Поплавська Наталія Миколаївна

изображение_viber_123.jpg 
Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

  e-mail: poplav@tnpu.edu.ua


  Профіль   Google Scholar        ORCID       Publons     ScopusЗакінчила Кам'янець-Подільський педагогічний інститут імені В. Затонського (1979) та аспірантуру в Інституті літератури імені Т. Шевченка Академії Наук України (1986). 

У 1987 році захистила кандидатську дисертацію «Українська сатира XVIII cт. Традиції та жанрова своєрідність». У 2008 році захистила докторську дисертацію «Українська полемічно-публіцистична проза кінця XVI – XVII ст.: сучасна рецепція та реінтерпретація». 

Член науково-методичної комісії з журналістики МОН України. Член двох спеціалізованих рад: Запорізького класичного приватного університету і Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка (заступник голови). Була координатором від університету міжнародного проекту ТEMPUS IV «Кросмедіа і якісна журналістика». Учасниця семінарів цього проекту «Teache the Teacher» (м. Сібіу, Румунія; м. Пассау, Німеччина). 

Редактор збірника наукових праць із соціальних комунікацій «Медіапростір».

Є автором понад 100 наукових та навчально-методичних праць, учасником багатьох  всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій.

Викладає дисципліни: «Новинна журналістика», «Аналітична журналістика», «Художньо-публіцистичні жанри журналістики», «Теорія та історія публіцистики»,  «Медіакритика», «Методика та організація наукових досліджень».
Cфера наукових інтересів: теорія та історія української публіцистики, наративні аспекти. 
Очолює наукову тему кафедри журналістики "Публіцистична комунікація: теорія та історія".

Основні праці:
1. Поплавська Н. М. Полемісти. Риторика. Переконування (Українська полемічно-публіцистична проза кінця XVI –  поч.  XVII ст.) : монографія / Н. М. Поплавська. –Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 379 с. 
2. Епістолярна комунікація кінця XVI – поч. XVII ст. (за матеріалами української полемічної публіцистики кінця XVI – поч. XVII ст. / Н. М. Поплавська // Діалог : Медіа-студії : зб. наук. пр. / відп. ред. О. В. Александров. – Одеса : Астропринт, 2010. – Вип. 11. – С. 210–211.
3. Поплавська Н. М. Аргументаційна топіка української публіцистики кінця XVI – поч. XVII ст. / Н. М. Поплавська // Мандрівець. – 2010. – № 6. – С. 40–43.
4. Поплавська Н. М. Українська полемічна публіцистика: до витоків / Наталія Поплавська // Образ. – Вип. 12. – 2011. – С. 59 – 70. 
5. Поплавська Н. М. Українсько-польський діалог у полемічному дискурсі кінця XVI – поч. XVII ст. / Н. М. Поплавська // Київські полоністичні студії. – Т. XVII. – К., 2011. – С. 208–217.
6. Поплавська Н. М. Жанрово-стильові модифікації трактатів Петра Скарги / Н. Поплавська // Київські полоністичні студії. – Т. 20. – К., 2012. – С. 25–263.
7. Поплавська Н. М. Формування крос-медійної компетентності студентів-журналістів / Н. М. Поплавська, Н. Л. Дащенко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2013. – № 3–4. – С. 113–117.
8. Поплавська Н. М. Риторика аргументації публіцистичного тексту (на матеріалі української публіцистики кінця XVI — початку XVIІ ст.) / Н. М. Поплавська // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна ; КНУ імені Тараса Шевченка. — К., 2014. — Т. 54. — Січ. –  берез. – C. 28–34.
9. Поплавська Н. Полемічна проза / Н. Поплавська // Історія української літератури: у 12- ти томах. – Київ : Наукова думка,  2014. – Т. 2. – С.  98–154.
10. Онлайн-журналістика / Н. Поплавська, В. Садівничий, Н. Дащенко, Г. Синоруб, Я. Яненко // Підручник з крос медіа ; видавці: І. Крецу, М. Гузун, Л. Василик. – Derbecen : Schiller Publishing House, 2015. – С. 60-67.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси