Куца Оксана Ігорівна


Кандидат педагогічних наук


Доцент


e-mailkycoi@elr.tnpu.edu.ua


Профіль  
GoogleScholar 
              Research ID  
              ORCIDЗ відзнакою закінчила магістратуру Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Переклад», здобувши кваліфікацію магістра філології, перекладача, викладача англійської мови та вчителя німецької мови у 2009 р.

З відзнакою закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій», здобувши кваліфікацію менеджера-економіста у 2010 р.

З 2009 р. по 2010 р. працювала головним спеціалістом, а згодом завідувачем сектору управління економіки Тернопільської районної державної адміністрації.

 З 2010 р. по 2015 р. – асистент кафедри теорії і практики перекладу ТНПУ ім. В. Гнатюка.

З 2011 р. по 2014 р. навчалася у заочній аспірантурі за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти у цьому ж університеті, де у 2014 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічні умови формування толерантності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки».

З вересня 2015 р. – викладач кафедри теорії і практики перекладу ТНПУ ім. В. Гнатюка.


Стажування

Успішно завершила курс за програмою Intel «Навчання для майбутнього» (ТНПУ ім. В. Гнатюка, Тернопіль, 2009 р.). Проходила стажування у Вищій Школі Лінгвістичній (Ченстохово, Польща, 2014 р.). Пройшла стажування з курсу «Технології дистанційного он-лайн навчання» (ТНПУ ім. В. Гнатюка, Тернопіль, 2015 р.).


Сфера наукових інтересів


Перекладознавство, термінознавство, професійна підготовка перекладачів.


Основні публікації

1. Methodology of Experimental Research on Future Interperters’ / Translators’ Tolerance Development // Nauka i Studia. – Przemyśl : Nauka i Studia, 2013. – P. 49-55.

2. Introduction of a New Special Course “Basics of Future Interpreters’ / Translators’ Tolerance Development” // Book of Abstracts : Methodological Challenges for Contemporary Translator Educators (Krakow, 10–11 October 2013). – Krakow, 2013. – P. 4-5.

3. The Role of Transdisciplinarity in Tolerant Translators’ and Interpreters’ Training // Book of Abstracts : Translata 2014 (Innsbruck, October 30- November 1, 2014). – Innsbruck, 2014. – P. 71.

4. Peculiarities of Simultaneous Interpreting Teaching in TNPU // Abstracts : Teaching Translation and Interpreting 4. TTI 2014. International Conference hosted by The Department of Translation Studies, University of Lodz, Poland (Lodz, 28-29 November 2014). – Lodz, 2014. – P. 26.

5. Досвід фахової підготовки майбутніх синхронних перекладачів у сучасному мультикультурному просторі університету // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : педагогіка. – Тернопіль, 2014. – № 4. – С. 94-99.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси