Кебало Микола Степанович

Kebalo Mykola Stepanovych

Кандидат філологічних наук, доцент


Д
оцент кафедри німецької філології та методики викладання німецької мови 

Декан факультету іноземних мов ТНПУ імені В. Гнатюка.e-mail:  
kebalo@ukr.net


Профіль  GoogleScholar
               
ORCIDНародився 20.08.1972 року в с. Залісці, Збаразького району, Тернопільської області. Освіта вища, закінчив Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (тепер КНЛУ) в 1994 році та Тернопільську академію народного господарства в 1998 році (спеціальність – міжнародна економіка).З 1996 року працює на кафедрі німецької філології та методики викладання німецької мови ТНПУ імені В. Гнатюка, з 2015 року декан факультету іноземних мов.З 1999 року навчався в аспірантурі і в 2002 році успішно захистив дисертацію в Тернопільському державному педагогічному університеті імені В. Гнатюка із спеціальності 10.01.05 порівняльне літературознавство на тему „Типологічні відповідності українського та німецького натуралізму останньої третини ХІХ ст.”, науковий керівник доктор філологічних наук, професор Ткачук Микола Платонович, кафедра історії української літератури  ТНПУ імені В. Гнатюка.

 
У своїх працях Кебало М.С. досліджує типологію та національні особливості українського і німецького натуралізму в порівняльному аспекті, визначаючи загальні закономірності онтології натуралізму як творчого методу І.Франка в контексті порівняльного аналізу із творчими здобутками німецьких авторів. Вперше в практиці вітчизняного літературознавства типологію натуралізму Кебало М.С. тлумачить через призму концепції психології людини маси, а також з позицій структуральної наратології; по-новому з’ясовує механізм функціонування основних викладових форм на матеріалі порівняльного аналізу наративного дискурсу у творчості письменників обох народів; аналізує натуралістичну прозу з погляду ритуально-міфологічного підходу до дослідження глибинних, прихованих, іманентних смислопороджуючих структур письменницької уяви епохи останньої третини ХІХ ст.

Стажування


З 17.11.2014 по 13.12.2014 року пройшов стажування в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк), на кафедрі німецької філології.


 Основні публікації

1. «Проблеми теорії та історії натуралізму останньої третини 19 ст. в порівняльно-літературному аспекті». (монографія). Тернопіль: ТДПУ, 2002. – 92 с.

2. «Естетична функція наративної фокалізації у творах Г. Гауптмана, М. Кретцера та І. Франка». Наукові записки ТНПУ. Серія: Літературознавство. Вип. 24. Тернопіль: ТНПУ, 2008. С. 227-236.

3. «Міфологема архетипних образів у структурі натуралістичних творів німецьких та українських письменників». Наукові записки ТНПУ. Серія: Літературознавство. – Вип. 32. – Тернопіль: ТНПУ, 2011. – С. 207-213.

4. «Художній світ творів німецького та українського натуралізму». Наукові записки ТНПУ. Серія: Літературознавство. – Вип. 44. – Тернопіль: ТНПУ, 2016. – С. 128-137.

5. «Українсько-американські літературні взаємини ХІХ – початку ХХ століття в сучасних літературно – критичних студіях». Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. Серія: Літературознавство: матеріали міжнародної наук. конф. «Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки»/ За ред. д. ф. н. М.П.Ткачука – Тернопіль: ТНПУ, 2017. – Вип. 47. – C.97-107.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси