Питуляк Мирослава Романівна


Питуляк МР Кандидат географічних наук,


доцент


e-mail: myroslava.pytuliak@gmail.com


Профілі Google Scholar 
               ORCID
               Publons

 


Біографія

Народилася 17 квітня 1963 року в с.Біла Тернопільського району Тернопільської області. У 1980 році вступила до Львівського державного університету ім.І.Франка на географічний факультет, який закінчила у 1985 році з відзнакою.

З 1980 по 1985 рік навчалася у Львівському державному університеті ім. І.Франка, який закінчила за спеціальністю «Географ. Викладач». Після закінчення університету працювала вчителем географії у школах Тернополя.

 

З 1986 року і по нинішній час працює в Тернопільському національному педагогічному університеті, спочатку на посаді асистента, а з 2000 року на посаді доцента кафедри фізичної географії.

У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Етнокультурні традиції природокористування та оптимізація рекреаційних функцій ландшафтів Тернопільщини».

Автор понад 80 наукових і науково-методичних праць.

Навчальні курси:
«Гідрологія», 
«Ланшафтознавство», 
«Фізична географія материків та океанів», 
«Прикладна фізична географія».


Відзнаки:
Нагороджена відзнаками ТНПУ ім.В.Гнатюка, Тернопільської обласної адміністрації.


Сфера наукових інтересів:
Проблеми природокористування, природні і антропогенні ландшафти Поділля.

Основні публікації:
1. Біогеографія (навчальний посібник). Тернопіль, ТДПУ, 1999. – 114 с.

2. Витоки ландшафтознавчих досліджень в Україні. Наукові Записки ТНПУ. Серія географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». - № 2 (Випуск 30). - 2011. – С. 186-191. 

3. Геоэкологические аспекты сельскохозяйственного природпользования на Подолье (на примере Тернопольской области). Современные проблемы ландшафтоведения и геоэкологии: материалы VI Междунр. Научн. Конф. (к 110-летию со дня рождения В.А.Дементьева), Минск: БГУ, 2018. С. 223-226.

4. Гідрологія. Навчально-методичний посібник. / М.Р.Питуляк, М.В.Питуляк – Тернопіль, ТНПУ. – 2014. – 118 с. 

5. Еколого-географічні особливості лісокористування в Тернопільській області. /Історія української географії. – Тернопіль, 2014. – вип.29-30. — С. 115-120. (У співавторстві Питуляк М.В.) 

6. Загальна гідрологія суходолу (гідрологія Світового океану). Навчально-методичний посібник. Тернопіль ТДПУ. – 2007. с. 56 

7. Західне Поділля. Тернопільщина (розділ монографії). Заповідне Поділля. Краєзнавчий нарис. За ред Денисика Г.І., Любченка В.Є. Вінниця “Тезис”, 2000. – С. 15-43.

8. Земельно-ресурсний потенціал Тернопільської області та ефективність його використання в сучасних умовах господарювання. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП "Тайп". – №1 (випуск 44). – 2018. – С.190-196.

9. Комплексні фізико-географічні (ландшафтні) дослідження. / Ковалишин Д. І. Основи й методи наукових досліджень у фізичній географії : навчальний посібник / Д. І. Ковалишин, М. Я. Сивий, М. Р. Питуляк [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2014. – С. 229-253 (У співавторстві Питуляк М.В.) 

10. Ландшафти. Фізико-географічне районування . Географія Тернопільської області: монографія. В 2-х т. Т.1 Природні умови та ресурси // ТНПУ ім.. В.Гнатюка. – Тернопіль: Крок, 2017. -  С. 345-365

11. Ландшафтознавство. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, ТНПУ. – 2011. – 81 с.

12. Ландшафтознавство. Навчально-методичний посібник. Тернопіль, ТНПУ. – 2013. – 90 с.

13. Лісові ресурси та лісокористування. Географія Тернопільської області: монографія. В 2-х т. Т.1 Природні умови та ресурси // ТНПУ ім.. В.Гнатюка. – Тернопіль: Крок, 2017 с. 273-280 

14. Потенціал земельних ресурсів Географія Тернопільської області: монографія. В 2-х т. Т.1 Природні умови та ресурси // ТНПУ ім.. В.Гнатюка. – Тернопіль: Крок, 2017 с. 273-280 

15. Природо-заповідні території Тернопільщини як об’єкти туризму і рекреації. Эко- и агротуризм: перспективы развития на локальных территориях [Текст]: тезисы докл. II Междунар. науч.-практ. конф., 22—23 апр. 2010 г., г. Барановичи, Респ. Беларусь / редкол.: В. Н. Зуев (гл. ред.) [и др.]. — Барановичи : РИО БарГУ, 2010. —с. 130-132.

16. Структурно-територіальна організація земельно-ресурсного потенціалу Тернопільщини. /Вісник Львівського університету. Сер. географ. Вип. 45. – Львів, 2013. – С. 84–92. (У співавторстві Питуляк М.В.)

17. Фізична географія України (загальна частина). Навчально-методичний посібник. Тернопіль: ТНПУ, 2018. – 144 с.

18. Фізична географія України. Навчально-методичний посібник – Тернопіль: ТНПУ, 2015. – 120 с.

19. Функціонально-компонентна структура рекреаційно-туристичної галузі Тернопільщини. Наукові Записки ТНПУ. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». - № 2 (Випуск 35). - 2013. – С. 148-153. 
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси