Алексієвець Леся Миколаївна 

Алексієвець Леся Миколаївна доктор історичних наук,

професор,

заслужений діяч науки і техніки Українипрофіль  Google Scholar
                 ORCID
                 ReseacherID

Біографія
(24.03.1976, м. Дубровиця, Рівненська обл.) – дослідниця української і всесвітньої історії, історичної біографістики, зовнішньої політики України та міжнародних відносин, учений-історик, педагог, громадсько-освітній діяч. Доктор історичних наук (2007), професор (2008), Заслужений діяч науки і техніки України (2015).

Переможець обласних, всеукраїнських та міжнародних наукових конкурсів. Лауреат стипендії ім. М. Грушевського (1994), грантів молодих вчених ТНПУ ім. В. Гнатюка (1999), стипендіат Президента України (1995–1997), Кабінету Міністрів (1998–1999, 2003–2005), Освітнього фонду Г. Щербан-Лапіки (США, 1995), іменної стипендії В. Косика (Сорбонна, Франція, 1996), Каси ім. Ю. Мяновського (Варшава, ПАН, 2004), Верховної Ради для найталановитіших молодих учених України (2009). Нагороджена грамотами ТНПУ імені Володимира Гнатюка (1993–1994, 1997, 2003–2005, 2015–2017), НАНУ (1996), ВАК України (2008), МОН України (2011). 

Неодноразово відзначена грамотами та подяками Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільської міської ради, польського культурно-освітнього товариства в Тернополі.

Закінчила музичну студію (1989), загальноосвітню середню школу  м. Тернополя (1992, золота медаль), історичний факультет (1997, диплом з відзнакою), аспірантуру (2000) та докторантуру (2007) ТНПУ ім. В. Гнатюка; захистила кандидатську дисертацію у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича «Києво-Могилянська академія у суспільному житті України і зарубіжних слов’янських країн (ХVІІ – ХVІІІ ст. ст.)» (наук. кер. – д.і.н., проф. М. М. Стрішенець), у 2007 р. – докторську: «Польща в 1918 – 1926 рр.: особливості відродження національної державності, формування суспільно-політичного устрою» (наук. конс. – д.і.н., проф. Ю. І. Макар). 

Працювала викладачем кафедри всесвітньої історії (1997), асистентом (2000 – 2002), доцентом кафедри стародавньої та середньовічної історії (2002–2004), з 2007 – професор кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ імені В. Гнатюка. Виконує обов’язки заступника декана історичного факультету з наукової роботи та міжнародного співробітництва ТНПУ ім. В. Гнатюка (2016–2018). 

Член спеціалізованих вчених рад у Київському славістичному університеті (Київ), Інституті українознавства імені І. Крип’якевича (Львів), ТНПУ імені В. Гнатюка (заст. гол.), вченої ради історичного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка, державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво». 

Головний редактор міжнародного збірника наукових праць «Україна–Європа–Світ. Серія: історія, міжнародні відносини», член редколегії наукового збірника «Наукові записки. Серія: Історія» (ТНПУ ім. В. Гнатюка), «Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки» (НАН України, Інститут історії України), ін. Науковий керівник міжнародного дослідного проекту «Україна–Європа–Світ: історико-політичні та духовні аспекти розвитку», Центру досліджень українсько-польських відносин. 

Автор близько 300 наукових, науково-методичних праць, у т. ч. 25 індивідуальних і колективних монографій, майже 50 навчальних посібників, 6 з грифом МОН України. Підготувала 10 кандидатів та 2 доктори наук, 7 лаур. всеукр. і міжнарод. олімпіад. Є рецензентом низки наукових праць, виступила опонентом двох кандидатських, чотирьох докторських дисертацій. Висунута на здобуття Державної премії в галузі освіти за номінацією «Наукові досягнення в галузі освіти» у складі колективу авторів циклу наукових праць «Наукові та освітні засади цивілізаційного пізнання України» (2018).

Наукові напрями: «Історія України у всесвітньо-історичному контексті», «Зовнішня політика України та міжнародні відносини», «Історія Польщі, її взаємин з Україною», «Глобальна історія».

Викладає навчальні дисципліни: «Історія слов’янських народів», авторські курси «Актуальні проблеми відродження національної державності слов’ян Центрально-Східної Європи (1918–1939)», «Державотворчі процеси у сучасному світі». Стажувалась у ПАН (Варшава, 2004, наук. конс. – проф. Анджей Айненкель), виступала із доповідями на конференціях у зарубіжних країнах. 

Працювала в Українському дитячому центрі «Молода гвардія» (Одеса). Автор поетичної збірки «Уламок тиші» (2006), публікувалася в газетах краю.

Вибрані наукові праці:
1. Києво-Могилянська академія і європейський світ.  Тернопіль, 1999.  68 с.;

2. Києво-Могилянська академія у суспільному житті України і зарубіжних країн (ХVІІ–ХVІІІ ст. ст.).  Тернопіль: Збруч, 1999. 263 с.;

3. Новітня історія Польщі (1918–1939).  Київ–Тернопіль: Астон, 2002. 320 с.;

4. Релігія балтів і давніх слов`ян. Тернопіль: Літопис, 2003. 30 с.;

5. Польща: утвердження незалежної держави 1918–1926. Тернопіль: Підручники і посібники,  2006. 448 с.;

6. Методологія і методика наукових досліджень: Навчальний посібник для студентів історичних факультетів. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. 132 с.; Польща і Україна: шляхи співробітництва (1991–2004 рр.). Тернопіль: Редакційно-видавничий центр ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2009. 153 с.;

7. Основи наукових досліджень: теорія та методика. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України. Тернопіль: Вектор, 2012. 256 с.;

8. Георгій Шарпак: видатний внесок у розвиток світової науки // Україна–Європа–Світ. Вип. 5: Міжнародний збірник наукових праць / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. Част. 2. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011.  С. 209–214; 

9. Історія України – органічна частина всесвітньої історії // Вип. 9: Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. Вип. 9: Україна–Європа–Світ: творимо історію РАЗОМ. Присвячується Євро-2012. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. С. 13–22;

10. Польща: міжнародні відносини у добу відродження 1918–1923 Тернопіль: Астон, 2012. 192 с.;

11. Польща: на шляху до НАТО та ЄС. Тернопіль: Вектор, 2012. 268 с.;

12. Україна найдавнішого часу – XVIII століття: цивілізаційний контекст пізнання. Тернопіль: Астон, 2012. Кн. І. 700 с.;

13. Україна ХІХ – початку ХХІ ст.: цивілізаційний контекст пізнання. Тернопіль: Астон, 2013.  Кн. 2. 696 с.;

14. Дубровиця крізь віки: основні віхи історичного розвитку // Україна–Європа–Світ.  Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 16: Присвячено 1010-ій річниці міста Дубровиці. У 2 ч. Ч. 2. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015.  С. 20– 35; Українсько-польські відносини сучасності. Тернопіль: Вектор, 2016. 260 с.;

15. Слово про нашого автора професора Ярослава Калакуру // Україна–Європа–Світ.  Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. Вип. 20. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. С. 371–377.  

Література: Тернопільський енциклопедичний словник.  Т. 4.  Тернопіль: Вид-полігр. комб. «Збруч», 2009.  С. 9 – 10. 
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси