Барна Ірина Миколаївна

Барна Ірина МиколаївнаКандидат географічних наук

Доцент кафедри геоекології
та методики навчання екологічних дисциплінMailbirine21@gmail.com

Профіль   Google Scholar   
                Research ID 
                ORCID


Народилася в 1974 р. в м. Тернополі. Після закінчення СШ № 11 м.Тернополя, у 1991 р. вступила на географічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Географія та природознавство», який закінчила з відзнакою. Впродовж 1997-2001 рр. працювала вчителем біології у СШ№15 м. Тернополя. 

У 2000-2001 рр. навчалась в магістратурі хіміко-біологічного факультету Тернопільського державного педагогічного університетуімені Володимира Гнатюка. По її закінченні отримала диплом з відзнакою та ступінь магістра біології. 

У період з 2001 р. до 2004 р. навчалась в аспірантурі при кафедрі географії України географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Науковий результат цього періоду втілився у захист в 2005 р. кандидатської дисертації за темою: «Етногеографічне дослідження регіону (на матеріалах Тернопільської області)»за спеціальністю 11.00.02 – економічна і соціальна географія(науковий керівник – проф., д.г.н. Заставецька О.В.) та присвоєння наукового ступеня кандидата географічних наук.

З 2005 р. працює в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка: спочатку на посаді асистента, а з 2012 р.– доцента кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін. 

За період науково-педагогічної діяльності опублікувала одноосібно та у співавторстві понад 60 наукових і науково-методичних праць, з яких 8 навчальних посібників для загальної та вищої школи, 25 наукових статей, брала участь у понад 10 всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-методичних конференціях, семінарах. Є членом Українського географічного товариства та Наукового товариства ім. Шевченка. Плідно працює як член журі на Всеукраїнській олімпіаді з екології. 

Активно реалізує соціальну ініціативу «Єднання поколінь» в рамках підписаного університетом Меморандуму про співпрацю.

Стажування

 

Проходила стажування у провідних закладах вищої освіти України, зокрема при кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи Львівського національного університету імені Івана Франка (жовтень 2018- квітень 2019).

Сфера наукових інтересів 

Етнічна географія, етнічна екологія, екологічно чисте виробництво, системний аналіз якості навколишнього середовища, оцінка впливу на довкілля (ОВД).Відзнаки 

 

За сумлінну багаторічну працю на освітянській ниві, високий професіоналізм та підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів  відзначена:

- грамотами Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2011 р., 2015 р., 2018 р.);

- грамотою Тернопільської обласної ради (2019 р.).

За активну громадянську позицію, вагомий внесок у соціалізацію і адаптацію людей поважного віку міста Тернополя відзначена подякою міського голови (2019 р.).Основні публікації

Барна І. Етнічний склад населення Тернопільської області  на початку XX ст.// Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Географія. – 2003. – № 2. – С. 12-20.

Барна І. Етносоціальна дійсність в контексті буття етносу/ Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України: Матеріали  III Всеукраїнської науково-практичної конференції – К.: ВРЛ Обрії, 2004. -С.194-195.

Барна І.  Етномовна ситуація в контексті етномовної ідентичності  у представників різних етнічних груп населення/ Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: Вид-во Європейського університету, 2005. – С.127-129.

Традиційне природокористування та «химерний етнос»// Наукові записки Тернопільського державного педагогічного  університету. Серія: Географія. – 2008. – № 2. – С.222-225.

Прогнозна оцінка сучасної конфесійної структури населення Тернопільської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного  університету. Серія: Географія.– Тернопіль: СМП «Тайп», – № 1 (випуск 31). – 2012. – С.110-118.

Природокористування: навчальний посібник. / За редакцією д.г.н., проф., Царика Л.П. Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2015.– 398 с. (співавторка).

Барна І. М. Екологічно чисте виробництво. Навчальний посібник.–  Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – 168 с.

Барна І. М. Методи аналізу і контролю природного середовища. Навчальний посібник.– Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – 171 с.

Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування: монографія / Л. Царик Л., Барна І., Гайда Ю. та ін.; за ред. Л. Царика. Тернопіль: СМП «Тайп», 2016. – 498 с. (співавторка).

Етнічна екологія: навчальний посібник до курсу для студентів-магістрантів заочної форми навчання спеціальності «Екологія». Частина 1. Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – 70 с.

Барна І. ОВД як механізм забезпечення екологічної безпеки // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного  університету. Серія: Географія. – 2019. – № 1. – С.215-224.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси