Яворівський Руслан Любомирович

Яворівський Руслан Любомирович


Завідувач лабораторії морфології та систематики рослин – гербарій


Асистент  
кафедри ботаніки та зоології


e-mail:  yavorivsky@tnpu.edu.ua Профіль Google Scholar   
                ORCID

                Researcher IDНародився 8 серпня 1970 р. у м.Тернополі. Протягом 1977–1987 року отримав середню освіту у Тернопільській ЗОШ № 11 І–ІІІ ст., котру закінчив зі срібною медаллю. У 1987 р. вступив на природничий факультет Тернопільського державного педагогічного інституту. У 1990 р. природничий факультет було реорганізовано у хіміко-біологічний та географічний, останній закінчив із відзнакою у 1992 р., здобувши кваліфікацію вчителя географії з додатковою спеціальністю біологія. Трудову діяльність в університеті розпочав 01.02.1992 р. на посаді старшого лаборанта кафедри ботаніки, із жовтня 2001 р. по вересень 2006 р. – завідувач гербарію кафедри ботаніки, пізніше – асистент кафедри ботаніки, а після реорганізації у вересні 2013 р. – кафедри ботаніки та зоології. Із вересня 2016 р. і понині – завідувач лабораторії морфології та систематики рослин – гербарій і за сумісництвом асистент кафедри ботаніки та зоології.Протягом 2004–2008 рр. навчався без відриву від виробництва у заочній аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальність 03.00.05 – ботаніка (тема дисертаційних досліджень «Флора Тернопільського плато та стан її охорони»).На кафедрі забезпечує викладання курсів «Систематика рослин з основами фітоценології» та «Ботаніка» (систематика рослин). З 2006 р. і донині – секретар Тернопільського відділення Українського ботанічного товариства.Станом на 01.05.2020 р. є автором 96 наукових і навчально-методичних праць.Стаж науково-педагогічної діяльності становить 15 років.Стажування 


З метою підвищення кваліфікації із 17 вересня по 30 грудня 2016 р. проходив стажування у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України. 


Сфера наукових інтересів: ботаніка, систематика рослин (систематичний, еколого-ценотичний, географічний, біоморфологічний та созологічний аналізи флори Західного Поділля)

 

Відзнаки


Почесна грамота Міністерства науки і освіти України (2018 р.);


Грамота Тернопільської обласної ради (2009 р.) 


Подяка та диплом Тернопільської обласної державної адміністрації (2018, 2019 рр.);


Грамоти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2006, 2012, 2014, 2018 (3 шт.) рр.);


Подяки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (1994, 1997, 2018 (2 шт.) рр.);


Грамота всеукраїнської професійної газети «Все про бухгалтерський облік» (2017 р.)Основні публікації


1. Яворівський Р. Л. Аналіз еколого-ценотичної структури флори Тернопільської області / Яворівський Р. Л., Дем’янчук П. М. // Флористичне і ценотичне різноманіття у відновленнні, охороні та збереженні рослинного світу: монографія / [Алєксєєва А. А., Базяк Т. О., Балалаєва О. Ю. та ін.]; за заг. ред. С. М. Ніколаєнка. – К. : Видавництво Ліра-К, 2018. – С. 23–43.


2. Географія Тернопільської області: монографія. В 2-х т. Т. 1. Природні умови та ресурси / [М. Сивий,…П. Дем’янчук, Р. Яворівський та ін.]; наук. ред. М. Я. Сивий. – Тернопіль: Осадца Ю. В., 2017. – С. 281–311; 466–500.; іл.


3. Яворівський Р. Л. Голицький ботанічний заказник: систематичний, еколого-ценотичний аналіз флори та перспективи розвитку / Р. Л. Яворівський, Т. І. Згурська, М. Т. Гратковська // Наук. запис. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2018. – № 2 (73). – С. 41–48.


4. Яворівський Р. Л. Аналіз географічної структури флори Тернопільського плато / Р. Л. Яворівський // Наук. запис. Терноп. нац. пед. ун–ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біол. — 2015. — № 1 (62). Спец. вип.: присвячений 75-річчю Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, хіміко-біологічного факультету, кафедри ботаніки.— С. 45–48.


5. Червонокнижні рослини Голицького ботанічного заказника та їх охорона / М. М. Барна, Л. С. Барна, Р. Л. Яворівський [та ін.] // Наук. запис. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біол. – 2014. – № 3 (60). – С. 16–30.


6. Яворівський Р. Л. Аналіз еколого-ценотичної структури флори Тернопільського плато / Р. Л. Яворівський // Наук. вісник Луганського націон. аграрн. ун-ту. Серія: Біологічні науки. – Луганськ: «Елтон–2». – 2013. – № 50. – С. 83–93.


7. Яворівський Р. Л. Аналіз систематичної структури флори Тернопільського плато / Р. Л. Яворівський // Наук. запис. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біол. – 2012. – № 3 (52). – С. 20–27.


8. Собко В. Г.  Рід Rosa L. (Rosaceae) у флорі Тернопільського плато / В. Г. Собко, О. В. Клюєнко, Р. Л. Яворівський // Інтродукція рослин. Міжнар. наук. журн. – К. : Наукова думка. – 2004.  – № 4. – С. 10–13.


9. Собко В. Г. Суходільні і гідрофільні екобіоморфи флори Тернопільського плато / В. Г. Собко, Р. Л. Яворівський // Інтродукція рослин. Міжнар. наук. журн. – К. : Наукова думка. – 2003.  – № 1–2. – С. 39–45.


10. Собко В. Г. Систематична та еколого-ценотична структура флори Тернопільського плато / В. Г. Собко, Р. Л. Яворівський // Інтродукція рослин. Міжнар. наук. журн. – К. : Наукова думка. – 2000.  –  № 3–4. – С. 31–38.


11. Конончук О. Б. Бур’яни агробіолабораторії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : навч. посіб. для самостійної роботи студентів / О. Б. Конончук, Р. Л. Яворівський. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 92 с.


12. Біологія. Державний екзамен: навч. посіб. для самост. роботи студ. напрям. підготов. 6.040102 «Біологія*» і 7.04010101 «Хімія*» / С. В. Пида, М. М. Барна, Н. В. Москалюк…Р. Л. Яворівський [та ін.]. –      3-е вид. перероб. і доп. – Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2019. – 204 с.


13. Яворівський Р. Л. Червонокнижні види флори Тернопільської області / Р. Л. Яворівський, П. М. Дем’янчук // Матер. XIV з’їзду Українського ботанічного товариства (Київ, 25–26 квітня 2017 р.). – К., б. в., 2017. – С. 139.


14. Яворівський Р. Л. Аналіз раритетної фракції флори ботанічного заказника місцевого значення «Могила» / Р. Л. Яворівський, З. М. Вільгушинська // Зб. тез Міжнар. наук.-практ. онлайн конф. студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія, звершення та надії» (15 листопада 2019 р., м. Київ). – К. : б. в., 2019. – С. 154–156.


15.  Yavorivski R. L. The diversity and systematic structure of flora of the Ternopil plateau / R. L. Yavorivski, N. V. Mshanetska, V. G. Sobko // Abstr. of Int. symp. “The Units of Biodiversity”. – Cardiff (Wales). –  1995. – P. 20.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси