Клименко Анатолій Олегович

Доцент, кандидат педагогічних наук.

Закінчив факультет іноземних мов Тернопільського державного педагогічного університету (2002), спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька); кваліфікація: вчитель англійської мови, німецької мови та зарубіжної літератури.

2003-2006 рр. навчався в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю: 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти».

2010 року захистив кандидатську дисертацію «Формування інформаційної культури майбутніх педагогів у навчальній діяльності» (13.00.04).

Сфера наукових інтересів: Сучасні інформаційні технології у професійній підготовці учителів іноземних мов, інформаційна культура викладача ВНЗ, інформаційний пошук та робота з інформацією.

У науковому доробку понад 20 публікацій.

Вибрані публікації:

1. Клименко А. «Педагогічний зміст роботи сучасного вчителя іноземної мови в мережі Інтернет» // Іноземні Мови у Вищих Навчальних Закладах. — Науково-методичний журнал – К., 2007. - №1. – С. 63-69.

2. Клименко А. Проблема інформаційної культури майбутніх учителів-філологів в умовах запровадження кредитно-трансферної системи навчання // Науковий Вісник Чернівецького національного університету. – Чернівці, 2009. – Випуск 483 : Педагогіка і Психологія. – С. 34–46.

3. Клименко А. Електронний журнал в оцінюванні навчальних досягнень студентів факультету іноземних мов // Наукові Записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2009. – № 3. – С. 86-89.

4. Клименко А. «Практичні аспекти використання мультимедійних презентацій у викладанні іноземних мов» // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2014 – №  33. – С. 51-57.

5. Коломієць А., Клименко А.“Bridging the information and digital divide at higher educational institutions” [Електронний ресурс] // ІТЗН. Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – № 3 (41). – С. 1–9. Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1047

E-mail: intered_ua@ukr.net

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси