Кафедра теорії і практики перекладу


Завідувач кафедри:

к. філол. н. Цепенюк Тетяна Олегівна


Старший лаборант:

Тихоліз Ірина Михайліва


Інженер:

Будна Надія Василівна


Контакти:

м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2, каб. 35 (ІІ поверх)

pereklad.tnpu@gmail.com


Історія кафедри


Підготовку студентів спеціальності «Переклад» на факультеті іноземних мов ТНПУ ім. В. Гнатюка було розпочато у 2003 році при кафедрі англійської філології. Юридичною підставою для надання освітніх послуг з перекладу була видача Міністерством освіти і науки України відповідної ліцензії (Серія АА №521623 на підготовку бакалавра, напрям 0305 Філологія, спеціальність 6.030500 Переклад), згідно з якою підготовка фахівців здійснюється у рамках ліцензованого прийому, що складає 50 осіб (Рішення Державної Атестаційної Комісії від 25 лютого 2003 р., протокол №43).

Професійну підготовку студентів спеціальності «Переклад» проводить кафедра теорії і практики перекладу. Її було створено у 2004 р. – через рік після відкриття спеціальності «Переклад». Завідувачем кафедри було призначено канд. філол. наук, доцента Олійник Тетяну Сергіївну, яка перебувала на цій посаді до березня 2015 року. Доц. Кравець Світлана Володимирівна виконувала обов’язки завідувача кафедри до серпня 2015 р., а з серпня 2015 р. кафедру очолює кандидат філологічних наук Цепенюк Тетяна Олегівна.

Зараз на кафедрі працює 11 викладачів, з яких 8 – кандидати філологічних наук, 2 – кандидати педагогічних наук, 1 – кандидат філософських наук:

Головацька Юлія Богданівна – кандидат педагогічних наук, асистент

Гоца Наталія Михайлівна – кандидат філологічних наук, викладач

Іванців Орислава Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент

Караневич Мар’яна Ігорівна – кандидат філологічних наук, асистент

Конкульовський Володимир Вікторович – кандидат філологічних наук, асистент


Кравець Світлана Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент


Куца Оксана Ігорівна – кандидат педагогічних наук, викладач


Панченко Валерій Валерійович – кандидат філологічних наук, викладач


Пасічник Наталія Іванівна – кандидат філологічних наук, викладач


Цепенюк Тетяна Олегівна – кандидат філологічних наук, завідувач кафедри


Чумак Галина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент


Навчально-виховна робота кафедри


Кафедра теорії і практики перекладу здійснює підготовку студентів спеціальності «Переклад» за двома ступенями:

Бакалавр (кваліфікація: бакалавр філології, перекладач з основної іноземної мови);

Магістр (кваліфікація: магістр філології, перекладач з англійської мови, викладач англійської та другої іноземної мов).


Колектив кафедри забезпечує викладання практичного курсу англійської мови, теоретичних дисциплін із порівняльної лінгвістики та перекладу, літератури та лінгвокраїнознавства англомовних країн, спецкурсів із перекладознавчих дисциплін. Заняття з практичного курсу англійської мови проводять також викладачі-носії мови зі США (на основі угоди про співробітництво із науково-дослідним центром «Райан»). Відповідальний за виховну роботу на кафедрі Конкульовський В.В. та куратори забезпечують участь студентів у різноманітних виховних заходах, таких як Міжнародний день перекладача, День першокурсника, День факультету, Тиждень англійського кіно. Студенти разом з кураторами та викладачами ходять у театр, кіно, бібліотеки, відвідують літературні читання і зустрічі з відомими людьми. На кафедрі регулярно проводиться конкурс на кращий художній переклад, за результатами якого видається збірка студентських перекладів «Пегас».


Наукова робота кафедри


Викладачі кафедри постійно беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та вузівських наукових конференціях. Шляхами підвищення кваліфікації є стажування, участь у наукових та методичних семінарах, онлайн-конференціях тощо. Результатом наукової роботи та стажувань є випуск навчальних посібників, методичних посібників, монографій, публікація статей тощо.

Активними учасниками наукової роботи є також студенти: вони працюють у проблемних групах за різними напрямами філологічних досліджень, беруть участь у студентських наукових конференціях різного рангу, де виступають зі статтями чи тезами, виконують дипломні та магістерські роботи.

Викладачі кафедри співпрацюють із Тернопільським відділенням Малої Академії Наук України, де керують науковими роботами слухачів та проводять практичні заняття з англійської мови.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси