Герц Андрій Іванович

герц

Кандидат біологічних наук

Доцент кафедри загальної біології та методики її навчання

Заступник декана хіміко-біологічного факультету


e-mail: herts@tnpu.edu.ua

Профіль Google Scholar
            
ResearcherID
             Research Gate   
             ORCID
            Scopus

 


Народився 26 серпня 1977 р. у м. Тернопіль.

Закінчив Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка – 2000 р., спеціальність – магістр педагогічної освіти, викладач біології, вчитель хімії. 


Аспірантура при кафедрі загальної біології – 2003р.

Кандидат біологічних наук («Особливості росту і розвитку Brassica rapa var. Astroplants у змінних світлових полях різної інтенсивності та спектрального складу») – 2009р., 03.00.12 – фізіологія рослин, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України (м. Київ).

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін.

 

Стаж науково-педагогічної діяльності – 17 років.

З 2015 р. учасник проекту Мічиганського університету «PhotosynQ» (Michigan State University, East Lansing, USA). У 2016 році пройшов програму підготовки експертів «PhotosynQ expert program» (MSU, USA).

 

Сфера наукових інтересів

Широке коло питань фізіології, біохімії рослин, та низки екологічних аспектів регуляції фотосинтезу.


Автор близько 50 наукових та науково-методичних праць. Основною науковою проблематикою є «Фізіологічні та екологічні аспекти регуляції фотосинтезу», «Відкрита наука», «Місце та роль ІоТ в біологічних дослідженнях».

 

Відзнаки

Соросівський студент – 1998 р.

Подяка міського голови м.Тернопіль – 2002 р.

Грамота Тернопільської обласної ради – 2017 р.

 

 Основні публікації

1.     Герц М. А. В біологію через фізику / Герц М. А., Герц Р. І., Герц А. І. – Тернопіль: «Астон», 1997. – 70 с.

2.     Астророслина Brassica rapa та її використання в біологічній освіті. [Андрійчук В. А., Герц А І., Стефанишин Л. М., Герц І. І., Грубінко В. В.]. – Тернопіль: Мандрівець, 2000. – 100 с. (Дисертант є автором частини навчально-методичного посібника).

3.     Герц М. А. Основи екології. Збірник ситуаційних задач / Герц М. А., Герц І. І., Герц А. І. – Тернопіль: Мандрівець, 2000 – 96 с.


4.     Герц А. І. Анатомія людини. Практикум (для студентів біологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів). / А. І. Герц, Н. М. Дробик – Тернопіль: Вид-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2012. – 141 с.


5.     Яковлєв В. О. Судинна система – Angiologia / В. О. Яковлєв, А. І. Герц, Я. В. Яковлєва-Яремус Тернопіль: Вид-во Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, 2013. – 84 с.

6.     Herts A. Biosynthetic activity Brassica rapa L. at different lighting modes in model conditions / A. Herts, V. Grubinko // Horticulture and vegetable growing. 2000. Vol. 19, №.3(1). P. 234 – 241.

7.     Герц А. І. Жирнокислотний склад насіння Brassica rapa L. за різних умов світлозабезпечення / А. І. Герц // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. – 2005. – Випуск 16. – С. 74–78.

8.     Герц А. І. Вміст олії в насінні Brassica rapa, Astroplants та Brassica rapa, Yellow-green в залежності від умов освітлення / А. І. Герц // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія. Біологічні науки. – 2008. – №83. — С. 10 – 16.


9.    
Герц А. І. Включення 14С-бікарбонату листками Brassica rapa L. у інтермедіати фотсинтезу in vitro / А. І. Герц, І. І. Кужда, Д. Ф. Гуфрій, В. М. Гунчак, О. І. Канюко// Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарних наук ім. С.З. Гжицького. – 2005.– Т.7, №2. – С. 43–50.

10.                       Герц А. І. Ріст і розвиток Brassica rapa L. var. rapide cycling у змінних світлових полях / А. І. Герц, В. А. Андрійчук, В. В Грубінко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологічні науки. – 2006. – №1 (40). – С. 5–12.

11.                       Калиновська А.В. Вплив світла різного спектрального складу на енергетичний та азотний обмін у водоростей / А.В. Калиновська О.В. Василенко, К.В. Костюк, А.І. Герц // Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. Сер. Біологія / редкол. : М. М.Барна, В. В.Грубінко, В. З.Курант та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 2 (47). – C. 186-193.

12.                       Герц А. І. Моделювання впливу параметрів світлового поля на ріст і розвиток рослин  засобами нечіткої логіки / А. І. Герц, І. М. Цідило // Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. Сер. Біологія / редкол. : М. М.Барна, В. В. Грубінко, В. З.Курант та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 4 (53). – C. 66-72.

13.                       Калюсогенез та регенерація рослин Deschampsia antartctica Desv. (Poaceae) в культурі in vitro / Загричук О.М., Герц А.І., Дробик Н.М., Кунах В.А. // Біотехнологія. – 2013. – Т. 6, № 5. – С. 61-70.

14.                       Андрійчук В. А. Енергоощадні джерела світла для світлокультури рослин / В. А. Андрійчук, М. І. Гнатович, А. І. Герц // Світлотехніка та електроенергетика. - 2014. - № 1. - С. 41-48. 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси