Дзись Тарас Васильович

Dsysj Taras Vasylyovych


Кандидат філологічних наук;Доцент кафедри німецької філології та методики викладання німецької мови e-mail: tdzys@ukr.net


Профіль Google Scholar  
                ORCIDНародився у 1975 році. З 1992 по 1997 роки навчався у Дрогобицькому державному педагогічному інституті ім. Івана Франка на факультеті іноземних мов (спеціальність німецька мова та література, англійська мова та література).

З 1997 року працював асистентом на кафедрі німецької мови (факультет іноземних мов) у Тернопільському державному педагогічному університеті ім В. Гнатюка.


З 2001 по 2004 роки навчався у аспірантурі. У 2007 році пройшов літнє стажування при університеті міста Регенсбург (Баварія, ФРН).


У 2014 році пройшов стажування на кафедрі практики німецької мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка.


У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство. Тема дисертацію,ї «Творчість Йозефа Рота в українській міжлітературній рецепції: візія першої світової війни і типологія образів-персонажів (Богдан Лепкий, Мирослав Ірчан, Осип Турянський, Роман Купчинський)».


З 2014 року працює на посаді доцента кафедри німецької філології та методики викладання німецької мови факультету іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка.

Стажування 

У 2001 році пройшов міжнародне стажування при Гете-Інституті у місті Фрайбург(ФРН). 


Основні публікації

1.            Дзись Т. Система й типологія у текстах Йозефа Рота і українських прозаїків // Наукові записки. Серія: літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2011. – С. 348 355.

2.            Проблема компетентних читачів прози і публіцистики першої половини ХХ століття у Галицько-Австрійському регіоні (Й. Рот, Р. Купчинський, М. Ірчан, Б. Лепкий, О. Турянський) // Studia methodologica. – Вип. 31 . − Тернопіль: ТНПУ, 2011. – С. 94-97.

3.            Літературний контекст у проекції типології та сприймання (Йозеф Рот, Осип Турянський, Іван Франко) // Наукові записки. Серія: літературознавство. – Вип. 37 . − Тернопіль: ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2013. – С. 294 304.

4.            Дзись Т.В. Теоретико-методологічна база літературної взаємодії (на матеріалах творчої спадщини австрійськиї та українських письменників) // Наукові записки. Серія: літературознавство. – Вип. 39 . − Тернопіль: ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2014. – С. 392 396.

5.            Дзись Т.В. Австрійський прозаїк Йозеф Рот у багатокультурному світі // Наукові записки. Серія: літературознавство. – Вип. 46 . − Тернопіль: ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2017. – С. 284 294.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси