Чень Ірина Богданівна

Chen

 


Кандидат біологічних наук

Доцент кафедри  загальної біології та методики навчання природничих дисциплінe-mail: irynachen35@gmail.com


Профіль   Google scholar  
                  ORCID

  

Народилася 20 грудня 1982 року в с.Рудники Миколаївського району Львівської області. У 1989 році вступила  у Миколаївську загальноосвітню школу №1. З 1990 по 1997 роки навчалася у Миколаївській школі мистецтв, клас фортепіано. У 1997 році стала студенткою Самбірського медичного училища за спеціальністю «Сестринська справа»
.

У 1998 році пройшла атестацію у Ново-Роздільській загальноосвітній школі №2 у формі екстернату, отримала атестат про повну загальну середню освіту та вступила на біологічний факультет Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка (заочна форма навчання).


Після успішного завершення навчання у медучилищі (2000 р.) переведена на денну форму навчання у пеуніверситеті, який закінчила з відзнакою у 2002 році. У цьому ж році стала магістрантом хіміко-біологічного факультету Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

Протягом 2003-2006 рр. навчалася на денній формі навчання в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка при кафедрі загальної біології. У 2007 році прийняття на посаду молодшого наукового співробітника держбюджетної теми.

У цьому ж році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розподіл населення західних областей України за групами крові у зв’язку зі злоякісними захворюваннями та екологічною ситуацією» і отримала диплом кандидата біологічних наук  за спеціальністю 03.00.16-екологія.

З 2008 року працює асистентом кафедри загальної біології Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

У 2015 р. обрана за результатами конкурсу на посаду доцента кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Викладає навчальні дисципліни: фізіологія людини і тварин, цитологія та гістологія з основами ембріології, вікова фізіологія та валеологія, радіобіологія.

Досвід наукової та науково–педагогічної діяльності  – 9 років.Стажування

у 2013р.  на кафедрі фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка,

у 2016-2017 рр.  у Вищій школі лінгвістичний, м. Ченстохова (Польща).Сфера наукових інтересів


Д
ослідження функціонального стану організму людини, фізіолого-біохімічні маркери популяцій тварин у трансформованому довкіллі, історія біологічної науки.


Відзнаки

Грамота Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка.Основні публікації

навчальні посібники

1.     Чень І.Б. Фізіологія людини і тварин: практикум для студ. біологічних спец. вищ. пед. навч. закл. / І.Б. Чень. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – 86с.

2.     Волошин О.С. Лабораторний практикум з фізіології людини і тварин (для студ. біологічних спец. вищ. пед. навч. закл.) / О.С. Волошин, І.Б. Чень. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 84 с.

 

статті у фахових виданнях

1.     Чень І.Б. Вавилов М.І.: життя і наукова спадщина (до 130-річчя від дня народження) / І.Б. Чень, Г.Б. Гуменюк, М.З. Мосула, Н.М. Дробик // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2017. – Т. 21. – С. 11-16.

2.     Чень І. Б. Д.К. Заболотний: життя і науково-педагогічна діяльність (до 150-річчя від дня народження) / І. Б. Чень, Г. Б. Гуменюк //  Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2016. – Т. 19. – С. 267-271.

3.     Чень І. Б. І.І. Мечников: життя і наукова діяльність (до 170-річчя від дня народження) / І. Б. Чень, Г. Б. Гуменюк //  Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2015. – Т. 16. – С. 282-286.


4.    
Волошин О.С. Характер психомоторних реакцій в осіб із різним рівнем фізичної працездатності / О.С. Волошин, І.Б. Чень, В.Д. Волошин // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки. – 2015. - № 2 (30). – С.142-146.

5.     Волошин О.С. Особливості психофізіологічного стану в осіб з різним індексом Руф’є / О.С. Волошин, І.Б. Чень, В.Д. Волошин // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - № 2. – С. 45-48.


6.     Волошин О.С. Особливості уваги й оперативної зорової пам’яті в осіб з різним рівнем фізичної працездатності / О.С. Волошин, І.Б. Чень, В.Д. Волошин // Вісник наукових досліджень. – 2014. - № 4. – С. 34-36.


7.     Чень І.Б. Оцінка адаптаційних можливостей організму на основі показників варіаційного аналізу ритмів серця / І.Б. Чень // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 20. Біологія: Зб. Наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. - № 5. - С. 91-95.


8.    
Чень І.Б. Взаємозв’язок між групами крові АВ0 та білковим складом їх крові в онкологічних хворих / І.Б. Чень // Медична хімія. – 2009. – Т.11, № 4. – С. 60-62. 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси