Нацюк Мар’яна Богданівна

Кандидат педагогічних наук, асистент.

Закінчила факультет іноземних мов Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2003), спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська); кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач англійської мови та літератури.

2011-2014 навчалася в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю: 13.00.02 – «Теорія і методика навчання: германські мови».

2015 року захистила кандидатську дисертацію «Методика формування у майбутніх учителів англійської мови лінгвосоціокультурної компетентності у процесі читання художньої літератури».

Сфера наукових інтересів: новітні технології викладання іноземних мов.

У науковому доробку понад 15 публікацій.

Вибрані публікації:

1.    Нацюк М. Б. Психологічні передумови формування лінгвосоціокультурної компетентності у майбутніх учителів іноземної мови в читанні художньої літератури / М. Б. Нацюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2013. – № (1) 67. – С. 151–156.

2.    Нацюк М. Б. Відбір художніх творів для формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх учителів англійської мови у читанні художньої літератури / М. Б. Нацюк // Вісник Запорізького національного університету : Серія : «Педагогічні науки». – 2014. – № 1 (22). – С. 45–50.

3.    Методика формування лінгвосоціокультурної компетентності у майбутніх учителів англійської мови у читанні художньої літератури / М. Б. Нацюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка.   – 2014.   – № 4. – С. 79–86. 

4.    Natsiuk M . Teaching foreign culture values in the process of reading fiction / Maryana Natsiuk // International English studies journal. Studia anglica resoviensa. – 2014. – Vol. 11.– P. 73 – 85 . 

5.    Great Britain through Literature . Навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов / М. Б. Нацюк. – Тернопіль : Вектор, 2014.   – 158 с. 

E-mail: nymaryana@gmail.com

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси