Довбуш Ольга ІллівнаДовбуш_О_ІКандидат філологічних наук

Доцент кафедри англійської філології та методики навчання англійської мовиe-mail:
olhadovbush@gmail.com

Профіль  Google Scholar  
                 Research Gate  
                 ORCID


Закінчила факультет іноземних мов Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2002), спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, французька); кваліфікація: вчитель англійської мови, німецької мови та зарубіжної літератури


2002 – 2003рр. – асистент кафедри практики мови
Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка.


2003-20
10 рр. навчалася в аспірантурі Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю: 10.01.05 – «Порівняльне літературознавство».


2009 року захистила кандидатську дисертацію
«Семіологія міжлітературних і міжмистецьких відношень: прототекст “Olivers Story” (E. Segal) – український переклад – кіносценарій» (10.01.05).


У червні 2015 року було присвоєно вчене звання доцента по кафедрі англійської філології.


Стажування 

15.09.2014 р. – 5.03.2015 р. – стажування в інституті іноземної філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кафедра англійської філології.


Сфера наукових інтересів

міжкультурна комунікація, інтерсеміотичний переклад, літературна поетика, наратологія, популярна література.


Основні публікації

1.     Кінематографічний образ в інтерсеміотиці // Питання літературознавства: Науковий збірник. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип. 75. – С. 11-18.

2.     Антропологічна функція «масової літератури» (на прикладі “Olivers StoryE.Segal) // Антропологія літератури: комунікація, мова, тілесність / Укладач Папуша І. В. // Studia Metodologica. – Випуск. 25. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, 2008. – С. 81-85.

3.     The Ideology of Mass Literature: American Model vs Soviet // Studia Anglica Resoviensia: Literary and Cultural Studies ; [ed. by Elżbieta Rokosz-Piejko, Oksana Weretiuk; Language Consultants: D. Trinder, I. Upchurch]. – Vol. 6. – Part II. – Comparative Literary Studies. – Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2009. – S. 141-150.

4.     “The Screenplay of ‘Oliver’s Story’ (E. Segal): On the Edge of Literature and Cinematography: (a semiotic view)” // Studia Anglica Resoviensia: Literary and Cultural Studies / Editors: Oksana Weretiuk, Małgorzata Martynuska. — Volume 7. — Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. — S. 116-125.

5.     Інтроспективність нарації сентиментального romance Е. Сігела “Olivers Story” та особливості її перекладу на українську мову // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. Коцюк, С. В. Новоселецька. ­ Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. ­ Вип. 45. – С. 233-236.

6.     Читач як носій і творець культурних кодів: семіотичний погляд // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. Коцюк, С. В. Новоселецька. ­ Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. ­ Вип. 54. – С. 170-172.

7.     «Ідеологія в літературі: перепона чи фільтр у міжкультурній комунікації (на прикладі українського перекладу американського бестселера Е. Сігела «Оліверова історія»)» // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація»: збірник наукових праць / Гол. ред: Демецька В.В. ­ Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. ­ Вип. 3. – С. 23-28. (0,6 друк. арк.). 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси