Історичний факультет


Герб історичного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка
    Декан історичного факультету: Місько Володимир Володимирович
    кандидат історичних наук, доцент
    Заступник декана з навчальної роботи: Морська Наталія Львівна 
    кандидат філософських наук, доцент
    Заступник декана з наукової роботи: Алексієвець Леся Миколаївна
    доктор історичних наук, професор 
    Заступник декана з виховної роботи: Федорів Ірина Олегівна
    кандидат історичних наук, доцент
    Диспетчер: Ракович Ірина Віталіївна
    Поштова скринька: dek_istor@tnpu.edu.ua 
    Телефон: (0352) 53 59 01
     

   Історія факультету

Витоки історичного факультету так само як і ТНПУ беруть початок із літописного Кременця, де в червні 1940 р. засновано учительський інститут. Одним із його структурних підрозділів був історичний факультет, на якому готували вчителів для семирічних шкіл. Документи того часу, на жаль, не збереглися, тому деталі підготовки істориків у перший рік існування учительського інституту невідомі. Роботу навчального закладу перервала світова війна.Літом 1944 р., після звільнення Тернопільщини від німецько-фашистських загарбників, у Кременецькому учительському інституті розпочалася підготовка до навчання.21 вересня 1944 р. на історичний факультет зарахували перших чотирьох студентів – Регіну Гросс, Марію Андрійчук, Настасію Балазай та Ольгу Суд-Злочевську. На початку жовтня факультет поповнився ще десятьма студентами. Викладачів на історичному факультеті не вистачало. Особливо це відчулося в 1945 р., коли навчання відбувалося на двох курсах. Першим призначеним на роботу істориком стала викладач стародавньої історії Анна Бондар. З-поміж інших викладачів відзначимо Н. Р. Лядову (історія народів СРСР та історія України), О. А. Вергіліса (історія середніх віків), Б. П. Матюшенка (основи марксизму-ленінізму). У 1946 році деканом двох факультетів – історичного і мовно-літературного був В. К. Сеферовський.Історичний факультет функціонував до 1951 р. і був закритий – вважалося, що істориків готує надто багато вузів. Однак, історична спеціальність ще існувала на загальнонауковому факультеті, який діяв до 1967 р. У Кременці студенти цього факультету навчалися впродовж двох років, а завершували освіту в інших університетах та інститутах краї¬ни. Хоча підготовка педагогів-істориків перервалася на бага¬то років, її традиції зберігали суспільствознавці. Вони викладали комплекс гуманітарних дисциплін на всіх факультетах. Не відкидаючи значної ідеологізованості, яка у відповідності з вимогами того часу була притаманна викладачам, їх робота відзначалася високим фаховим рівнем.У різний час у Кременецькому інституті працювали історики Олексій Михайлюк, згодом доктор наук, професор Луцького педінституту Харитон Чернуха, Ізяслав Забокрицький, Микола Гонтар, Микола Жуковський, Зоя Поліщук, Василь Лук’яненко.Після переведення інституту в Тернопіль їх роботу продовжили доценти Федір Головач, Юлія Трофим’як, Василь Богайчук, Григорій Козенко, філософ Василь Хміль та інші. Відродження й повнокровний розвиток історичного факультету в стінах Тернопільського педінституту розпочався в перші роки незалежності. Першим висловив пропозицію створити історичний факультет Микола Миронович Алексієвець. Практично кожне засідання кафедри суспільних дисциплін він закінчував словами: «Історичний факультет повинен бути відкритий!». Це була надзвичайно вчасна ідея, яка одразу знайшла прихильників на кафедрі, серед членів ради інституту на чолі з ректором В. П. Кравцем та громадськості міста й області.У 1992 р. на базі географічного факультету Тернопільського педагогічного інституту запроваджено спеціальність «Історія». Однак, реагуючи на зростаючі суспільні потреби в гуманітарних знаннях, відродженні національних традицій та історичної пам’яті серед жителів Тернопілля, 31 серпня 1993 р. ректор ТДПІ В. Кравець підписав наказ про створення історичного факультету. Його першим деканом став доктор історичних наук, професор Микола Миронович Алексієвець. Заступником декана з навчальної роботи став Олександр Миколайович Петровський, а з виховної – Іван Іванович Шумський. Біля витоків історичної освіти на факультеті стояли також професор Павло Корніненко, доценти Юрій Свідерський, Тетяна Гонтар, Анатолій Григорук, Анатолій Фартушняк, Василь Шепетюк, Інна Боровська, Михайло Грищук, Олег Полянський, Петро Залюбовський, Світлана Лук’яненко, Михайло Ревуцький, Елла Бистрицька, Валентина Свідерська та інші.Становлення факультету відбувалося в складних умовах. Тоді не вистачало всього – викладачів, підручників, навчального обладнання. Та попри це, перед колективом постало амбітне завдання – вийти за межі провінційного факультету. Це передбачало добір і виховання професорсько-викладацького складу, нагромадження науково-освітніх традицій та перебудову змісту історичної освіти в контексті потреб незалежної держави. Кадрова проблема вирішилася шляхом створення власної аспірантури. Про її успішність говорить хоча б такий факт – лише упродовж 2000 – 2003 років успішно захистили кандидатські дисертації 16 осіб. Переважна більшість із них продовжили працювати на факультеті. Серед молодих кандидатів наук були й перші випускники історичного факультету – Леся Алексієвець, Богдан Буяк та Володимир Кіцак. Наступним кроком стало створення докторантури.Впродовж останніх років докторські дисертації захистили Іван Зуляк, Леся Алексієвець та Микола Бармак. Ще кілька викладачів підготували докторські дисертації до захисту. Позитивні зміни позначилися на структурі факультету. Ще в 1991 р. у ТДПІ було створено кафедру історії. У 1993 р. до складу факультету увійшла кафедра філософії та економічної теорії, що діяла в інституті з 1981 р. По мірі розширення викладацького складу на основі кафедри історії в 1993 р. з’явилося дві нові – кафедра історії України і політології та кафедра всесвітньої історії. Наступним кроком стала реорганізація вищеназваних кафедр у 1998 р., в результаті якої структура факультету набула нинішнього вигляду: кафедра нової і новітньої історії та методики викладання історії (завідувач – доктор історичних наук, професор Микола Миронович Алексієвець); кафедра історії України (завідувач – доктор історичних наук, професор Микола Валентинович Бармак); кафедра стародавньої і середньовічної історії (завідувач – доктор історичних наук, професор Іван Степанович Зуляк); кафедра філософії та економічної теорії (завідувач – кандидат економічних наук, доцент Анатолій Ананійович Григорук). Станом на 1 січня 2010 р. на факультеті працювали 49 викладачів, з них 5 професорів. 47 викладачів мають наукові ступені – 6 докторів наук і 41 кандидат наук.

 

На факультетi здiйснюється пiдготовка фахiвцiв за такими освiтніми рiвнями:

бакалавр

магістр.

 

Про факультет

З початку діяльності відновленого факультеті розгорнуто активну наукову роботу. Пріоритетною тематикою стали дослідження вітчизняної історії та культури, вивчення української державності, української політичної та економічної думки. Було визначено комплексну тему факультету – «Україна в контексті європейської історії», в межах якої викристалізувалися наукова школа з української біографістики під керівництвом професора М. Алексієвця та напрямки дослідницької праці викладачів:

·         актуальні проблеми європейських країн і слов'янознавства;

·         Україна в системі міжнародних відносин;

·         інноваційні технології викладання історії;

·         український національний рух ХІХ – ХХ ст.;

·         історія і теорія вітчизняної й зарубіжної культури;

·         краєзнавство і пам’яткоохоронна справа;

·         Україна на зламі тисячоліть: особливості соціально-економічного та духовного розвитку.

З-поміж останніх видань викладачів факультету відзначимо «Українська біографістика: забуте і невідоме» під редакцією проф. М. Алексієвця, підручники «Історія України» в чотирьох томах під редакцією проф. П. Коріненка, «Новітня історія країн Європи і Америки» (П. Коріненко) та «Історія культури» (М. Алексієвець, О. Шама), монографії І. Зуляка, Л. Алексієвець, М. Бармака, М. Москалюка. Одним із напрямків роботи викладачів факультету є підготовка підручників для загальноосвітніх шкіл. У цьому контексті відзначимо підручник «Історія України. 7 клас» Юрія Свідерського у співавторстві з Тетяною Ладиченко.Для посилення науково-дослідницької роботи в 1997 році започатковано видання «Наукових записок» з історії, які до 2006 р. виходили під редакцією проф. М. Алексієвця. На даний час на факультеті виходять 2 фахові ВАКівські збірники «Наукові записки» з історії (науковий редактор – проф. І. С. Зуляк), а також – міжнародний збірник наукових праць «Україна-Європа-Світ» під редакцією проф. Л. Алексієвець.Наукові й педагогічні здобутки викладачів факультету високо оцінені. Першому декану факультету Миколі Алексієвцю Міжнародний Біографічний Центр (Кембрідж, Англія) присвоїв звання «Міжнародна людина тисячоліття» в номінації «2000 видатних науковців». У 2000 р. йому було присвоєно звання заслужений працівник освіти України. За важливі наукові дослідження і популяризацію історичних знань лауреатом Всеукраїнської премії імені братів Лепких став доцент Олег Полянський, премією Кабінету Міністрів відзначено доцента Володимира Окаринського. Грамотою ВАК України нагороджено Лесю Алексієвець як наймолодшого доктора історичних наук 2007 року.Друге завдання – підвищення якості освіти, вирішувалося на факультеті в кількох напрямках. Насамперед, відзначимо співпрацю з провідними центрами історичної науки в Україні та за кордоном. Надзвичайно плідною була й продовжує залишатися співпраця з Інститутом історії НАНУ та історичними факультетами Київського, Львівського й Чернівецького національних університетів. Підтримуються зв’язки з істориками Росії, Польщі, Канади, Німеччини, Франції, Греції, США, Білорусі. Для читання лекцій з вітчизняної та зарубіжної історії запрошуються відомі професори: Валерій Солдатенко, Кость Кондратюк, Олексій Сухий, Юрій Макар, Микола Мушинка, Володимир Косик, Тарас Гунчак, Влодзімеж Бонусяк, Яніс Ніколаїдіс, Майкл Зубока та інші. Постійною стала співпраця з такими установами Тернополя як Державний архів Тернопільської області, обласні краєзнавчий та художній музеї, Інститут національного відродження України.2 жовтня 1998 р. історичному факультету присвоєно державну ліцензію на підготовку спеціалістів і магістрів. А 7–16 квітня 2003 р. факультет успішно пройшов державну акредитацію і ліцензований Державною атестаційною комісією України за найвищим ІV освітньо-кваліфікаційним рівнем МОН України. Він готує фахівців зі спеціальності «8.010.103. Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» зі спеціалізацією основи правознавства. Підготовка студентів проводиться за ступеневою основою: бакалавр, спеціаліст, магістр. Нині на денній і заочній формах навчається понад 700 студентів і магістрантів. План прийому становить 100 студентів на денне навчання, в тому числі 60 – на держбюджетній основі, 40 – за рахунок фізичних і юридичних осіб, на заочне відділення – теж 100 чоловік. При факультеті існують підготовчі курси, відділення з історії на факультеті довузівської підготовки, організовуються Дні «відкритих дверей», олімпіади з історії серед учнів області, викладачі викладають історичні дисципліни в школах, ліцеях і коледжах м. Тернополя та області, функціонує Мала академія наук.

 

Виховна робота

У професійній підготовці майбутнього фахівця-історика важливе значення має виховна робота. Проводиться вона у процесі навчальних занять, так і в позанавчальний час, яка спирається на національно-патріотичні традиції, загальнолюдські цінності і норми моралі, українську мову, культуру, демократичну ментальність. До планування, організації та проведення виховних заходів активно залучаються студенти. Саме тому, виховна робота на факультеті організована за принципом «деканат-кафедра-курс», тобто керівництво факультету, викладачі-куратори кафедр проводять її серед студентів у тісній співпраці зі студенським активом. На факультеті діє студенське самоврядування. В академічних групах щорічно обираються старости груп, їх заступники, культорги, профорги, фізорги. На студенських засадах сформовано студенський  деканат, студенську раду та профбюро факультету. Студенти беруть активну участь у засіданні вченої ради факультету. Студентам створенні належні умови для дозвілля та відпочинку.Студенти є ініціаторами проведення зустрічей з визначними людьми, відзначення урочистих і пам‘ятних дат національного календаря. Щороку проводяться День факультету, конкурси «Містер» і «Міс» факультету, «Лицарський турнір», «Андріївські вечорниці».Важливу роль у розширенні світогляду студентів та їх знань про Україну відіграють екскурсії по козацьких місцях, по замках та музеях Львівщини, Тернопілля, Рівненщини.Активну участь студенти приймають у КВК та іграх з брейн-рингу. Перспективно виглядає команда нинішнього третього курсу «Кліо» (капітан Ірина Воєвода), яка голосно заявила про себе на обласному рівні.Помітні в університеті також спортивні досягнення істориків. Вони стали переможцями університетських змань і спартакіад із футболу (2008), мінні-футболу (2008), волейболу (2008), легкої атлетики (2007), легкоатлетичного кросу (2008), шахів (2008). Беруть участь історики і в всеукраїнських студенських змаганнях із різних видів спорту. З 2007 р. на факультеті проводиться міні-футбольний турнір пам‘яті Івана Шумського.

Випускники
За період відродження історичного факультету підготовлено понад тисячу фахівців-істориків для загальноосвітніх шкіл. Кращі випускники факультету продовжили навчання й захистили 4 докторських та більше 50 кандидатських дисертацій. Дехто реалізовує себе в громадсько-політичній та державній діяльності. Так, Степан Барна очолює обласну державну адміністрацію, високі державні посади в області й місті займають Володимир Ткач, Олег Вітвіцький, Василь Хомінець, Юрій Юрик.

Присутні випускники історичного й у керівництві ТНПУ – ректор професор Богдан Буяк, начальник відділу у справах молоді доцент Володимир Брославський, голова студенської профспілкової організації Ярослав Обач. Випускники й нинішнє покоління студентів – головне досягнення історичного факультету за роки його функціонування.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси