Йордан Ганна Мирославівна 
Кандидат технічних наук, викладач кафедри журналістики

Йордан Ганна Мирославівна
Закінчила Українську академію друкарства за спеціальністю «Технологія поліграфічного виробництва» (1998, м. Львів), інженер-технолог поліграфічного виробництва. Захистила кандидатську дисертацію «Технологія та обладнання для мікрохвильового висушування книжкових блоків» (2009).
Технічний редактор наукового  збірника «Медіапростір».

Автор монографії «Технологія та обладнання для мікрохвильового висушування книжкових блоків». Нагороджена знаком «Відмінник освіти України», дипломом Лауреата обласної премії імені І. Пулюя; має патенти на винахід і свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

Викладає дисципліни: «Журналістський фах (Газетно-журнальне виробництво)», «Технічні засоби виробництва», «Соціальна інформатика», «Прикладні соціально-комунікаційні технології», «Web-дизайн та HTML-програмування».

Сфера наукових інтересів:  архітектоніка сучасних ЗМІ, дизайн сучасних ЗМІ, новітні медіа, оцінка якості друкованих ЗМІ, сучасні технології газетного і журнального виробництва.

Основні публікації:
1. Йордан  Г. М. Основи поліграфії : навчальний  посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Г. М. Йордан ; [за ред. доктора технічних наук, проф. С. Гавенко]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 176 с.
2. Технологія мікрохвильового висушування книжкових блоків [Текст] : монографія / С.Ф. Гавенко, Г. М. Йордан. – Львів : НВЕД УАД, 2012. – 144 с.
3. Йордан Г. М. Аналіз сучасного стану книжкового виробництва в Україні / Г. М. Йордан // Квалілогія книги :  зб. наук. праць. – Львів : УАД. – 2012. – Вип. 2 (14). – С. 31–35.
4. Йордан  Г. М. Газетно-журнальне виробництво: сучасний стан  та перспективи розвитку / Г. М. Йордан // Медіапростір : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 2013. – С. 95–98. 
5. Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з курсу «Web-дизайн та HTML-програмування» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030301 «Журналістика» / Укл. Г. М. Йордан. – Тернопіль : видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 44 с.
6. Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з курсу «Газетно-журнальне виробництво» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030301 «Журналістика» / Укл. Г. М. Йордан. –  Тернопіль : видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 72 с.
7. Йордан Г. М. Композиційно-графічна модель газети «Вільне життя»: історичний аспект / Г. М. Йордан // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (5 березня 2015 р.). – Остріг : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – С. 47-55.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси