Нацюк Маряна Богданівна нацюк
Кандидат педагогічних наук

Доцент


e-mail:  nymaryana@gmail.com
Закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, факультет іноземних мов у 2003 році, здобувши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури.


У 2015 році захистила кандидатську дисертацію з методики навчання іноземних мов на тему «Методика формування у майбутніх учителів англійської мови лінгвосоціокультурної компетентності у читанні художньої літератури».


У науковому доробку понад 15 публікацій, організація та участь у семінарах, конференціях, майстер-класах в Україні та за кордоном.Сфера наукових інтересів

Новітні технології навчання іноземних мов, навчання культуриОсновні публікації


1. Нацюк М. Б. Психологічні передумови формування лінгвосоціокультурної компетентності у майбутніх учителів іноземної мови в читанні художньої літератури / М. Б. Нацюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2013. – № (1) 67. – С. 151–156.2. Нацюк М. Б. Відбір художніх творів для формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх учителів англійської мови у читанні художньої літератури / М. Б. Нацюк // Вісник Запорізького національного університету : Серія : «Педагогічні науки». – 2014. – № 1 (22). – С. 45–50.3. Методика формування лінгвосоціокультурної компетентності у майбутніх учителів англійської мови у читанні художньої літератури / М. Б. Нацюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка.   – 2014.   – № 4. – С. 79–86. 

4.Natsiuk M . Teaching foreign culture values in the process of reading fiction / Maryana Natsiuk // International English studies journal. Studia anglica resoviensa. – 2014. – Vol. 11.– P. 73 – 85. 5.Great Britain through Literature . Навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов / М. Б. Нацюк. – Тернопіль : Вектор, 2014.   – 158 с. 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси