Гладюк Микола Миколайович

Гладюк

Кандидат педагогічних наукДоцент кафедри хімії та методики її навчання
e-mail:  nnglad
@gmail.com

 Профіль Google Scholar 
                 ORCID


Народився 27 лютого 1963 року в м. Полонне Хмельницької області. В 1985 році закінчив з відзнакою природничо-географічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені М. Горького за спеціальністю "Вчитель хімії і біології"

1985 –1989 рр. – вчитель хімії та біології ЗОШ І–ІІІ ступенів с. Ківшовата Таращанського району Київської області.

З вересня 1989 р. по серпень 1990 р. – агрохімік І категорії Тернопільської обласної проектно-вишукувальної станції хімізації сільського господарства.

З 1990 р. по 1991 р. – асистент кафедри методики викладання природничих дисциплін Тернопільського державного педагогічного інституту.


1991 – 1994 рр. – аспірант Інституту педагогіки АПН України.


У 1994 р. захистив дисертацію на тему «Допрофесійна підготовка школярів у спеціалізованих класах агрохімічного профілю» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.


1994 – 2001 рр. – асистент, а з 2001 р. і по даний час – доцент кафедри хімії та методики її навчання Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка.


На кафедрі читає навчальні дисципліни
«Методика навчання хімії», «Методика навчання хімічних дисциплін у ЗВО», «Історія хімії», «Методика розв’язування розрахункових задач», «Техніка хімічного експерименту», відповідає за організацію та проведення педагогічної практики студентів та магістрів.


М.М. Гладюк є автором та співавтором понад 50 наукових та науково-методичних праць, зокрема 5 підручників для середньої загальноосвітньої школи з грифом МОН України, 2 навчальних програм, навчально-методичних посібників для вищої школи («Практичні роботи з курсу «Хімічна технологія»») та ін.Стажування

Кафедра харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2016р.).Сфера наукових інтересів


Хімія, методика навчання хімії, природознавство, підготовка вчителя.


Основні публікації


1.      Завдання для семінарських занять з курсу « Хімічна технологія» /Гладюк М.М. – Тернопіль: Вектор, 2018. – 60 с.

2.      Хімія; підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч.закл. /Дячук Л.С.,Гладюк М.М. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2016. – 240 с.

3.      Хімія: підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. /Дячук Л.С., Гладюк М.М. – Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2015. — 240 с.; іл.

4.      Навчальна програма. Основи агрохімії (Хімія в сільському господарстві). 11–12 кл. / Гладюк М.М. /Програми для профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. 8-12 класи. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 226–235 с.

5.      Зовнішнє незалежне оцінювання. Тестові завдання: Посібник для тренування / Гладюк М. М.– Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 120 с.

6.      Розрахункові задачі з хімії та способи їх розв’язування /Гладюк М.М. Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 92 с.

7.      Комплексні навчальні завдання з хімічної технології як форма індивідуалізації навчальної діяльності студентів./ М.М. Гладюк// Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2017. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвячені 20-річчю заснування наукового фахового видання України «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія». Ред, кол. М.М. Барна (відп . ред.) та ін.. – Тернопіль: ТОВ «Терно-граф», 2017. – С.361-365.

8.      Педагогічна (наукова) практика магістрів / Степанюк А.В., Гладюк М.М. – Тернопіль : Вид-во «Вектор, 2017. – 38 с.

9.      Досвід використання сучасних технологій навчання у методичній підготовці майбутніх учителів /Гладюк М.М., Гладюк Т.В.//International scientific and practical conference  «Innovations and modern technology in the educational System : contribution of Poland and Ukraine» : Сonference Proceeding, May 5-6,2017.  р- 38-41.

10.  Підготовка магістрантів до проведення хіміко-педагогічних досліджень/ М.М. Гладюк, Т.В. Гладюк // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії; теорія і практика; Збірник наукових праць. – Випуск 2. – Вінниця; ТОВ «Нілан Лтд», 2016. – С. 47-50.

11.  Організація самостійної роботи студентів на пропедевтичній педагогічній практиці/ А.В.Степанюк, Міщук Н.Й., Жирська Г.Я., Барна Л.С., Гладюк М.М.– Тернопіль: Вектор, 2015.– 52 с.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси