Кондратьєва Тетяна Богданівна

Доцент, кандидат філологічних наук.

Закінчила факультет іноземних мов Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2003), спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська); кваліфікація: вчитель англійської мови, німецької мови та зарубіжної літератури.

2007 року закінчила аспірантуру Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю: 10.01.05 – «Порівняльне літературознавство».

2007 року захистила кандидатську дисертацію «Типологія художнього осмислення тоталітаризму в антиколоніальній прозі другої половини ХХ століття (романи Р. Іваничука та Ґ. Ґріна)» (10.01.05).

У науковому доробку понад 30 публікацій (5 навчально-методичних посібників).

Сфера наукових інтересів: міжкультурна комунікація, художнє осмислення тоталітаризму та колоніалізму, текст як соціокультурний феномен.

У науковому доробку понад 30 публікацій (5 навчально-методичних посібників).

Вибрані публікації:

1. Дихотомія Схід –Захід в антиколоніальній прозі ІІ половини ХХ століття. Питання літературознавства: Науковий збірник. Чернівці: Рута, 2010. – Вип. 79. – С. 80 – 90.

2. Постколоніальні виміри хронотопу в романі Дж. М. Кутзее «Безчестя». Studia methodologica. – Випуск 30. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – С. 223 -228.

3. Художня трансформація проблеми міжкультурної комунікації у романі Малкольма Бредбері «Обмінні курси» // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія». – Вип. 36. – 2013. – С. 135 -137.

4. Постмодерністська модель тоталітарного хронотопу у романі Мілана Кундери «Нестерпна легкість буття» // Наукові записки ТНПУ імені В. Гнатюка: Літературознавство / За Ред. д. ф. н. Ткачука М.П. – Тернопіль: ТНПУ, 2014. – С. 396-403.

5. Мистецтво у дискурсі транскультуралізму (на прикладі оповідання Харукі Муракамі «Друге пограбування булочної») // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог:Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 54. – 2015. – С. 187-190.

E-mail: kondratievatb@gmail.com

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси