практичних конференцій.

Сфера наукових інтересів: історія української журналістики, розвиток пресової сатиричної публіцистики 20-30-х рр. ХХ ст., жанрові та тематичні аспекти пресової сатиричної публіцистики Західної України.

Основні публікації: 
1. Особа Н. М. Гумористично-сатирична пластова преса Галичини 20-х років XX століття як спосіб протистояння польській окупації / Н. М. Особа // Cучасная беларуская тэксталогія : актуальныя праблемы і перспектывы развіцця : матэрыялы Рэсп. навукова-практычнай канферэнцыі. – Мінськ : Права і эканоміка, 2016. – С. 302-308.
2. Особа Н. М. Історіографічний аспект пресової сатиричної публіцистики Західної України 20-30-х рр. XX ст. / Н. М. Особа // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 44. –  С. 71-77.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси