Кліш Андрій Богданович

Кліш Андрій Богданович
доктор історичних наук,

доцент


Профіль Google Scholar
               ORCID
               ReseacherID
               Scopus

Біографія
Народився 29 жовтня 1980 р. у м. Тернопіль.

У 1998 році закінчив ЗОШ І–ІІІ ступенів № 23.

З відзнакою закінчив магістратуру історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2003).

Упродовж 2003–2005 рр. навчався в аспірантурі історичного факультету.

У 2008 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук "Громадсько-політична та наукова діяльність Кирила Студинського (1868–1941 рр.)" за спеціальністю 07.00.01 – історія України у Львівського національному університеті ім. І. Франка.
 
Упродовж 2005–2011 рр. – асистент, у 2011–2018 рр. – доцент кафедри стародавньої та середньовічної історії.

З 1 листопада 2018 р. – доцент кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук.

Автор більше 100 наукових і науково-методичних праць з проблем історичної біографістики, політичної історії Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. Член НТШ. Заступник головного редактора фахового збірника «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.Серія: Історія».

Стажування: у 2013 та 2018 р. стажувався в Інституті українознавства ім. І. Крип'якевича Національної академії наук України.

Відзнаки: нагороджений грамотами і подяками Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Тернопільської міської ради, нагрудним знаком міського голови.

Сфера наукових інтересів: історична біографістика, історична інформатика, міжпартійні взаємини в українській історії.

Вибрані публікації
1. Кліш А. Б. Між політикою та релігією: суспільно-християнський рух у Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: Монографія. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018. 468 с.

2. Кліш, А. Б. Кирило Студинський: життя та діяльність : монографія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. 220 с.

3. Кліш А. Дослідження українського суспільно-християнського руху кінця ХІХ – початку ХХ ст. в сучасній вітчизняній історіографії. Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. Вип. 6–7: 20-й річниці Незалежності України присвячується. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. C. 390–394.

4. Кліш А. Б. Програмні засади та ідейні принципи Католицько-національної партії в Галичині наприкінці ХІХ ст. Наука. Релігія. Суспільство. 2013. № 4 (56). С. 22–27.

5. Кліш А. Фракція «Слов’янський християнсько-народний союз» у Державній раді (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. Вип. 14: Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. C. 123–132. 

6. Кліш А. Польський суспільно-християнський рух у Галичині: історіографія проблеми (1900–1980-ті рр.). Український історичний збірник / Ред. кол.: Чухліб Т. (гол. ред.), Блануца А. (заст. гол. ред.), Андрощук О., Блащук С. (відп. секр.), Ващук Д., Даниленко В., Гуржій О., Рубльов О., Віднянський С., Касьянов Г., Сарцевічене Й., Кукса О. НАН України. Інститут історії України, Рада молодих вчених. Вип. 17. К.: Інститут історії України, 2014. С. 291–297.

7. Кліш А. Християнсько-суспільний союз та міжнаціональні взаємини в Галичині. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2015, вип. 44, том 1. Запоріжжя, 2015.С. 111–114.

8. Кліш А. Критика соціалістичних та радикальних ідей християнськими суспільниками Галичини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. Вип. 1. Ч. 1. С. 44–49.

9. Zulyak, I. & Klish, A. (2019). Anton Krushelnytskyi’s participation in the activity of Ukrainian civil instutitions in Eastern Halychyna (the first third of the ХХth сentury). Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin], 10, 74–84. doi: 10.24919/2519-058x.10.159173

10. Zulyak I., Klish A. Social and political orientations of the galician greek catholic higher clergy at the beginning of 20th century. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / головний редактор Іван Зуляк. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. Вип. 1. С. 67–73.

11. Кліш А. Соціальні питання у діяльності польських клерикальних партій Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, polityczne, kulturalne i religijne w badaniach polskich, słowackich oraz ukraińskich. T. 2, Kultura-społeczeństwo / pod red. Wacława Wierzbieńca. Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2014. S. 75–84.

12. Кліш А. Між політикою та релігією: суспільно-політичні рухи в Галичині на початку ХХ ст. Zagadnienia religijne i narodowościowe we współczesnych badaniach polskich, słowackich i ukraińskich na terenie Euroregionu Karpackiego. Aspekt historyczny, prawny, socjologiczny, filozoficzny i etyczny. Cz. 1 / pod red. Wacława Wierzbieсca. Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2015. S. 103–119. 

13. Кліш А. Питання розвитку української освіти Галичини в інтерпретації християнських суспільників (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Problemy nowoczesnej edukacji. Tom V. Czestochowia, 2015. S. 99–109. 

14. Klish A. Political activity of the Christian socials in Eastern Galychyna in the late XIX century. Proceedings of young scientists. № 14. Baku, 2016. PP. 197–202. 

15. Кліш А. Культурно-освітня діяльність українських християнських суспільників у Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Kultura i samorządność lokalna. Historia – współczesność – perspektywy / pod red. Stanisława Kryсskiego, Zbigniewa Lenarta. Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. S. 27–35.

16. Klish A. Ukrainian-jewish relation ships in Galicia at the turn of the ХІХ–ХХ centuries in the coverage of the magazines «Ruslan» and «Związek Chrześcijański». Proceedings of youngs cientists. № 15. Baku, 2017. Pp. 128–134. 

17. Klish А., Luchakivska І. The jewish question in the acivity of the Ukrainian Christian Socials in Galicia (the end of the 19th – the beginning of the 20th cen.). Z dziejów i kultury Żydów w Galicji. Praca zbiorowa pod redakcją MichałA Galasa i Wacława Wierzbieńca. Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. S. 55–62.
Łuchakivska I., Klish A., Zulyak I. Ukraińskie szkolnictwo Galicji: przez pryzmat światopoglądowego wymiaru chrześcijańskich społeczników (koniec ХІХ – początek ХХ w.). Historia Ecclesiastica, X, 1. 2019. Č. 1. S. 118–128 та ін.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси