Кафедра географії України і туризму

Кафедра географії України і туризму
В. о. завідувача: Мариняк Ярослав Омеляновичкандидат географічних наук, доцентСтарший лаборант: Головко Галина Богданівна

Поштова скринька: kafgeoukrityrizm@gmail.com

 
Про кафедру


 

Утворена в 1992 р. як кафедра географії України, була першою серед подібних кафедр у вищих педагогічних навчальних закладах країни. Ініціатором створення кафедри став її перший завідувач, кандидат географічних наук, доцент Б.І.Заставецький (до 2000 р.). У 2004–2008 рр. мала назву кафедра географії України, краєзнавства і туризму.


Викладацький склад кафедри сьогодні складають 10 осіб:


Я.О.Мариняккандидат географічних наук, доцент;


А.В.Кузишин, кандидат географічних наук, доцент;


Н.І.Флінта, кандидат географічних наук, доцент;


П.Л.Царик, кандидат географічних наук, доцент;


Л.Б.Альтгайм, кандидат географічних наук, доцент;


Т.Б.Заставецький,  кандидат географічних наук, доцент;


І.В.Поплавська, кандидат географічних наук, доцент;


К.Д.Дударчук, кандидат географічних наук, доцент;


І.Р.Рудакевич, кандидат географічних наук, викладач;


Б.Т.Пушкар, кандидат географічних наук, викладач.


С.І.Задворний, кандидат географічних наук, викладачДо організації навчального процесу залучені старші лаборанти кафедри:Г.Б. Головко;

О.А. Фіткайло.

 


Колектив кафедри вносить вагомий вклад у навчання студенів освітніх ступенів «бакалавра», «магістра» та «доктора філософії» за напрямом підготовки «Туризм» та «Середня освіта (Географія)».


Викладачі кафедри працюють над розробкою науково-дослідної проблеми «Трансформація структури господарства регіонів і розробка географічних основ регіональної соціально-економічної політики держави»


За рішенням Першого міжнародного семінару з теорії і практики регіонального географічного краєзнавства (м. Тернопіль, жовтень 1999) кафедра була визнана однією з базових в Україні щодо організації та проведення конференцій та семінарів з проблем краєзнавства.


На кафедрі створено навчально-методичну базу для навчання студентів і організації їх наукової діяльності. Основою її є бібліотека наукової та методичної літератури, що діє при кафедрі, вона нараховує близько 1500 примірників книг, брошур, методичних розробок, атласів і карт.


Викладачі кафедри активно співпрацюють з місцевими органами освіти та туристичними організаціями, вони здійснюють керівництво науковою роботою учнів педагогічного ліцею, Малої академії наук, беруть участь у перепідготовці педагогічних кадрів.

 

 

На факультеті кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:


Туризмологічний напрямок:


Статистика

Географія туризму (Туристичне країнознавство)

Рекреаційна географія; Рекреаційні комплекси світу

Організація туризму; Орг. тур-краєзн. роб.

Організація готельного господарства

Організація ресторанного господарства

Право (Правове регулювання туристичної діяльності)

Маркетинг (Маркетинг в туризмі)

Менеджмент (Менеджмент в туризмі)

Економіка підприємства (Аналіз діяльності підприємств туризму)

Облік і аудит

Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії

Туристичні ресурси

Туристичне краєзнавство

Історія туризму

Географія релігії і сакральний туризм

Основи музеєзнавства

Культурний сервіс і туризм; Діловий етикет

Туристичні формальності

Страхування

Міжнародний туризм

Рекреалогія

Спеціальні види туризму

Етнокультурологія та кулінарна етнологія

Основи туризмознавства

Організація екскурсійних послуг

Організація транспортних послуг

Організація анімайціних послуг

Організація рекреаційних послуг

Комунікативний менеджмент

Методол. наукових досліджень в туризмі. Статистика туризму

Корпоративне управління в туризмі

Управління регіональним розвитком в туризмі

Міжнародний туристичний бізнес

Управління туристичними підприємствами

Управління персоналом

Міжнародні інформаційні системи

Ринок туристичних послуг

Інноваційні форми розвитку туризму

Європейський туристичний регіон

Рекреаційне природокористування

Іміджіологія і PR в туризмі

  

Географічний напрямок:

Геоінформаційні технології в географії

Основи туризмознавства

Географія туризму

Основи музейної та екскурсійної справи

Математичні методи в географії

Основи менеджменту і маркетингу

Історія вітчизняної географічної думки

Теорія і методологія географічної науки

Географічне краєзнавство

Політична географія з осн. геоглобалістики

Регіоналістика

Географія сфери послуг України

Географія цивілізацій

Менеджмент регіонального розвитку

Ретроспективна географія

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси