Кузишин Андрій Васильович
Кузишин Андрій Васильович
Кандидат географічних наук, доцент

 

Народився в Калуші Івано-Франківської області. У 1981-1991 рр. навчався місцевій середній школі № 10, яку закінчив з золотою медаллю. В 1996 р. закінчив з відзнакою географічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Географія та історія». В 1996-1999 рр. працював вчителем географії, історії та правознавства в школах Калуського району Івано-Франківської області.

З 1999 р. працює в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка: спочатку на посаді старшого лаборанта (1999-2000 рр.), асистента (2000-2004 рр.) і доцента (з 2004 р.) кафедри географії України і туризму. З 2014 р. – декан географічного факультету.

У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Науково-географічні основи управління обласним соціально-економічним комплексом (на прикладі Тернопільської області)» за спеціальністю 11.00.02 – економічна і соціальна географія (науковий керівник – проф., д.геогр.н. Заставецька О.В.).

За період науково-педагогічної діяльності опублікував одноосібно та в співавторстві понад 160 наукових і науково-методичних праць, з яких 9 навчальних посібників для загальної та вищої школи, 8 методичних розробок, 2 електронних методичних розробки для загальноосвітніх навчальних закладів, 3 картографічні твори, 60 наукових статей, брав участь у 60 наукових і науково-методичних конференціях, семінарах та з’їздах всеукраїнського та міжнародного рівня.

Є членом Президії Українського географічного товариства. Член Наукового товариства ім.Шевченка. Член Спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій К 76.051.04 при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Є керівником студентської проблемної групи «Проблеми розвитку міжнародного туризму в Україні».


З 1999 р. курує підготовкою абітурієнтів за спеціальністю «Географія», «Туризм», «Екологія» в Центрі довузівської підготовки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


Коло наукових інтересів торкається геопросторових рис соціальної та політичної сфери України, проблем реґіональної (економічної) географії України, історії вітчизняного туризму, формування туристичної інфраструктури, особливостей міжнародного туризму.

 

Основні публікації:

·           Історія туризму. – Тернопіль: Вектор, 2016. – 316 с.

·           Регіональна географія України. – Тернопіль: Вектор, 2012. – 340 с.

·           Міжнародний туризм: Навчальний посібник. – Тернопіль: Вектор, 2016. – 204 с.


·           Суспільно-географічна характеристика електоральної культури на виборчому полі областей Карпатсько-Подільського регіону // Наукові записки. Серія: Географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». –2016. – №  2 (41). – С. 104-110.

·           Geospatial Study of Human Development Index of Ukraine  in  the Light of Regional Indicators // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 2014. Vol 27. – Warszawa - Kraków 2014. – St. 67-74.

·           Territorial analysis of Human development index of the Ukraine: Regional feature // Вопросы географии и геоекологии. – Алматы, 2014. – № 1. – С. 41-46.

·           Геопросторові риси електоральних результатів областей Подільського регіону // Геополитика и экогеодинамика регионов. Научный журнал. – Симферополь, 2014. – Т.10. – Вып. 2 – С. 629-632.

 


Контакти:


тел.: 035-2- 43-61-54

e-mail: kuzyshyn_a@tnpu.edu.ua

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси