Мазур Оксана Іванівна


мазурКандидат педагогічних наук

Викладач кафедри іноземних мовПрофілі 

Google Scholar
Research ID
ORCID
Scopus 


 
Закінчила факультет іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2010), спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська); кваліфікація: вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури.

У 2010-2017 рр. навчалася в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка  за спеціальністю 13.00.01 – «загальна педагогіка та історія педагогіки».

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію «Реалізація педагогічних ідей дидактичного утилітаризму у вищій інженерній школі США (кінець ХІХ – початок ХХI ст.)» (13.00.01).

З 2018 року працює у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка на кафедрі іноземних мов.

 

Сфера наукових інтересів

Теорія дидактичного утилітаризму, використання сучасних інформаційних технологій у вивчені іноземної мови, дистанційне вивчення іноземної мовиОсновні публікації

15 публікацій, з них 5 у фахових виданнях та за кордоном (1 публікація)

  1. Мазур О. І. Особливості структурування ОКХ та ОПП підготовки майбутніх інженерів у США. Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти: зб. тез доп. V міжнар. наук.-практ. конф., м.Тернопіль, 23-24 вересня 2016 р. Тернопіль, 2016. С. 49–51.

  2. Мазур О. І. «Шляхи реалізації основних ідей теорії дидактичного утилітаризму у вищій інженерній школі США та України». Методичні рекомендації для викладачів та студентів ВНЗ. – Тернопіль, CМТ «Тайп». – 2017. – 68 с.

  3.  Мазур О. І. Особливості викладання іноземної мови за професійним спрямуванням студентам інженерного профілю на засадах теорії дидактичного утилітаризму. Основні напрями розвитку педагогічної науки: матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., м.Рівне, 07-08 грудня 2018 р. Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2018. С.127–129.

  4.  Мазур О. І. Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей. Освіта та наука у мінливому світі: проблеми та перспективи  розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 березня 2019 р. Частина І. Дніпро, 2019. С.177–178.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси