Іванців Орислава Володимирівна


Кандидат філологічних наук 

Д
оцент 


e-mail: orysya_ivantsiv@yahoo.com

Профіль  GoogleScholar 
               Research ID
               ORCID


Закінчила факультет іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (2008 р.), отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови, вчителя німецької мови та зарубіжної літератури (диплом з відзнакою).

2008-2012 рр. працювала асистентом кафедри теорії і практики перекладу ТНПУ ім. В. Гнатюка.

2011-2014 рр. навчалася в очній аспірантурі Львівського національного університету ім. Івана Франка.

У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Когнітивно-дискурсивні основи формування корпоративного іміджу (на матеріалі англомовних прес-релізів міжнародних косметичних компаній)» за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

З 2014 р. – асистент кафедри теорії і практики перекладу ТНПУ ім. В. Гнатюка.Стажування


Взяла участь у Western Ukraine Teacher Development Winter Institute «Empowering and Inspiring EFL Teachers: Practical Advice for the Classroom» (Посольство США в Україні, ЛНУ ім. Івана Франка, м.Львів, 2013 р.) та Teacher Development Summer Institute «Teaching Writing in the English Language Classroom» (Посольство США в Україні, ПНПУ ім.К.Д.Ушинського, м. Одеса, 2013 р.).


Сфера наукових інтересів

Дискурсознавство, лінгвопрагматика, перекладознавство.


Основні публікації

1. Іванців О. В. Translation Teaching and the Pedagogical Gap /О. В. Іванців // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2010. – Вип. 89 (2). – С. 294–297.

2. Іванців О. В. Комунікативні тактики реалізації сугестивного впливу в дискурсі корпоративного іміджмейкінгу / О. В. Іванців // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 29. – С. 162–165.

3. Іванців О. В. Метафорична модель «Бізнес – це мистецтво» як засіб формування корпоративного іміджу / О. В. Іванців // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Лінгвістика / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2013. – Вип. 19. – С. 150–156.

4. Иванцив О. В. Аргументативная стратегия создания имиджа бизнес-компании / О. В. Иванцив // Актуальные вопросы современной науки. – Новосибирск, 2014. – Вып. 33. – С. 63–72.

5. Ivantsiv O. V. Genre Stratification of the English Corporate Imagemaking Discourse / O. V. Ivantsiv // Science and Education a New Dimension. Philology. – Budapest, 2015. – № 3 (13), Issue 62. – P. 10–11.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси