Гінка Богдан Іванович

Ginka Bogdan Ivanovych


Кандидат філологічних наук (доктор філософії)Доцент кафедри німецької мови і методики викладання німецької мови e-mail: bogdan
_ginka@ukr.net


Профіль GoogleScholar   
   
          ORCID  


Народився 13 червня 1950 року в с. Полівці Чортківсього району Тернопільської області. Вчився у Полівецькій восьмирічній та Джуринській середній школах Чортківського району Тернопільської області.


У 1972р. успішно закінчив німецьке відділення факультету іноземних мов Чернівецького  державного університету. За фахом – викладач німецької мови.


З 1976 року працює у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка. 


У 1987 –1995рр. працював на посаді завідувача кафедри іноземних мов, а після відкриття у 1993р. факультету іноземних мов у 1995р. був обраний на посаду завідувача кафедри німецької мови. 


З 2004 по 2015 рр. був деканом факультету іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.З часу роботи в педагогічному університеті  почав займатися науковою діяльністю. У 1979 -1982 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі німецької мови Чернівецького державного університету (науковий керівник проф.Левицький В.В.).


У лютому 1984 р.  в Одеському державному університеті імені Мєчнікова захистив кандидатську дисертацію на тему «Лексико-семантична група іменників зі значенням «праця, робота» в німецькій мові».


Публікувався в різних наукових журналах і виступав з науковими доповідями на багатьох вітчизняних і зарубіжних наукових конференціях.


Має біля 50 наукових публікацій. Стажувався в університетах м.Ерфурта, Берліна, Бонна, Мюнхена.

Стажування 

Семасіологія, країнознавство і міжкультурна комунікація                                               Основні публікації

 1. Гінка Б.І., Зінь Р.М. Типово німецьке. Стереотипи і реальність: Навч.посібник з лінгвокраїнознавства.  – Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2004. – 368с.

2. Das Leseparadies 1. –2-е вид.,переробл. і доповн./Упоряд.Б.І.Гінка. – Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2007. – 212 с.

3. Das Leseparadies 2. –2-е вид.,переробл. і доповн./Упоряд.Б.І.Гінка. – Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2007. – 240 с.

4. Гінка Б.І., Мелех З.Д. Німецька  мова: посібник-порадник для старшокласників і вступників до вищих навчальних закладів. Вид.4-е, виправлене і доповн. – Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2008. -256с.

5. Гінка Б.І. Німці: соціокультурний портрет народу. Навч. тексти з міжкультурної  комунікації. – Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2015. –  400с.

6. Гінка Б.І. Лексикологія німецької мови: лекції та семінари. Навч. посібник для германістів.  –Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2016. – 420с.

7. Гінка Б.І. Скарбничка з германістики. Посібник для самост.роб. над германістикою. – Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2017. – 350с.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси