Кузишин Андрій Васильович

Кузишин Андрій Васильович

Кандидат географічних наук,


доцент


e-mail: kuzyshyn_a@tnpu.edu.ua


Профіль    ORCID
                    
ResearcherID

 

Біографія

Народився в Калуші Івано-Франківської області. У 1981-1991 рр. навчався місцевій середній школі № 10, яку закінчив з золотою медаллю. В 1996 р. закінчив з відзнакою географічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Географія та історія». В 1996-1999 рр. працював вчителем географії, історії та правознавства в школах Калуського району Івано-Франківської області.

З 1999 р. працює в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка: спочатку на посаді старшого лаборанта (1999-2000 рр.), асистента (2000-2004 рр.) і доцента (з 2004 р.) кафедри географії України і туризму. З 2014 р. – декан географічного факультету.

У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Науково-географічні основи управління обласним соціально-економічним комплексом (на прикладі Тернопільської області)» за спеціальністю 11.00.02 – економічна і соціальна географія (науковий керівник – проф., д. геогр. н. Заставецька О.В.). У 2004 р. отримав звання доцента кафедри географії України, краєзнавства і туризму.


Сфера наукових інтересів: 

З’ясування геопросторових рис соціальної та політичної сфери України, проблем реґіональної (економічної) географії України, історії вітчизняного туризму, формування туристичної інфраструктури, особливостей міжнародного туризму.


Публікації:

За період науково-педагогічної діяльності опублікував одноосібно та в співавторстві понад 200 наукових і науково-методичних праць, з яких понад 50 у фахових виданнях України та за кордоном, 10 навчальних посібників для загальної та вищої школи, 10 методичних розробок, 2 електронних методичних розробки для загальноосвітніх навчальних закладів, 3 картографічні твори, 60 наукових статей, брав участь у 60 наукових і науково-методичних конференціях, семінарах та з’їздах всеукраїнського та міжнародного рівня.

Проходив стажування у провідних закладах вищої освіти України, в тому числі при кафедрі географії та менеджменту туризму Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (2013, 2017), кафедрі економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка (2004). У період 2016, 2017 рр. проходив стажування під егідою Академічного товариства імені Міхала Балудянського (Кошице, Словаччина).

Є членом Вченої ради Українського географічного товариства, Наукового товариства ім. Шевченка, Член Української асоціації викладачів та дослідників європейської інтеграції (з 2017 р.), ГО «Туристичне Тернопілля» (з 2017 р.). 

Член Спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій К 76.051.04 при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Керівник Центру євроінтеграційних студій та комунікацій Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Член редакційної колегії «Вісника Тернопільського відділу Українського географічного товариства».

З 1999 р. курує підготовкою абітурієнтів за спеціальністю «Географія», «Туризм», «Екологія» в Центрі довузівської підготовки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


Основні публікації: 

Історія туризму. – Тернопіль: Вектор, 2016. – 316 с.

Міжнародний туризм: Навчальний посібник. – Тернопіль: Вектор, 2016. – 204 с.

Регіональна географія України. – Тернопіль: Вектор, 2012. – 340 с.

Spatial diversification of the social sphere development in the Carpathian-Podillia region (Ukraine) // Folia Gejgraphica. Volume 61, 2019, No. 2. p. 144-163.

Суспільно-географічна характеристика електоральної культури на виборчому полі областей Карпатсько-Подільського регіону // Наукові записки. Серія: Географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». –2016. – №  2 (41). – С. 104-110.

Geospatial Study of Human Development Index of Ukraine  in  the Light of Regional Indicators // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 2014. Vol 27. – Warszawa - Kraków 2014. – St. 67-74.

Territorial analysis of Human development index of the Ukraine: Regional feature // Вопросы географии и геоекологии. – Алматы, 2014. – № 1. – С. 41-46.

Геопросторові риси електоральних результатів областей Подільського регіону // Геополитика и экогеодинамика регионов. Научный журнал. – Симферополь, 2014. – Т.10. – Вып. 2 – С. 629-632.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси