Кафедра географії та методики її навчання 

Кафедра географії та методики її навчання


Завідувач:  Сивий Мирослав Якович                     доктор географічних наук, професор

Телефон  8 (0352) 43-61-54
Адреса  

Україна, 46027, м.Тернопіль, вул.М.Кривоноса, 2, Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка, географічний факультет 

Кафедра географії та методики її навчання сьогодні

 


Станом на вересень 2018 р. на кафедрі працювали 14 співробітників, з них – 2 професори, 7 доцентів, 3 викладачі й 2 старші лаборанти

1)  Сивий Мирослав Якович – завідувач кафедри, доктор географічних наук, професор; 

2) 
Заставецька Леся Богданівна –  доктор географічних наук, професор; 

3) Заблоцький Богдан Володимирович – кандидат географічних наук, доцент;

4) Дем’янчук Петро Михайлович – кандидат географічних наук, доцент; 

5) Варакута Ольга Михайлівна –кандидат географічних наук, доцент; 

6) 
Потокій Михайло Васильович -кандидат географічних наук, доцент; 

7) 
Питуляк Мирослава Романівна – кандидат географічних наук, доцент; 

8) 
Питуляк Микола Васильович – кандидат географічних наук, доцент; 

9) 
Таранова Наталя Богданівна – кандидат географічних наук, доцент; 

10) 
Гулик Сергій Володимирович – кандидат географічних наук, викладач; 

11) Гавришок Богдан Борисович – кандидат географічних наук, викладач; 

12) 
Пушкар Олег Іванович – кандидат географічних наук, викладач; 

13) 
Хурсін Ольга Антонівна – старший лаборант; 

14) 
Чорній Ірина Василівна – старший лаборант.  


Співробітники кафедри проводять наукові дослідження за колективною темою «Комплексні географічні дослідження природно-господарських систем Поділля», № державної реєстрації  0118U003133

Зокрема досліджуються:

- мінерально-ресурсний потенціал Поділля та України, проблеми його ефективного    використання та екологічні проблеми гірничопромислових територій;

- ерозійні процеси і проблеми відновлення еродованих ґрунтів Подільського регіону; бальнеологічні ресурси Поділля;

- земельно-ресурсний потенціал Поділля; Західно-Подільське горбогір’я як географічний екотон;
созологічна оцінка рідкісних та зникаючих видів флори; лучно-степові ландшафти Західного Поділля;

- історичні аспекти природокористування в Подільських Товтрах;

- персоналії відомих вчених-геологів та географів Західної України;

- спорово-пилкові комплекси антропогенних відкладів для реконструкції природного середовища аквальних геосистем;

- якість життя населення;
проблеми рекреаційного та господарського природокористування, природні і антропогенні ландшафти Поділля;

- системи міських поселень регіону і зміни їх функцій в умовах трансформації суспільних відносин; еколого-картографічне картографування сільського господарства;
ризики та оптимізація сільськогосподарського землекористування;  екологічні проблеми функціонування АПК;

- геотопонімічні та мікротопонімічні дослідження, синоптична метеорологія,
методика підготовки вчителів географії засобами інтерактивних технологій, використання новітніх технологій у формуванні географічних знань, умінь і навичок у школярів та ін.

 

Викладачами кафедри опубліковано низку монографічних досліджень, серед яких:

«Мінерально-сировинний потенціал Тернопільської області» (М. Сивий, В. Кітура, 1998; «Межовий край у вогні (польсько-українські взаємини у 1944-1947 рр.)» (Й. Свинко, Б. Лановик, 2004);

«Ямна: знищене село Перемишлянського краю» (Й. Свинко, 2005); «Мінеральні ресурси Поділля: конструктивно-географічний аналіз і синтез» (М. Сивий, 2005);

«Травертинові відклади Поділля» (Й. Свинко, О. Волік, 2007); «Природні умови і ресурси Тернопільщини» (за ред. проф. М. Сивого та проф. Л. Царика, 2011);

«Система розселення агропромислового регіону: сучасний стан функціонування і трансформація» (Л. Заставецька, 2011);  

«Західно-Подільське горбогір’я як географічний екотон» (П. Дем’янчук, 2011);

«Мінеральні ресурси України» (М. Сивий, І. Паранько, Є. Іванов, 2013);

«Системи розселення і геопросторові аспекти вдосконалення адміністративно-територіального устрою України” (Л. Заставецька, 2014);

«Територіальна організація закладів охорони здоров'я Тернопільської області» (О. Пушкар, 2015),

«Особливості природокористування в Подільських Товтрах» (Б. Гавришок, М. Сивий, 2015),

«Innovative approaches in the management of competitiveness of businesses» / edited by A. Berezin, in 2 vol. (Л. Заставецька із співавторами, 2016);

 «Географія Тернопільської області» у 2-х т. (Т. 1. Природні умови та ресурси /за ред. проф. М.Сивого; т. 2. Населення. Господарство / за ред. проф. М.Сивого та проф. Л.Заставецької, 2017),

«Ресурсний потенціал Теребовлянщини» (М. Сивий, Б. Гавришок, 2018),

«Флористичне і ценотичне різноманіття у відновленні, охороні та збереженні рослинного світу» (П. Дем’янчук у співавт., 2018);

довідники:
«Геологічний музей» (Й. Свинко, П. Дем’янчук, 2012),

«Кафедра географії і методики її навчання» (М. Сивий, 2016),

«Мінерально-сировинна база та надрокористування в Тернопільській області» (М. Сивий, В. Кітура, 2016);

статті у виданнях, індексованих в наукометричних базах Scopys i Web of Science:


The main problems of healthcare and wellness tourism in Ukraine // Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2018. № 27(2). P. 337-345;

Social and geographical aspects of development of urbanization process in Ukraine // Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2018. № 28 (1). P
.228-237;

The disaster at the Chernobyl Nuclear Power Plant and tourism. Status and prospects of tourism development in the area of radioactive contamination // Annual Set The Environment Protection. 2018. № 20. P.495-511 (Л. Заставецька із співавт.);

Construction sands of Podillya: expansion distribution, resources, using // Journal of Geology, Geography and Geoecology. Vol. 27. N 3. Dn., 2018. P. 510-520 (М. Сивий, Б Гавришок).


Видано десятки підручників та посібників як для студентів ЗВО, так і вчителів та учнів ЗОШ, серед яких

з грифом МОН України:

 «Геологія з основами палеонтології: підручник» (Й. Свинко, М. Сивий, 1995),

«Лабораторний практикум із геології з основами палеонтології» (М. Сивий, Й. Свинко, 1997),

«Геологія: підручник» (Й. Свинко, М. Сивий, 2003),

«Геологія. Практикум» (М. Сивий, Й. Свинко, 2006),


«
Демографічна та етнічна географія України: практикум» (Л. Заставецька, 2010);

«Метеорологія і кліматологія: словник-довідник (основні терміни і поняття)» (Н. Таранова, 2013);

інші:

«Готуємося до уроків географії. Економічна і соціальна географія України. 9 клас: посібник для вчителя) (О. Варакута, Є. Швець, 2006);

«Геологія з основами геохімії та палеонтології» (М. Сивий, Й. Свинко, 2011),

«Геологія: навч.- мет. компл.» (М. Сивий, 2013),

«Основи інженерної геології» (М. Сивий, 2013),


«Регіональна фізична географія поверхні Землі»: Ч. 1. Чинники диференціації природи й головні географічні закономірності поверхні Землі; Ч. 2. Водна поверхня Землі (Д. Ковалишин, П. Дем’янчук, М. Сивий та ін., 2013),

«Метеорологія і кліматологія. Практикум» (П. Шубер, Н. Таранова, 2014),  

«Основи й методи наукових досліджень у фізичній географії» (Д. Ковалишин, М. Сивий, Питуляк М.Р. та ін., 2014),

«Палеогеографія» (М. Сивий, 2014), «

Географія мінеральних ресурсів України» (М. Сивий, 2015),

«Геоморфологія» (П. Дем’янчук, 2015),

«Географія: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів»,

«Geografia:manual pentru clasa a 8-a a instituţilor şcolare de ĭnvătămnt general cu predare ĭn limba moldovenească»,

«Geografia: Podręcznik do 8 klasy szkól  ogólnoksztalcących z polskim językiem nauczania»,

«Geografie: manual pentru clasa a 8-a a instituţilor şcolare de ĭnvătămnt general cu predare ĭn limba romānă»,

«География: учебник для 8 класса общеобразовательных учебных заведений» (Л. Заставецька із співавт., 2016);

«Інженерна геологія і основи механіки грунтів» (М. Сивий, 2016),

«Геологія міста Тернополя та його околиць: інженерно-геологічний та екологічний аспект» (Й. Свинко, П. Дем’янчук та ін., 2017),

«Регіональна фізична географія поверхні Землі»: Ч.3. Суходільна поверхня Землі» (Д. Ковалишин, П. Дем’янчук, М. Сивий та ін., 2018),
 


«
Методика навчання географії. Курс лекцій» (О. Варакута, 2018);

 «
Календарно-тематичне планування. Природознавство. 5 клас. Географія. 6-10 класи (рівень стандарту, академічний рівень)» (О. Варакута, 2018);

«Геологічна будова, палеогеографія та геологічні пам’ятки Тернопільської області» (Й. Свинко, П. Дем’янчук та ін., 2018);


«
Методика краєзнавчо-туристичної роботи в школі: курс лекцій» (Л. Заставецька);

«
Географія: збірник тестових завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання» (О. Варакута, 2019);

науково-популярні видання:


«Цікава геологія Тернопілля» (2017),

 «Цікава палеонтологія Тернопілля» (2018) та ін.

На даний час кафедра забезпечує підготовку фахівців за напрямами: 6.040104 Географія (спеціалізація – природознавство, краєзнавчо-туристична робота), 014.07 Середня освіта (Географія), 103 Науки про Землю (спеціалізації: конструктивна географія, суспільна географія, грунтознавство та управління земельними ресурсами), 106 Географія (спеціалізації: управління територіями та регіональним розвитком, географія туризму та рекреації), 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, 101 Екологія, 014.05 Середня освіта (Біологія), 014.06 Середня освіта (Хімія), 022 Дизайн. Кафедра є випусковою для спеціальностей 6.040104 Географія, 014.07 Середня освіта (Географія) та 106 Географія.Основні курси, викладання яких забезпечується співробітниками кафедри
:
 
“Геологія”, “Геологія з основами геоморфології”, (проф. М.Я. Сивий);

“Геологія з елементами палеонтології”, “Геологія з основами геохімії”, «Геологія і ланшафтознавство» (викл. Б.Б. Гавришок);

“Фізична географія материків та океанів”, “Ґрунтознавство з основами географії грунтів”, “Ґрунтознавство” (викл. С.В. Гулик);

“Загальна гідрологія”, “Фізична географія метериків та океанів”, “Ландшафтознавство” (доц. М.Р. Питуляк);

“Біогеографія” (викл. С.В. Гулик);

“Метеорологія і кліматологія”, «Методи польових географічних досліджень», «Географія світового господарства» (доц. Н.Б. Таранова);

“Загальне землезнавство”, «Геоморфологія» (доц. П.М. Дем’янчук);

 «Фізична географія України» (доц. М.В. Питуляк);

«Картографія з основами топографії», «Туристична картографія з основами картографії», «Основи теорії суспільної географії», (доц. М.В. Потокій);

«Техніко-економічні основи виробництва» (викл. О.І. Пушкар),

«Основи менеджменту» (викл. Б.Б. Гавришок);

«Шкільний курс географії і методика його викладання» (доц. О. М. Варакута),

«Основи наукових досліджень», «Регіональна економічна і соціальна географія» (доц Б.В. Заблоцький);

«Економічна і соціальна географія України», «Географія населення» (проф. Л.Б. Заставецька), «Ландшафтознавство та грунтознавство» (викл. Б.Б. Гавришок).


Спецкурси: 

«Природнича географія Поділля», «Астрономія», «Новітня геодинаміка земної кори» (доц. П.М. Дем’янчук),

«Історична географія» (викл. Б.Б. Гавришок),

«Сучасні інформаційні технології навчання географії в школі» (доц. Б.В. Заблоцький),

«Організація краєзнавчо-туристичної роботи в школі» (проф. Л.Б. Заставецька),

«Антропогенне  ландшафтознавство» (викл. С.В. Гулик),

«Новітні методи метеорологічних спостережень» (доц. Н.Б. Таранова),

«Основи музейної та екскурсійної справи» (доц. М.В. Питуляк).

 

Магістерські курси:
 

«Географія мінеральних ресурсів України», «Екологічна геологія» (проф. М.Я. Сивий);

«Прикладна фізична географія» (доц. М.Р. Питуляк);

«Сучасні концепції суспільної географії» (доц. М.В. Потокій),

«Методика навчання географії у вищій школі», «Шкільний курс економіки і методика його викладання» (доц. О.М. Варакута),

«Методологія та організація наукових досліджень» (доц. Б.В. Заблоцький);

 «Демографічна та етнічна географія України» (проф. Л.Б. Заставецька),

«Тематична картографія» (доц. М.В. Потокій),

«Картографічне забезпечення управління
територіями» (доц. М.В. Потокій),

«Медична географія» (к.г.н., викл. О.І. Пушкар),

«Природнича географія Поділля» (доц. П.М. Дем’янчук),


«
Світові тренди підготовки фахівців у вищій школі» (доц. О.М. Варакута),

«Географія земельних ресурсів України» (доц. М.В. Питуляк),

«Регіоналістика» (проф. Л.Б. Заставецька),

«Основи геоурбаністики» (проф. Л.Б. Заставецька),

«Основи кадастру і моніторинг земель» (доц. Б.В. Заблоцький).Згідно з навчальними планами, на кафедрі студенти проходять навчально-польові практики:
-  із геології та геоморфології (2 семестр),
- метеорології та кліматології (2 семестр),
- гідрології (2 семестр),
- ґрунтознавства з основами географії грунтів (4 семестр),
- фізичної географії материків та океанів (ландшафтна) (6 семестр),
- сезонних спостережень за фізико-географічними явищами (5, 6 семестри),
- комплексну маршрутну практику з фізико-економіко-географічних дисциплін (7 семестр),
- педагогічну практику в школах (8 семестр),
- педагогічну практику в коледжах (магістри, 2 семестр)
та науково-дослідну практику (магістри, 3 семестр).

 

Практики
з геології та геоморфології проводяться на географічному стаціонарі в с. Дзвенигород Борщівського району (Подністров’я та с.Верхнє Синєвидне (Карпати), з метеорології – на базі метеостанції Тернопільського аеропорту, з топографії, гідрології та географії грунтів – в околицях м. Тернопіль (с. Петрики), з ландшафтознавства – в районі Шацького поозер’я та в околицях гори Говерла у Карпатах. Комплексна маршрутна практика проводиться на автобусах і включає ознайомлення з фізико-географічними особливостями різних природних зон України (лісостепу, степу, Карпат) та виробничими об’єктами, розташованими на цих територіях, методами польових фізико-географічних досліджень. Педагогічні практики проводяться у школах та коледжах м. Тернополя.


При кафедрі функціонують геологічний музей, лабораторія інноваційних технологій в географії та лабораторія польових фізико-географічних досліджень (географічний стаціонар) в с. Дзвенигород Борщівського району. Остання служить зокрема полігоном для щорічного проведення польових практик студентів з фізико-географічних дисциплін – геології, геоморфології, географії ґрунтів, гідрології та ін.Екскурсію у геологічному музеї проводить Дем’янчук П.М.

.


Випускники спеціальності 6.040104 Географія (спеціалізації: природознавство, краєзнавчо-туристична робота) можуть бути працевлаштовані за наступними посадами згідно з Державним класифікатором професій: 

• 2331    Вчитель загальноосвітніх навчальних закладів;

• 2320    Викладач професійно-технічних навчальних закладів;

• 2320    Методист заочних шкіл і відділень;

• 2340    Вчитель спеціалізованих навчальних закладів;

• 2351.2 Методист;

• 2359.2 Методист позашкільного закладу;

• 2310    Викладач вищих навчальних закладів;

• 2442.1 Науковий співробітник (географія);

• 2442.2 Географ;

• 2352    Інспектор навчальних закладів;

• 1412    Менеджер з природокористування.


Спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) (спеціалізації:основи екології, природознавство, краєзнавчо-туристична робота):


• 2331    Вчитель загальноосвітніх навчальних закладів;

• 2320    Викладач професійно-технічних навчальних закладів;

• 2320    Методист заочних шкіл і відділень;

• 2340    Вчитель спеціалізованих навчальних закладів;

• 2310    Викладач вищих навчальних закладів;

• 2351.2 Методист;

• 2359.2 Методист позашкільного закладу;

• 2442.1 Науковий співробітник (географія);

• 2442.2 Географ;

• 2352    Інспектор навчальних закладів;

• 1237.2 Завідувач станції географічної;

• 2213.2 Інженер з природокористування;

• 2149.2 Інженер з охорони навколишнього середовища;

• 2481.2 Екскурсознавець.


Спеціальності 103 Науки про Землю (спеціалізація: грунтознавство та управління

                                 земельними ресурсами):


2331    Вчитель загальноосвітніх навчальних закладів;

• 2320    Викладач професійно-технічних навчальних закладів;

• 2320    Методист заочних шкіл і відділень;

• 2340    Вчитель спеціалізованих навчальних закладів;

• 231      Викладач вищих навчальних закладів;

• 1237.1 Головний грунтознавець

• 2213.2 Грунтознавець;

• 3212    Технік-грунтознавець;

• 2213.2 Фахівець з агрохімії та грунтознавства;

Спеціальності 103 Науки про Землю (спеціалізація:суспільна географія):


• 2331    Вчитель загальноосвітніх навчальних закладів;

• 2320    Викладач професійно-технічних навчальних закладів;

• 2320    Методист заочних шкіл і відділень;

• 2340    Вчитель спеціалізованих навчальних закладів;

• 1210.1 Директор навчально-виховного закладу (школи, спеціалізовані школи,

              гімназії, інтернати та ін.

• 2310    Викладач вищих навчальних закладів;

• 2213.1 Молодший науковий співробітник (географія);

• 2442.1 Науковий співробітник (географія);

• 2343.2 Консультант із суспільно-політичних питань;

• 2442.2 Географ;

• 2352    Інспектор навчальних закладів;

• 3439    Асистент географа-економіста;

• 3439     Асистент географа (політична географія);

• 2442.2 Географ-економіст;

• 2442.2 Географ (політична географія).


Спеціальності 103 Науки про Землю (спеціалізація: конструктивна географія):


• 2331    Вчитель загальноосвітніх навчальних закладів;

• 2320    Викладач професійно-технічних навчальних закладів;

• 2320    Методист заочних шкіл і відділень;

• 2340    Вчитель спеціалізованих навчальних закладів;

• 1210.1 Директор навчально-виховного закладу (школи, спеціалізовані школи,

               гімназії, інтернати та ін.

• 2310     Викладач університетів та ВНЗ;

• 2213.1  Молодший науковий співробітник (географія);

• 2213.1  Молодший науковий співробітник (природно-заповідна справа);

• 2442.1  Науковий співробітник (географія);

• 3439     Організатор природокористування;

• 2149.2  Інженер з охорони навколишнього середовища;

• 2213.2  Інженер з природокористування;

• 2312     Фахівець в галузі природно-заповідної справи;

• 2442.2  Фахівець з управління природокористуванням.


Спеціальності 106 Географія (спеціалізація:управління територіями

                                 та регіональним розвитком):


• 2320    Викладач професійно-технічних навчальних закладів;

• 2310    Викладач вищих навчальних закладів;

• 2213.1 Молодший науковий співробітник (географія);

• 2442.1 Науковий співробітник (географія);

• 3439    Асистент географа-економіста;

• 3434    Асистент економіста-демографа;

• 2442.2 Географ;

• 1229.3 Завідувач відділу (місцеві органи влади);

• 1474    Менеджер з питань регіонального розвитку;

• 1475.4 Менеджер з адміністративної діяльності;

• 2447    Фахівець у сфері управління проектами і програмами;

• 2442.2 Фахівець з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки;

• 3439    Асистент фахівця з міського та районного планування;

• 2442.2 Фахівець з міського та районного планування.


Спеціальності 106 Географія (спеціалізація: географія туризму та рекреації):


• 2320    Викладач професійно-технічних навчальних закладів;

• 2310    Викладач вищих навчальних закладів;

• 2213.1 Молодший науковий співробітник (географія);

• 2481.1 Молодший науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство);

• 2442.1 Науковий співробітник (географія);

• 2483.1 Науковий співробітник (рекреалогія);

• 2442.2 Географ;

• 2213.2 Фахівець з рекреації;

• 2481    Фахівець в галузі туризму;

• 1229.6 Начальник бази туристичної;

• 3414    Організатор подорожей та екскурсій;

• 3414    Фахівець з розвитку сільського туризму;

• 2481.2  Екскурсознавець;

• 3439     Інспектор з туризму;


Кафедра географії та методики її навчання сьогодні

На даний час кафедра забезпечує підготовку фахівців за напрямами:

6.040104 “Географія” (спеціалізація – природознавство, краєзнавчо-туристична робота),
6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища”,
6.140103 “Туризм”, 6.040102 “Біологія”, 6.040101 “Хімія”,
6.020207 “Ландшафтний дизайн”.

Кафедра є випусковою для спеціальності“Географія”.

 


 

Співробітники кафедри проводять наукові дослідження за колективними темами «Комплексні фізико-географічні дослідження природно-господарських систем (на прикладі Поділля)» та «Дослідження суспільно-географічних процесів у регіонах інтенсивного сільськогосподарського освоєння». Зокрема досліджуються: мінерально-ресурсний потенціал Поділля та України, проблеми його ефективного    використання та екологічні проблеми гірничопромислових територій; ерозійні процеси і проблеми відновлення еродованих ґрунтів Подільського регіону; бальнеологічні ресурси Поділля; земельно-ресурсний потенціал Поділля; Західно-Подільське горбогір’я як географічний екотон; лучно-степові ландшафти Західного Поділля; історичні аспекти природокористування в Подільських Товтрах; персоналії відомих вчених-геологів та географів Західної України; спорово-пилкові комплекси антропогенних відкладів для реконструкції природного середовища аквальних геосистем; якість життя населення; системи міських поселень регіону і зміни їх функцій в умовах трансформації суспільних відносин; еколого-картографічне картографування сільського господарства; екологічні проблеми функціонування АПК; методика підготовки вчителів географії засобами інтерактивних технологій та ін.

 

За останнє десятиліття співробітниками кафедри опубліковано низку монографічних досліджень, серед яких: «Межовий край у вогні (польсько-українські взаємини у 1944-1947 рр.)» (Й. Свинко, Б. Лановик, 2004); «Ямна: знищене село Перемишлянського краю» (Й. Свинко, 2005); «Мінеральні ресурси Поділля: конструктивно-географічний аналіз і синтез» (М. Сивий, 2005); «Травертинові відклади Поділля» (Й. Свинко, О. Волік, 2007); «Природні умови і ресурси Тернопільщини» (за ред. проф. М. Сивого та проф. Л. Царика, 2011); «Мінеральні ресурси України» (М. Сивий, І. Паранько, Є. Іванов, 2013); «Системи розселення і геопросторові аспекти вдосконалення адміністративно-територіального устрою України”(Л. Заставецька, 2014), «Територіальна організація закладів охорони здоров'я Тернопільської області» (О. Пушкар, 2015), «Особливості природокористування в Подільських Товтрах» (Б. Гавришок, М. Сивий, 2015), «Географія Тернопільської області». У 2-х т. /за ред.. проф.М.Сивого, доц.Л.Заставецької. –Т.: Крок, 2017, а також десятки посібників для вищої та середньої школи, статей в наукових часописах.

 

Згідно з навчальними планами, на кафедрі студенти проходять навчально-польові практики із геології та геоморфології (2 семестр), метеорології та кліматології (2 семестр), гідрології (2 семестр), ґрунтознавства з основами географії грунтів (4 семестр), фізичної географії материків та океанів (ландшафтна) (6 семестр), сезонних спостережень за фізико-географічними явищами (5, 6 семестри), комплексну маршрутну практику з фізико-економіко-географічних дисциплін (8 семестр).

 

Практики з геології та геоморфології проводяться на географічному стаціонарі в с. Дзвенигород Борщівського району (Подністров’я та с.Верхнє Синєвидне (Карпати), з метеорології – на базі метеостанції Тернопільського аеропорту, з гідрології та географії грунтів – в околицях м. Тернопіль (с. Петрики), з ландшафтознавства – в районі Шацького поозер’я та в околицях гори Говерла у Карпатах. Комплексна маршрутна практика проводиться на автобусах і включає ознайомлення з фізико-географічними особливостями різних природних зон України (лісостепу, степу, Карпат) та виробничими об’єктами, розташованими на цих територіях, методами польових фізико-географічних досліджень.

 

При кафедрі функціонують геологічний музей, лабораторія інноваційних технологій в географії та лабораторія польових фізико-географічних досліджень (географічний стаціонар) в с. Дзвенигород Борщівського району. Остання служить зокрема полігоном для щорічного проведення польових практик студентів з фізико-географічних дисциплін – геології, геоморфології, географії грунтів, гідрології та ін.


Основні курси, викладання яких забезпечується співробітниками кафедри: “Геологія”, “Геологія з основами геоморфології”, (проф. М. Я. Сивий); “Геологія з елементами палеонтології”, “Геологія з основами геохімії”, «Геологія і ланшафтознавство» (викл. Б. Б. Гавришок); “Фізична географія материків та океанів”, “Ґрунтознавство з основами географії грунтів”, “Ґрунтознавство” (викл. С. В. Гулик); “Загальна гідрологія”, “Фізична географія метериків та океанів”, “Ландшафтознавство” (доц. М. Р. Питуляк); “Біогеографія” (викл. С. В. Гулик); “Метеорологія і кліматологія”, «Методи польових географічних досліджень» (доц. Н. Б. Таранова); “Загальне землезнавство”, «Геоморфологія» (доц. П. М. Дем’янчук); «Фізична географія України» (доц. Питуляк М. В.); «Картографія з основами топографії», «Туристична картографія з основами картографії», «Основи теорії суспільної географії», «Географія світового господарства» (доц. М. В. Потокій); «Техніко-економічні основи виробництва», «Економічна і соціальна географія світу», «Основи менеджменту» (доц. О. П. Садовник»; «Шкільний курс географії і методика його викладання» (доц. О. М. Варакута), «Основи наукових досліджень» (доц Б. В. Заблоцький); «Економічна і соціальна географія України», «Географія населення» (доц. Л. Б. Заставецька).

Спецкурси: «Світоглядні основи сучасного природознавства» (проф. М. Я. Сивий); «Природнича географія Поділля», «Астрономія», «Новітня геодинаміка земної кори» (доц. П. М. Дем’янчук), «Історична географія» (викл. Б.Б.Гавришок), «Сучасні інформаційні технології навчання географії в школі» (доц. Б. В. Заблоцький), «Організація краєзнавчо-туристичної роботи» (доц. Л. Б. Заставецька), «Антропогенне ландшафтознавство» (к.г.н., виклд. С. В. Гулик), «Новітні методи метеорологічних спостережень» (доц. Н. Б. Таранова), «Основи музейної та екскурсійної справи» (доц. М. В. Питуляк).
 
Магістерські курси: «Географія мінеральних ресурсів України», «Екологічна геологія» (проф. М. Я. Сивий); «Прикладна фізична географія» (доц. М. Р. Питуляк); «Сучасні концепції суспільної географії» (доц. О. П. Садовник), «Методика навчання географії у вищій школі», «Шкільний курс економіки і методика його викладання» (доц. О. М. Варакута), «Методологія та організація наукових досліджень» (доц. Б. В. Заблоцький); «Демографічна та етнічна географія України» (доц. Л. Б. Заставецька), («Тематична картографія» (доц. М. В. Потокій), «Медична географія» (к.г.н., викл. О. І. Пушкар), «Природнича географія Поділля» (доц. П. М. Дем’янчук).

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси