Палихата Елеонора Ярославівна


Палихата Е.Я.


Доктор педагогічних наук, професор


Професор кафедри української мови та методики її навчання e-mail: karpa24@ukr.net


Профіль Google Scholar

              ORCID

              Research ID

              Research Gate


Народилася 24 квітня 1949 року в селі Долина Теребовлянського району Тернопільської області у вчительській родині.

У 1956 році пішла у перший клас Долинської восьмирічної школи.

Із 1964 до 1968 року – навчання у Чортківському педагогічному училищі на Тернопільщині.
           
Упродовж наступних 2-х років працювала учителем початкових класів у Долинській восьмирічній школі. 


1970–1975 рік – навчання на російському відділенні Кам’янець-Подільського педагогічного університету імені В. П. Затонського.

Із 1976 до 1977 року – учитель початкових класів ЗОШ № 11; із 1977 до 1981 року – учитель початкових класів і ЗОШ № 17.


У цій же школі з 1981 до 1985 року працювала вчителем російської мови та літератури.

Упродовж періоду з 1985 до 1989 року працювала асистентом кафедри педагогіки і методики початкового навчання. Із 1989 до 1991 року – асистент кафедри філологічних дисциплін Тернопільського державного педагогічного інституту імені Ярослава Галана.


1991–1992 рік – навчання на спецфакультеті цього ж інституту (спеціальність – українська мова і література).

У 1992 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Формування російського діалогічного мовлення учнів початкових класів шкіл з українською мовою навчання».

Із 1993 до 1996 року – старший викладач кафедри методики викладання української мови і культури мовлення. Вчене звання доцента було присвоєно в 1997 році.

У 2005 році захистила дисертацію «Система навчання українського усного діалогічного мовлення учнів основної школи» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності теорія і методика навчання української мови.

У 2007 році присвоєно вчене звання професора кафедри викладання української мови і культури мовлення ТНПУ імені Володимира Гнатюка.

Фахівець у галузі української лінгводидактики усіх ланок школи – початкової, основної, старшої та вищої. Наукові праці присвячені саме цим проблемам.

Член ученої спеціалізованої ради К 58.053.05 ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Підготувала 3 кандидати педагогічних наук.

У творчому доробку – понад 130 публікацій. частина з них – монографії, підручники, навчально-методичні посібники.


Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності: 48 років.Сфера наукових інтересівМетодика навчання української мови (починаючи зі старшої групи дитячого садка і завершуючи вищою школою), риторика і методика навчання риторики та культури усного мовлення, формування культури діалогічного мовлення, методика навчання української пунктуації.


Основні публікації


 1. Палихата Е.Я. Методика навчання українського усного діалогічного мовлення учнів основної школи. Монографія. Тернопіль: ТДПУ. 2002. 271 с.

 2. Палихата Е.Я. Культура наукового і ділового мовлення. Посібник для студентів гуманітарних факультетів. Тернопіль: Орієнтир. 1998. 172 с.

 3. Палихата Е.Я. Орфографія і пунктуація в таблицях. Посібник для учнів і студентів. Тернопіль: Орієнтир. 1998. 37 с.

 4. Палихата Е.Я. Опорні конспекти курсу «Культура наукового і ділового мовлення». Ч.1. Посібник для студентів. Тернопіль: ТДПУ, 1995. 61 с.

 5. Палихата Е.Я. Опорні конспекти курсу «Культура наукового і ділового мовлення». Ч.2. Посібник для студентів. Тернопіль: ТДПУ, 1995. 59 с.

 6. Палихата Е.Я. Уроки діалогічного спілкування. 5-9 класи. Матеріали факультативних занять з діалогічного мовлення. 8-9 класи: Книга для вчителя. Тернопіль: ТДПУ. 2002. 143 с.

 7. Палихата Е.Я. Культура діалогічного мовленнєвого спілкування. 5-9 класи: Навчальний посібник для учнів. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. 2003. 104 с.

 8. Палихата Е.Я. Уроки рідної мови. Елементи практичної риторики. 10-11 класи: Книга для вчителя. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. 2002. 88 с.

 9. Палихата Е.Я. Українська мова за професійним спрямуванням. Підручник для студентів. Київ: Либідь, 2009. 318 с.

 10. Палихата Е.Я. Українська мова за професійним спрямуванням: Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт. Дубно: ВМУРоЛ «Україна», 2009. 50 с.

 11. Палихата Е.Я. Тестові завдання з української мови за професійним спрямуванням (для поточного і підсумкового оцінювання студентів): Навчально-методичний посібник. Київ: Лотос, 2009. 73 с.

 12. Палихата Е.Я. Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні рекомендації для студентів. К.: Либідь, 2009. 61 с.

 13. Палихата Е.Я. Навчально-методичний комплекс із культури наукової мови: посібник для студентів-нефілологів. Дубно: ВМУРоЛ «Україна», 2010. 57 с.

 14. Палихата Е.Я. Методика викладання української мови в загальноосвітній школі. Методичні рекомендації для студентів філологічного факультету. Тернопіль: Лідер, 2010. 86 с.

 15. Палихата Е.Я. Тестові завдання для державного екзамену з методики викладання української мови (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр). Методичний посібник. Тернопіль: В-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2012. 43 с.

 16. Пали́́хата Е. Я. Методика навчання української мови: практичні заняття. Методичні рекомендації для студентів факультету філології та журналістики напряму «6.020303 Філологія. Українська мова і література». Тернопіль : ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2015. 122 с.

 17. Пали́́хата Е. Я. Методика навчання української мови: практичні заняття. Методичні рекомендації для студентів факультету філології та журналістики напряму «6.020303 Філологія. Українська мова і література». Тернопіль : ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2015. 122 с.

 18. Палихата Е. Я. Риторика: розробка семінарських занять : методичні рекомендації (для підготовки магістрів «8.01030301 Філологія. Українська мова і література»*). Тернопіль : Вектор, 2015. 114 с.

 19. Палихата Е. Я. Риторика. Короткий словник термінів: для учнів старшої школи, студентів ВНЗ. Тернопіль : Вектор, 2016. 80 с.

 20. Палихата Е. Я. Короткий словник термінів з діалогічного мовлення. Тернопіль : Вектор, 2016. 52 с.

 21. Палихата Е. Я. Уроки української мови: класифікація, типи, структура. Навчально-методичний посібник. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2017. 100 с.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси