Остапчук Ірина Ігорівна 


Ostapchuk Iryna 

Кандидат філологічних наук

Викладачmail: irinagumenna@gmail.com

Профілі

scholar.google 

researcher

orcid

scopus

 


Навчалася в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка на факультеті іноземних мов (2007-2011 рр.), де пройшла магістерську підготовку (2011-2012 рр.). Спеціальність: мова та література (англійська, французька). Кваліфікація : викладач англійської мови, вчитель французької мови та зарубіжної літератури.

За період 2012-2015 рр. навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію «Тропи та тропеїзація англомовного масмедійного дискурсу» за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.


Сфера наукових інтересів

Культурно марковані лексичні одиниці, тропи у медіа дискурсі, метафоричний процес, невербальна образність.

 

Основні публікації

1. Гуменна І.І. Асоціативно–експресивні засоби англійського масмедійного дискурсу / І. І. Гуменна // Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). — 2014. — Вип. 20. — С.172—179.

2. Гуменна І. І. Концептуально–контекстуальна модель метафор–неологізмів / І. І. Гуменна // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія: Іноземні мови. — 2014. — Вип. 22. — С.73—77.

3. Гуменна І. І. Лінгвокогнітивний аспект метафори англійської бізнес–мови / І. І. Гуменна // Вісник ЖДУ ім. І. Франка. — 2014. — Випуск 1 (73). — С. 253—259.

4. Гуменна І. І. Лінгвофілософський аспект моделювання метафори / І. І. Гуменна // Zbior raportow naukowych. “Wspolczesna nauka. Nowe perspektywy”. (30—31.01.2014). — Warszawa : WydawcaDiamond trading tour”, 2014. — S. 71—76.

5. Гуменна І. І. Семантичний вимір метафори / І. І. Гуменна // Мова — література — мистецтво : когнітивносеміотичний інтерфейс : Матеріали міжнародної наукової конференції (2527 вересня 2014 р.). — Київ : Вид. центр КНЛУ, 2014. — С. 47—48.

6. Гуменна І. І. Тропеїзація неологізмів американського варіанту англійської мови / І. І. Гуменна // Науковий вісник СХЄНУ ім. Л. Українки. Сер. : Філологічні науки. — 2014. — Вип. 4 (281). — С. 34—39.

7. Гуменна–Остапчук І. І. Синтагматична імплікація тропів в англійському медіа дискурсі / І. І. Гуменна–Остапчук // Науковий вісник МГУ. Серія: Філологія. — 2014. — Випуск 11. — Том 2. — С. 10—13.

8. Остапчук І. І. Аргументативність метафори в англійських медіа текстах / І. І. Остапчук // Науковий вісник ЧНУ ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць. Германська філологія. — 2015. — Вип. 740—741. — С. 163—166.

9. Остапчук І. І. Невербальне вираження тропів в англійській рекламі / І. І. Остапчук // “Молодий вчений”. Серія. Філологічні науки. — 2015. — № 11(26). — Ч. 1. — С. 106—111.

10. Ostapchuk I. I. Communicative and manipulative function of metaphor in English mass media / I. Ostapchuk // Budapest : Science and Education a New Dimension. Philology III (9). — 2015. — Issue 44. — P. 21—25.
 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси