Скуратко Тетяна Миколаївна

Скуратко Т.М

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри теорії і методики української та світової літератури факультету філології та журналістики  Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Профорг факультету філології та журналістики  


Профіль Google Scholar
               ORCID
               ReseacherIDНародилася 9 червня 1985 року у с.Пізнанка Гусятинського району Тернопільської області. Закінчила з відзнакою Чортківське обласне педагогічне училище імені О. Барвінського (2004 р.).


У 2007 р. закінчила з відзнакою філологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури, німецької мови і зарубіжної літератури.

2007 – 2008 рр. – кореспондент газети «Четверта влада».

У 2012 р. успішно закінчила аспірантуру та у 2013 р. захистила кандидатську дисертацію «Жанрова структура поем Івана Драча».
Вчене звання доцента присвоєно 2015 р.

З 2016 р. – академік Академії соціального управління (соціальна політика).

З 2017 р.  – член Наукового товариства імені Тараса Шевченка.

Автор понад 40 наукових та методичних публікацій, учасник багатьох міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.


Відзнаки

За вагомий внесок у розвиток освіти і науки, активну громадську діяльність Т. М. Скуратко відзначено:

  • грамотами Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2015 р., 2018 р.);

  • обласного управління освіти Тернопільської області (2013 р.).Стажування

На кафедрі історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2018 р.).


Викладає дисципліни:
«Давня українська література»,
«Усна народна творчість: теорія і практика»,
«Вступ до літературознавства та основи ораторського мистецтва»,
«Літературний стиль»,
«Історія української літератури ХХ століття»,
«Українська література в еміграції».Сфера наукових інтересів

Д
авня українська література, усна народна творчість, міфологія, історія української літератури ХХ століття, новітня українська поема, література української діаспори.


Основні публікації


1. Скуратко Т. Конфлікт як головний драматичний компонент поем Івана Драча // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. д.ф.н., проф. М.Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2012. – Вип. 35. – С. 135-145.

2. Скуратко Т. Шевченківські традиції в художньому дискурсі поем Івана Драча // Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць / за ред. Я. В. Вільної. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2013. – Випуск 16. – С. 258-265.

3. Скуратко Т. М., Ступінська Г. Ф., Ступінський В. Я. Витоки. Матеріали фольклорної експедиції. Випуск 5., Тернопіль: Підручники і посібники, 2013. – 254 с.

4. Скуратко Т.М. Мистецтво моделювання часу й простору в поемах Івана Драча // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. Збірник наукових праць / за ред. д. ф. н., проф. А. Козлова. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ». 2014. – Вип. 3. – С. 152-162.

5. Скуратко Т. М. Імагологічний світ поем Івана Драча про Тараса Шевченка // Наукові записки. Серія: Літературознавство / за ред. д. ф. н., проф. М. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2014. – Вип. 40. – С. 199-209.

6. Традиції і новаторство у поемах Івана Драча // Першая сусветная вайна ў народнай паяці і мастацкім адлюстраванні: мат. Міжнар. навук.  канф. / прадм. і ўклад. С. Л. Гараніна; навук. рэд. А.І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінськ: Правда і эканоміка, 2014. – С. 249-253.

7. Скуратко Т. М., Ступінська Г. Ф., Ступінський В. Я. Витоки. Матеріали фольклорної експедиції. Випуск 6., Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. – 258 с.

8. Скуратко Т. М. Рецепція німецької культури у творчості Юрія Клена  // Українська наукова думка в європейському контексті. Німецько-українські наукові зв’язки: зірник наукових праць / уклад. і заг. ред. Д. Блохин. – Мюнхен, 2016. – Т.9. – С. 274 –281.

9. Скуратко Т. М. Міфологічні образи в ліро-епосі Івана Драча // Міф у художній свідомості та культурі XX ст. (II Мішуковські читання): матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Херсон, 13-14жовтня 2017 р. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 65-73.

10. Скуратко Т. М. Жанрова своєрідність поеми «Ніж у Сонці» Івана Драча // Гісторыя беларускай літаратуры: стан і перспектывы даследавання (да 135-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа): матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 15-16 лістапада 2017 г.) / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. Мінск: Права і эканоміка, 2017. С. 383-388.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси