Янковська Любов Володимирівна

Янковська Л.В..
Кандидат географічних наук,


ДоцентПрофіль Google Scholar

                 ORCIDБіографія

Народилась 6 червня 1978 р. у м.Тернополі. У 1985 році пішла у перший клас Тернопільської середньої загальноосвітньої школи №11, яку закінчила у 1995 році із золотою медаллю. 

У цьому ж році вступила на географічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Географія і біологія», який закінчила з відзнакою.  

У 2000 році вступила в аспірантуру за спеціальністю 11.00.11. – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. 

31 березня 2004 року захистила дисертацію на тему „Еколого-географічне районування обласного регіону (на матеріалах Тернопільської області)” на засіданні спеціалізованої вченої ради у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. 

У 2004 році почала працювати асистентом кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. З 2008 року працює на посаді доцента кафедри. 

Активно залучалась у склад журі обласних та всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів з екології (зокрема, Всеукраїнської олімпіади з екології для школярів (2019 р.); регіональної Інтернет-олімпіади з екології (2017 р.); Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних екологів (2017 р.); обласного еколого-краєзнавчого проекту «Твій рідний край») та Всеукраїнських студентських олімпіад з екології (у різні роки), за що була нагороджена грамотами.

Автор понад 90 наукових і науково-методичних праць, з яких 4 монографії (одна – у співавторстві), 10 навчальних посібників (4 – у співавторстві), 4 закордонних публікацій, з яких одна – у міжнародному періодичному виданні.

Член Українського географічного товариства та Наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка.


Навчальні дисципліни:

«Екологія міських систем»,

«Моделювання та прогнозування стану довкілля», 

«Методика викладання у вищій школі», 

«Утилізація та рекуперація твердих побутових відходів». 


Сфера наукових інтересів:

Конструктивна географія, раціональне використання природних ресурсів, урбоекологічні дослідження, екологічна освіта та виховання.Основні публікації:

1. Янковська Л.В. Еколого-географічне районування Тернопільської області. Монографія / Л.В. Янковська -  Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2016. – 154с.


2. Янковська Л.В. Потенціал стійкості ландшафтів Тернопільської області до антропогенного навантаження. Монографія / Л.В. Янковська -  Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2017. – 100с.


3. Янковська Л.В. Антропогенна трансформація геосистем Тернопільської області: Монографія. / Л.В. Янковська – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2018. – 86с.


4. Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування. Монографія / за ред. Л. Царика. – Тернопіль: СМП «Тайп», 2016. – 498 с. (співавторка).

Природокористування. Навчальний посібник / за ред. Л. Царика. – Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2015. – 398с (співавторка).

Прикладна екологія. Навчальний посібник. Частина ІІ. Техноекологічний та соціоекологічний виміри / за ред. проф. Царика Л.П.– Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ. – 2017 – 250с. (співавторка).


5. Янковська Л.В.  Екоситуація у межах рівнинних територій Тернопільської області (відповідно до схеми еколого-географічного районування). // Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. Серія: географія.– Тернопіль: СМП «Тайп». - №1 (випуск 42). – 2017. – С.158-164.


6. Янковська Л.В., Барна І.М. THE POTENTIAL OF ATMOSPHERIC AIR AND WATER STABILITY UNDER ANTHROPOGENIC PRESSURE IN TERNOPIL REGION // Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. Серія: географія.– Тернопіль: СМП «Тайп». - №2 (випуск 43). – 2017. – С.145-150. 


7. Янковська Л.В. DISTRICTING AS A METHOD OF ECOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL INVESTIGATIONS // Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. Серія: географія.– Тернопіль: СМП «Тайп». - №1 (випуск 44). – 2018. – С.155-160.


8. Царик Л.П., Вітенко І.М., Янковська Л.В. Еколого-краєзнавчий проект «Твій рідний край»: роль і значення у формуванні екологічної свідомості школярів. Посібник. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2018.- 52с.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси