Вербовецька Оксана Степанівна

Вербовецька Оксана Степанівна


Кандидат філологічних наукe-mail
: Oksana_Werbowetska@ukr.net

Профіль:  Google Scholar

ORCID

 Publon


 


Народилася
 в м.Тернопіль.  Навчалася в Чортківському педагогічному коледжі (1991 – 1995), з 1995 до 2000 р. – студентка філологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка.

У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію «Неофіційна антропонімія Тернопільщини» і здобула вчене звання кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01  – українська мова.


Сфера наукових інтересів

Ономастика, історія української мови.


Основні публікації

1.   Вербовецька О. С. Українські неофіційні родичівські іменування (на матеріалі антропонімії Тернопільщини) / О. С. Вербовецька // Science and Education a New Dimension. Philology, II (7), ISSUE: 34, 2014. – С. 43-46.

2.   Вербовецька О. С. Особові імена жителів Тернопільщини в неофіційній сфері іменування: емоційно-оцінний аспект / О. С. Вербовецька // Записки з ономастики. – Одеса: [б. в.], 2015. – Вип. 18. – С. 96-109.

3.   Вербовецька О. С. Неофіційні колективно-територіальні назви осіб (на матеріалі антропонімії Тернопільщини) / О. С. Вербовецька // Региональная ономастика: проблемы и перспективы исследования: сборник научных статей / [сост.: А. М. Мезенко, Е. А. Зайцева, О. В. Шеверинова; под науч. ред. А. М. Мезенко]. – Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2016. – С. 296-299.

4. Вербовецька О. С. The investigation of non-official anthroponyms in ukrainian onomastics: methodological aspect (неофіційні іменування в офіційній ономастиці: методологічний аспект) // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – Slovakia: Academic Society of Michal Baludansky, 2017. – 5A. – S. 155-157.

5. Вербовецька О. С. Індивідуальні прізвиська, мотивовані внутрішніми ознаками та особливостями поведінки носія (на матеріалі антропонімії Тернопільщини) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017 – Вип. І (27).С. 72-76.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси